U kunt uw belastingaangifte online indienen: wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Het is opnieuw die tijd van het jaar: het moment om uw belastingaangifte in te vullen. Die aangifte ziet er ieder jaar een beetje anders. Het ene jaar verdwijnen er codes, terwijl er het andere jaar soms codes bijkomen. Dat is dit jaar niet anders.

Wie zijn belastingaangifte online invult, kan die sinds woensdag via tax-on-web vervolledigen en versturen. Indien u een beroep doet op het internetplatform van de overheid heeft u tot 15 juli de tijd om uw aangifte te versturen. De papieren versie wordt in de loop van deze maand opgestuurd. Wie op deze manier zijn belastingbrief invult, heeft de tijd tot 15 juli. Mandatarissen zoals boekhouders moeten de aangifte uiterlijk op 21 oktober indienen.

Er worden dit jaar minder voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA) verstuurd. In totaal zullen er 3,75 miljoen verstuurd worden. Dat zijn er 170.000 minder dan in 2020. De belastingdienst doet dit naar eigen zeggen om er zeker van te zijn dat de VVA’s de correcte informatie bevatten. Vorig jaar kreeg de fiscus daarover veel kritiek.

Meer codes

De Vlaamse belastingaangifte telt dit jaar 829 codes. Dat zijn er 18 meer dan vorig jaar. Ook de Waalse en Brusselse belastingbrief telt meer codes. In die regio’s is het aantal codes aangedikt met 20. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft in een reactie aan VRT NWS laten weten dat het merendeel van die codes tijdelijk is. ‘Er zijn heel wat tijdelijke maatregelen genomen door de federale en regionale overheden om de gezinnen en de bedrijven te steunen tijdens de coronacrisis’, klinkt het.

Overuren in coronatijden

Tijdens het coronajaar 2020 heeft de regering een regeling uitgewerkt waarbij werknemers in bepaalde sectoren vrijwillig meer overuren konden presteren. In het tweede kwartaal van 2020 was die regeling van kracht voor werknemers in kritieke sectoren en in het vierde kwartaal voor werknemers in cruciale sectoren.

De bezoldigingen betaald voor die extra overuren kennen geen klassieke ‘overwerktoeslag’, maar worden vrijgesteld van belasting. Er geldt wel een limiet tot maximaal 120 overuren. U moet die overuren in een nieuwe rubriek 11 van vak IV invullen.

Uitbreiding Vlaamse win-winlening

De Vlaamse regering heeft vorig jaar de win-winlening tijdelijk uitgebreid om bedrijven door de coronacrisis te helpen. Wie via dit systeem geld leent aan een bedrijf (kmo-vennootschap of zelfstandige) met een zetel of filiaal in het Vlaamse Gewest krijgt een belastingkrediet van 2,5 procent op het geleende bedrag.

Voor de uitbreiding kon u maximaal 50.000 euro lenen. De looptijd van de lening bedroeg 8 jaar. Sinds 7 oktober 2020 is het maximale kredietbedrag verhoogd tot 75.000 euro en gelden er versoepelingen voor de looptijd. Zo kan de looptijd nu 5 tot 10 jaar bedragen. Deze aanpassingen hebben in principe geen impact op uw belastingaangifte.

Het is pas wanneer een bedrijf de lening niet terugbetaalt dat er een wijziging van toepassing is in uw aangifte. Bij een wanbetaling kunt u 30 procent van het geleende bedrag recupereren via uw aangifte. Voor leningen gesloten na 15 maart 2020 en uiterlijk 31 december 2021 is dat eenmalig belastingkrediet verhoogd tot 40 procent. ‘Daarom wordt in vak XI van de Vlaamse belastingaangifte een onderscheid gemaakt tussen win-winleningen gesloten vóór en vanaf 16 maart 2020’, leert een overzicht van het Wolters Kluwer.

Belastingvermindering voor kapitaalverhoging bedrijven

Wie tussen 14 maart en 31 december 2020 intekende op de uitgifte van nieuwe aandelen bij een kapitaalverhoging van een noodlijdend bedrijf dat getroffen was door de coronacrisis komt in aanmerking voor een belastingvermindering. Tijdens die periode kon u maximaal 100.000 euro investeren in zo’n bedrijf in ruil voor een belastingvermindering ten belope van 20 procent. U moet de investering in aandelen vermelden in de nieuwe rubriek I van vak X.

Meldplicht meerdere effectenrekeningen verdwijnt

U moet niet langer aangeven dat u de eigenaar bent van meerdere effectenrekeningen. Het Grondwettelijk Hof heeft de effectentaks inmiddels vernietigd. De vernietiging geldt vanaf 1 oktober 2019. Ondertussen werkt de federale regering wel aan een effectentaks 2.0. Die heeft in februari groen licht gekregen van de plenaire vergadering van de Kamer.

Giften

Dit is niet zozeer een wijziging in de codes, maar het betreft toch een uitbreiding. Wie in ons land een gift doet aan een erkend goed doel, geniet van een belastingvermindering. Die vermindering bedraagt normaliter 45 procent, maar werd in 2020 tijdelijk verhoogd tot 60 procent.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20