Thuiswerkers krijgen zelden een thuiswerkvergoeding

Slechts 1,6 procent van de werkgevers geeft hun thuiswerkend personeel een thuiswerkvergoeding, leren recente cijfers van hr-dienstverlener Securex.

Sinds de start van de coronacrisis wordt er aan de werkgevers gevraagd om hun personeel zo veel mogelijk te laten telewerken. Sinds maandag 2 november is dat zelfs een verplichting indien thuiswerken mogelijk is.

Tot bijna 130 euro per maand

Werkgevers die hun werknemers laten thuiswerken, kunnen hen sinds maart van dit jaar een belastingvrije thuiswerkvergoeding toekennen. Het maximumbedrag van die vergoeding bedraagt 129,48 euro per maand. Die kan uitbetaald worden zodra de werknemer minstens vijf werkdagen per maand thuis werkt, en dat met een minimale regelmaat van een dag per week of gemiddeld acht uur per dag.

Die vergoeding dekt de bureaukosten die een thuiswerker maakt om zijn of haar job uit te voeren. ‘Dit kunnen kosten zijn voor de inrichting en het gebruik van een bureau, aankoop printer, computermateriaal en kantoorbenodigdheden, en nutsvoorzieningen in de privéwoning van de werknemer’, verduidelijkt Securex.

Ondanks de fiscale stimulans lijkt de thuiswerkvergoeding niet zo populair te zijn bij de werkgevers. Slechts 1,6 procent van de werkgevers heeft tussen maart en september al één of meerdere keren een thuiswerkvergoeding betaald. Securex merkt daarbij op dat niet elke werkgever dat systematisch elke maand deed.

Alternatieven voor thuiswerkvergoeding

Uit cijfers van Securex blijkt dat augustus en september recordmaanden waren tot nu toe. Tijdens die twee maanden gaf 1 procent van de werkgevers een thuiswerkvergoeding. De uitbetaalde soms bedroeg gemiddeld 76 euro per maand. 7,5 procent van de werkgevers die thuiswerkvergoedingen uitbetaalden aan hun medewerkers gaf het maximumbedrag van 129,48 euro.

Securex merkt wel op dat een deel van de werkgevers een andere vergoeding betaalt om de thuiswerkkosten te dekken, zoals een forfaitaire onkostenvergoeding. Anderen stellen dan weer materiaal ter beschikking, zoals een laptop of telefoon. ‘Daardoor is een thuiswerkvergoeding minder aan de orde’, verduidelijkt de hr-dienstverlener.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20