Topman BMW waarschuwt voor verbod op verbrandingsmotoren

De autosector mag zich niet uitsluitend op de elektrische mobiliteit toespitsen. Met die keuze zouden de constructeurs zich immers in grote mate van een beperkt aantal landen afhankelijk maken. Dat kan aanzienlijk negatieve consequenties hebben. Dat heeft Oliver Zipse, chief executive van de Duitse autofabrikant BMW, tijdens een evenement in New York gezegd.

Zipse benadrukte daarbij dat er ook voor auto’s met verbrandingsmotor nog altijd een markt is en hij waarschuwde voor de negatieve gevolgen van een absoluut verbod op de technologie.

China

“De sector moet voorzichtig omspringen met de overstap naar een elektrische aandrijving”, stipte Zipse aan. “Op die manier vergroten de constructeurs immers hun afhankelijkheid van een beperkt aantal landen.” De topman van BMW wees er daarbij op dat de aanvoer van grondstoffen voor de batterijen van elektrische wagens grotendeels door China wordt gecontroleerd.

“Men kan zich een situatie voorstellen waarin een consument wel een nieuwe auto nodig heeft, maar om een of andere reden geen elektrische wagen kan kopen”, betoogde Zipse. “Men kan toch moeilijk aanvaarden dat hij dan maar voor altijd met zijn oude auto verder zou blijven rijden.”

“Er moeten dus andere oplossingen kunnen worden geboden, zoals de verkoop van wagens met zuiniger verbrandingsmotoren. Sommige partijen beslissen geen verbrandingsmotoren meer te verkopen, maar er zullen altijd collega’s zijn die de technologie verder blijven aanbieden.”

Drempels

Zipse werpt zich al langer op als een fundamenteel tegenstander van een algemeen verbod op de verkoop van wagens met verbrandingsmotoren om de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen.

“Er kan een toenemende druk van regelgevers op de sector worden gevoeld om de emissies van het wagenpark terug te dringen”, betoogde Zipse. “Maar daarin past eveneens de verkoop van auto’s met zuiniger verbrandingsmotoren. Dat is ook vanuit ecologisch oogpunt essentieel.”

De topman van BMW wees tevens op drempels die de snelle doorbraak van elektrische mobiliteit zouden kunnen afremmen. Hij maakte daarbij gewag van onder meer de lacunes in de laadinfrastructuur en van de hoge prijs die voor elektrische wagens wordt gevraagd.

Zipse merkte verder nog op dat de autobouwers hun productie efficiënter moeten maken en ook hun inspanningen op het gebied van recyclage moeten opvoeren. Dat is volgens hem noodzakelijk om de hoge prijzen voor energie en grondstoffen op te vangen.

“Deze prijzen bevinden zich momenteel op een piek en zullen in de toekomst mogelijk opnieuw dalen”, erkende Zipse. “Maar deze producten zullen in ieder geval nooit meer tot op hun vroegere lagere prijsniveaus terugvallen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20