‘Trump-effect’ op illegale immigratie is alweer verdwenen

Donald Trump had tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd een einde te zullen maken aan het probleem van de illegale immigratie. De ambities van de nieuwe Amerikaanse president bleken aanvankelijk ook te zullen worden ingelost, want tijdens de eerste maanden van vorig jaar werden op de Mexicaans-Amerikaanse grens beduidend minder illegalen onderschept. Inmiddels lijkt het effect van de dreigende presidentiële taal echter grotendeels te zijn uitgewerkt.

De voorbije periode moest immers worden vastgesteld dat opnieuw een toenemend aantal illegalen de Verenigde Staten proberen binnen te komen.

Historisch

“De verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten leek op het eerste gezicht aan de illegale immigratie in het land een zware slag te hebben toegebracht,” aldus The Economist. “Trump maakte in januari vorig jaar zijn intrede in het Witte Huis. Enkele weken later kon al worden gemeld dat aan de grens met Mexico tijdens de maand april nog amper 11.127 illegale immigranten waren betrapt. Dat was het laagste niveau in zeventien jaar.”

Dat succes moest volgens Amerikaanse regering worden toegeschreven aan de harde standpunten die Trump op het gebied van immigratie had geïntroduceerd. “De kersverse Amerikaanse president maakte toen gewag van een nooit eerder geziene historische realisatie,” zegt The Economist. “Indien er echter inderdaad van een Trump-effect op de immigratie sprake is geweest, is dat succes echter van bijzonder kortstondige duur gebleken.”

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van binnenlandse veiligheid blijkt immers dat in maart dit jaar aan de grens met Mexico 37.393 illegale immigranten waren onderschept. Dat betekende een stijging met meer dan 200 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Bij minderjarige kinderen zonder begeleiding werd zelfs een toename met 300 procent opgetekend.


© The Economist

“Om de immigratie definitief in te dammen, zal er meer nodig zijn dan stoutmoedige taal van de president,” aldus nog het magazine. “Trump had beloofd een einde te maken aan de gewoonte om illegale immigranten na het opstellen van een proces-verbaal in afwachting van de rechtszaak opnieuw in te voorwaardelijke vrijheid te stellen. Dat zal in praktijk bijzonder moeilijk blijken.”

Cellen

De autoriteiten beschikken slechts over infrastructuur om maximaal 39.000 illegale immigranten in afwachting van een deportatie op te sluiten. Trump wil dat cijfer opvoeren tot een opvang voor 48.000 illegalen. Hij heeft recent dan ook aangekondigd de Amerikaanse grenswachten te zullen versterken.

Volgens de Amerikaanse wetgeving kunnen onbegeleide kinderen slechts twintig dagen worden vastgehouden. Daarna moeten ze worden toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van familieleden of andere voogden die in het land wonen. Asielzoekers bij een terugkeer naar hun land van origine risico zouden kunnen lopen, moeten bovendien worden vrijgelaten, tenzij ze een gevaar voor de openbare veiligheid zouden kunnen vormen.

Uit cijfers van het het Amerikaanse ministerie van binnenlandse veiligheid blijkt dat vorig jaar 226.000 illegale immigranten werden gedeporteerd. Dat betekent 14.000 deportaties minder dan het jaar voordien.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20