Vergelijking tussen blockchain en internet

Cryptomunten zoals bitcoin draaien op blockchain. De technologiewordt vaak het “web 3.0” en “het nieuwe internet” genoemd door experts. Waarom gaat die vergelijking op?

Het ‘web 1.0’ stond voor statische webpagina’s die je enkelkon lezen. Momenteel bevinden we ons in het tijdperk van het ‘web 2.0’ metdynamische content die door gebruikers gegenereerd wordt en de opkomst van socialemedia. Er worden heel wat voorspellingen gedaan over het ‘web 3.0’, maar de meestpopulaire is die van ‘connective intelligence’ of ‘verbindende intelligentie’.

De volgende generatie van apps, data en digitale concepten zou verbondenzijn door een systeem zonder toezicht. Bij dat systeem is er geen nood aan eentussenpersoon die de partijen verbindt, zoals een techbedrijf, om de privacy enveiligheid te garanderen. Dankzij de technologie van blockchain is het mogelijkom dat ‘web 3.0’ te realiseren.

De Canadese techexpert Don Tapscott verwoordt het zo in zijn boek ‘Blockchain Revolution’: “De eerste vier decennia van het internet hebben ons e-mail gegeven, het wereldwijde web, dot-coms, sociale media, het mobiele web, big data, cloud computing en ‘Internet of Things’ (het feit dat door mensen bediende computers een minderheid zullen zijn op het internet, red.).”

Doorsturen van kopieën

“De afgelopen decennia hebben we het ‘Internet ofinformation’ gehad”, zei Tapscott onlangs nog op de TED-conferentie (Technology,Entertainment, Design) in Californië. “Als ik je een e-mail of PowerPoint-bestandverzend, stuur ik je eigenlijk niet het origineel, maar een kopie.”

“Dat is goeden stimuleert de democratisering van informatie. Maar dat brengt ook problemenmet zich mee. Als ik je bepaalde dingen verstuur, dan is een kopie een slechtidee. Denk maar aan geld, financiële items zoals aandelen of leningen, spaarpunten,intellectueel eigendom, muziek, kunst of een stem. Als ik je 100 dollar stuur,is het heel belangrijk dat ik het geld achteraf niet heb.”

Systeem zonder tussenpersonen

“Tegenwoordig bouwen we op grote tussenpersonen, zoalsbanken, regeringen, sociale media, creditcardbedrijven enzovoort, om vertrouwente vestigen in onze economie”, ging Tapscott verder.

“Deze tussenpersonenhanteren de business en transactie logica uit alle andere commerciële sectoren,van de identificatie en authenticatie van mensen tot het opklaren, afhandelen enbijhouden van gegevens. Ze maken onze data buit. Dat zorgt ervoor dat wij er geengeld mee kunnen verdienen en ons leven er niet beter mee kunnen maken. Verderwordt onze privacy ondermijnd. Dus, wat als er niet enkel een ‘Internet ofInformation’ was, maar ook een ‘Internet of Value’ (internet van waarde, red.)?”

Tapscott geeft nog mee dat hij voorstander is van “een soortvan vast, globaal register dat op miljoenen computers staat en voor iedereen tegebruiken is met alle soorten items van geld tot muziek, dat bewaard endoorgegeven kan worden, allemaal zonder almachtige tussenpersonen”. En dat isdus exact wat blockchain is.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20