Vandenbroucke wil zorgpersoneel verplicht laten vaccineren

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zal voorstellen om een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel in te voeren. Dat heeft hij dinsdag gezegd in het Canvas-programma “Terzake”. “Ik zal uitdrukkelijk in de federale regering en aan de collega’s in de gewesten voorstellen dat we vaccinatie verplicht maken voor mensen die actief zijn in de zorg”, stelde hij.

“Ik ben het helemaal eens met de vaccinatieverplichting voor het zorgpersoneel”, zo zei de minister. Volgens hem zijn de geesten er stilaan rijp voor. “Voor mensen die werken in de zorg, voor artsen in een privaat kabinet, voor kinesitherapeuten … zou de norm moeten zijn en dus de plicht dat ze zich laten vaccineren. Als voorbeeld voor anderen en voor de veiligheid.”

Vandenbroucke wil zich niet laten vastpinnen op een timing, maar “zal er geen gras over laten groeien”. In de loop van september zullen er eerst nog adviezen worden ingewonnen bij onder meer de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV), de Hoge Raad voor Preventie en de Nationale Arbeidsraad – “omdat we ook werkgevers en werknemers van die sectoren mee willen hebben in het verhaal”. Tegelijkertijd is het juridische werk al opgestart.

Koudwatervrees

In Vlaanderen is de vaccinatiegraad bij zorgpersoneel het hoogst. Eind juli had volgens Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Wouter Beke (CD&V) minstens 92 procent van de Vlaamse zorgverleners zich laten vaccineren. In Wallonië en Brussel is de vaccinatiebereidheid minder groot.

De socialistische minister liet ook weten dat tegen eind augustus ziekenhuizen en woonzorgcentra in Vlaanderen op vrijwillige basis zullen bekendmaken hoeveel procent van hun personeel gevaccineerd is. In Wallonië zou het nog wat langer kunnen duren: “daar is nog meer koudwatervrees” om dat vrijwillig te doen, klonk het.

In Vlaanderen is de vaccinatiegraad bij zorgpersoneel het hoogst. Eind juli had volgens Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Wouter Beke (CD&V) minstens 92 procent van de Vlaamse zorgverleners zich laten vaccineren. In Wallonië en Brussel is de vaccinatiebereidheid minder groot.

Derde prik

Vandenbroucke ging in “Terzake” voorts nog in op een mogelijke derde prik. Daarvoor verwees hij naar een advies van de taskforce vaccinatie dat hij wil volgen. Dat advies raadt een derde prik in eerste instantie aan voor “de meest kwetsbare groep”, met name een groep van 300.000 à 400.000 mensen die een probleem hebben met hun immuniteit, zoals bijvoorbeeld transplantpatiënten, mensen aan nierdialyse of kankerpatiënten, zo zei de minister.

Het zou dus niet de bedoeling zijn om meteen alle ouderen een derde prik te geven. “We moeten nog even uitkijken, niet halsoverkop beslissen om alle ouderen die derde prik te geven”, aldus Vandenbroucke. “Daar gaan we de komende weken wat meer gegevens over krijgen, dus het is nog even afwachten of we dat beslissen.”

Grote Coronastudie

In juli bevalen de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) en haar Franstalige tegenhanger ARMB al aan om een verplichte vaccinatie in te voeren voor al het zorgpersoneel. In een advies pleitten ze voor “de verplichte vaccinatie voor alle verzorgend en niet-verzorgend personeel van ziekenhuizen, klinieken en zorginstellingen, evenals voor alle artsen, andere gezondheidszorgbeoefenaars en mantelzorgers, betrokken bij (ambulante) zorg”.

En begin augustus bleek dat 85 procent van de deelnemers aan de Grote Coronastudie van de UAntwerpen voorstander is van een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel in België.

Lees ook:

Meer