Toch kleinere evenementen tijdens de zomer? Demir komt met ‘veiligheidsmatrix’

Hoewel massa-evenementen absoluut nog niet aan de orde zijn, kijkt de Vlaamse eventsector hoopvol uit naar een relance. Samen met sectorvertegenwoordigers heeft Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) een instrument uitgewerkt die dat mogelijk moet maken.

Waarover gaat het? Dat de evenementensector midscheeps geraakt wordt door de coronacrisis, hoeven we intussen niet meer te vertellen. In vergelijking met 2019 zal de sector een omzetverlies van 54 procent lijden. Organisatoren van evenementen verwachten een verlies van 1,3 miljard euro. Toeleveranciers van evenementen ramen het kostenplaatje zelfs op 3,6 procent.

‘De verliezen in de eventsector zijn reusachtig en we hopen dat de sector de veerkracht heeft om deze crisis snel te boven komen. Maar het maatschappelijk belang van de eventsector kan moeilijk onderschat worden’, zegt minister Zuhal Demir. Zij werkte samen met de Alliantie van Belgische Eventfederaties, Toerisme Vlaanderen en EventFlanders aan een instrument: het Event Risk Model (ERM).

Wat is het ERM? Het Event Risk Model is een matrix die met behulp van 18 parameters het veiligheidsrisico van een bepaald evenement in kaart brengt. ‘Naast dit wetenschappelijk getoetst instrument is er ook een gedragscode die door de brede eventsector onderschreven wordt’, zegt Christin Merck van de Karel De Grote Hogeschool, die de uitwerking begeleidde.

Hoewel het nog uitgemaakt moet worden hoe het ERM er concreet zal uitzien, lijkt de interesse voor het instrument al groot. Minister Demir legde het al voor aan de GEES (de Groep van Experten belast met de Exitstrategie, red.). In het Eén-programma De Zevende Dag toonde viroloog Marc Van Ranst, één van die experts, zich al enthousiast. ‘Het is een heel schrandere tool met verschillende weegfactoren. Ik denk dat het internationaal een voorbeeld zal zijn’, zei hij.

Maar? Terwijl de matrix gevalideerd wordt door de GEES, blijft er onduidelijkheid troef voor de organisatoren van evenementen. De minister wil ook geen uitspraken doen over een mogelijke startdatum. ‘We werken samen met de sectoren, virologen en collega-ministers een voorstel uit. En alles hangt af van de evolutie van de Covid-19-curve’, besluit Demir.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20