Uitstroom humane wetenschappen scoort slecht op universiteiten, “vuilnisbakimago moet weg”

Leerlingen uit de humane wetenschappen hebben vaak moeite om een academische bachelor te behalen volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De nieuwe, scherpere eindtermen moeten daar verandering in brengen.

Een op vijf aso-leerlingen volgt de richting humane wetenschappen. Velen van hen die doorstromen naar de populaire academische bachelors rechten, criminologie, communicatiewetenschappen en psychologie, hebben lage slaagcijfers.

Generalisten

“De richting humane wetenschappen heeft al jaren het imago de vuilnisbak van het aso te zijn. Dat oud zeer willen we wegwerken”, zegt Iris Gysels van de lerarenopleiding aan de VUB aan De Standaard.

De derde graad krijgt een extra pakket statistiek. In het katholiek onderwijs wordt dat een apart vak. De luiken recht en wetenschappelijk onderzoek worden zwaarder.

De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen verdwijnen. Ze worden in de tweede graad vervangen door filosofie, kunstbeschouwing en een clustervak rond psychologie en sociologie.

Gysels hoopt dat die verschillende vakken niet door één leerkracht gegeven moeten worden. “Anders zal er aan kwaliteit worden ingeboet. Je moet van zoveel markten thuis zijn: én recht én sociologie én filosofie én kunstgeschiedenis. Dat is niet evident.”

Onderwijsdidacticus cultuurwetenschappen Eef Rombaut (UGent, UAntwerpen) denkt dat er alleen nog generalisten voor de klas zullen staan. “Ik vrees dat de richting niet de kwaliteit zal krijgen die ze verdient.”

Bekwaamheidsbewijzen

Duidelijke afspraken met educatieve masters zouden volgens Rombaut de oplossing kunnen bieden. “We leiden vandaag leerkrachten op, zonder te weten welke vereiste bekwaamheidsbewijzen onze studenten zullen verwerven.”

Katelijne Mommen, leerkracht humane wetenschappen in de tweede graad, kijkt alleszins uit naar het nieuwe systeem: “Door de verschillende wetenschapsdomeinen te laten onderwijzen door eenzelfde lerarenteam, creëer je net meer samenhang”, vertelt ze aan De Standaard. (mah)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20