Van de regering-De Croo tot fondsenreus BlackRock: circulaire economie wint aanhang

Onder impuls van de groene partijen wordt de circulaire economie, maximaal hergebruik van producten, een speerpunt van de nieuwbakken regering De Croo. Ook bij multinationals en grote beleggers wint de duurzame filosofie veld.

Het basisidee van de circulaire economie is dat een product zo ontworpen wordt, dat hergebruik lange tijd mogelijk is, mits opfrissing of herstelling. En als dat niet meer kan, dat op zijn minst de onderdelen een tweede leven krijgen. Wanneer ook dat niet meer mogelijk is, moeten de basismaterialen recycleerbaar zijn. Dat alles moet leiden tot minder ontginning van nieuwe grondstoffen en minder afval, wat positief is voor klimaat en milieu.

De regering-De Croo wil de circulaire economie in ons land aanmoedigen, zo staat in het regeerakkoord. Er komt een federaal actieplan ‘om het grondstoffengebruik en de materialenvoetafdruk in productie en consumptie sterk te verminderen.’ De deelstaten zullen daarbij betrokken worden.

Plastic

Plastic krijgt bijzondere aandacht. De regering overweegt bepaalde plastics te verbieden, in lijn met de Europese Green Deal, en heropent het debat rond statiegeld op drankverpakkingen.

‘Goede uitgangspunten, maar de race is nog niet gelopen’, zo zeggen milieubewegingen, waaronder Bond Beter Leefmilieu, WWF en Greenpeace, in een gezamenlijke reactie. ‘Het akkoord stelt geen doelstellingen of precieze maatregelen voor, dus er is nog werk voor de boeg om de voornemens concreet te maken.’

BlackRock

De politieke aandacht past in een bredere trend, want ook de bedrijfswereld omarmt de afvalarme kringloopeconomie. Multinationals als Unilever en Nestlé kondigden aan het gebruik van nieuw plastic fors te willen indammen. Het Franse nutsconcern Suez kondigde vorige maand de bouw aan van een megafabriek voor de oneindige recyclage van petflessen.

Volgens Larry Fink, de topman van BlackRock, wordt de circulaire economie een van de grote trends van de komende jaren. De financiële reus lanceerde vorig jaar een beleggingsfonds rond het thema. Dat investeert bijvoorbeeld in bedrijven die duurzame verpakkingen maken. Fink waarschuwde eerder dit jaar voor de ingrijpende gevolgen van klimaatverandering op financiële producten.

Uit onderzoek door de Ellen MacArthur Foundation blijkt dat de beleggingsindustrie rond de circulaire economie dit jaar fors in de lift zit. Volgens de denktank zou de toepassing van het principe in vijf sleutelsectoren – staal, aluminium, cement, plastic en voeding – tegen 2050 een daling in broeikasgassen van 9,3 miljard ton CO2-equivalent per jaar tot gevolg hebben. Dat is ongeveer evenveel als alle transportgerelateerde uitstoot wereldwijd.

Lees ook: EU legt herstellingsrecht voor elektronica op tafel

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20