Thuiswerken creëerde een nieuwe job: kantoorvuller

De introductie van de flexibele arbeidsmarkt heeft een aantal opmerkelijke neveneffecten gehad. Dat zegt Simone Stolzoff, specialist technologie bij het magazine Quartz naar aanleiding van de opkomst van een aantal bedrijven die met groepen freelancers samenwerken om in geval van behoefte bij klanten nagenoeg onbevolkte kantoren te vullen, zodat een drukke activiteit van worden gesuggereerd.

“Flexibele arbeidsuren en thuiswerk hebben de bezettingsgraad van de kantoren gevoelig doen afnemen,” benadrukt Simone Stolzoff. “Bij bepaalde gelegenheid kunnen bedrijven echter de behoefte voelen om aan buitenstaanders een grotere drukte te suggereren.”

Tijdelijk

Daarbij verwijst de technologiespecialiste naar de beslissing van het mediabedrijf Vice om ter gelegenheid van onderhandelingen met het technologieconcern Intel tijdelijk een gehuurde kantoorruimte met eveneens gehuurde freelancers te vullen. Op die manier kon Shane Smith, chief executive van Vice, de nodige schaalgrootte suggereren die Intel zou kunnen stimuleren om een samenwerking met het mediabedrijf op te zetten.

“Dit fenomeen heeft geleid tot een nieuw type van startups – zoals Desk Camping en LiquidSpace – die zijn ontstaan en die mensen kunnen inschakelen om bedrijven tijdelijk een personeelsbestand te bezorgen waarmee kantoren kunnen worden gevuld wanneer daaraan behoefte zou kunnen worden gevoeld,” benadrukt Stolzoff nog.

“Onder meer wanneer klanten of andere relaties op bezoek komen, kan het aangewezen zijn om een hogere graad van activiteit te suggereren. In veel gevallen wordt daarbij beroep gedaan op freelancers die een eigen professionele activiteit hebben, maar in ruil voor een vergoeding of een andere compensatie bereid zijn om tijdelijk hun werk op een bepaalde locatie uit te voeren.”

Cultuur

Simone Stolzoff merkt daarbij ook op dat sommige bedrijven het in een aantal omstandigheden anderzijds opportuun zullen achten om een kleiner personeelsbestand te suggereren. “Onder meer wanneer met investeerders moet worden onderhandeld, kan het aangewezen zijn om zichzelf als een slankere organisatie voor te stellen,” aldus de technologie-specialiste.”

“Een kleiner personeelsbestand laat bij potentiële investeerders of andere belanghebbenden immers een lagere personeelskost uitschijnen. Bij een dergelijk bezoek zouden dan ook een aantal medewerkers kunnen worden gevraagd om van thuis uit te werken.”

“Bepalend in deze benaderingen is echter de waarde die het kantoor voor de onderneming invult,” betoogt Stolzoff. “Wanneer die ruimte alleen maar een locatie is om werk te verrichten, zouden traditionele kantoren mogelijk kunnen worden vervangen door de coworking-ruimtes van bedrijven zoals WeWork en kunnen beroep gedaan worden op tijdelijke conferentieruimtes van platformen zoals Peerspace of Breather.”

“Het fenomeen van de stoelenvullers lijkt een bewijs van de tanende waarde van het grote kantoor. Maar dat is geen vast gegeven. Het kantoor kan immers ook een weerspiegeling zijn van de cultuur en de waarden van de onderneming.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20