Thomas & Piron wil met gamification nieuwe medewerkers aantrekken

Geschreven met branded content van Thomas & Piron

Op de arbeidsmarkt neemt het aantal knelpuntberoepen almaar toe en wordt het vinden van nieuwe werknemers in die jobs stilaan onbegonnen werk. De bouwgroep Thomas & Piron wordt al jaren geconfronteerd met deze problematiek en stelt bovendien vast dat het steeds moeilijker wordt om (jonge) mensen te overtuigen om in de bouwsector aan de slag te gaan. Ze wil echter niet bij de pakken blijven zitten en is met een revolutionair pilootproject gestart om via een specifiek opleidingstraject gebaseerd op gamification nieuwe metsers op te leiden en ook aan te trekken. Om dit mogelijk te maken richt Thomas & Piron samen met het Waalse opleidingscentrum IFAPME de TP Academy op. De doelstelling is uiteindelijk om dit project breder en naar alle metiers door te trekken.

Gamification?

Vooraleer we het project van dichterbij bekijken, willen we toch eerst even stilstaan bij het concept van gamification in de bedrijfswereld. 

 Bij gamification worden technieken uit videospelletjes in bedrijfsprocessen of in een werkomgeving geïntegreerd om een grotere betrokkenheid en motivatie bij (nieuwe) medewerkers teweeg te brengen en in feite het menselijk gedrag op een positieve manier te sturen. Een voorbeeld is dat wanneer men bepaalde doelstellingen haalt er virtuele badges en beloningen worden uitgedeeld. Op de illustratie hiernaast is te zien wat de deelnemer heeft bereikt en wat hij nog moet realiseren.

Opgepast, gamification is geen spel. Het is een manier om het werk uitdagender te maken en aanzienlijk meer werk gedaan te krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat gamification de productiviteit van werknemers met maar liefst 40% doet toenemen.De impact van gaming op de maatschappij valt trouwens niet te onderschatten want sinds 2013 is gaming het grootste subsegment in de sector van vrijetijdsbesteding.

RED LEAGUE by TP Academy?

Thomas & Piron lanceert een nieuw opleidingconcept, TP Academy waarin gamification is geïntegreerd. Het is daarvoor in zee gegaan met de Luikse specialist in gamification ØPP. De doelstelling is om op deze manier gemakkelijker jonge mensen warm te maken om voor een stiel te kiezen. In maart 2023 gaat het pilootproject, RED LEAGUE van start waarbij via deze nieuwe methode gedurende 10 maanden, en in samenwerking met IFAPME, 14 metsers worden opgeleid. De doelstelling is dat zoveel mogelijk van die 14 kandidaten de eindmeet halen en dan bij Thomas & Piron aan de slag kunnen. Op 24 januari gaat de recrutering op www.TP-Academy.eu (in het Frans) van start.

Interview met HR-directeur van T&P, Philippe Callens

Waar is het idee ontstaan om het nieuwe concept met gamification in de praktijk te brengen?

Philippe Callens: Over de jaren heen hebben we met verschillende entiteiten samengewerkt om nieuwe mensen te vinden maar het volstond niet. Op een bepaald ogenblik is het tot ons doorgedrongen dat we geen andere keuze hadden dan innoverend uit te hoek te komen. Belangrijk was dat we kandidaat medewerkers meteen van bij het begin in de filosofie en de manier van werken van T&P zouden kunnen onderdompelen. In al te veel gevallen kregen we mensen binnen die we helemaal opnieuw moesten vormen. Dus we wilden een traject kunnen uitstippelen waarin integratie in de organisatie voorop stond. En van het gamification-concept hadden we via contacten in andere sectoren kennis genomen en we begrepen meteen dat we het ook in de bouwsector zouden kunnen gebruiken. En vrij snel zijn we dan bij Dominique Mangiatordi, de CEO van ØPP en specialist in gamification, uitgekomen. En na enkele meetings met hem en onze communicatie- en HR-afdeling zagen we direct het potentieel van zijn ideëen in. Gedurende het hele ontwikkelingsproces heeft hij ons trouwens gecoacht en bijgestaan.

 Wat vindt u aantrekkelijk aan het gebruik van gamification?

Philippe Callens: De ludieke kant van het verhaal. Als het hele concept aan iemand wordt uitgelegd en getoond, dan krijgt de persoon in kwestie meteen zin om zich kandidaat te stellen voor de opleiding. Dat is toch wel de kracht ervan. We hebben de proef op de som genomen en het concept aan een zeer diverse groep personen voorgelegd en iedereen was gewonnen door de amusementswaarde ervan. En we hopen dus via het speleffect mensen van ons project te kunnen overtuigen. Gamification heeft echt onze ogen geopend en we denken momenteel zelfs na om deze manier van werken in het hele bedrijf binnen te brengen, onder meer bij de evaluatie van onze werknemers. 

Is het zo moeilijk geworden om nieuwe werknemers te vinden dat u het over een andere boeg moet gooien?

Philippe Callens: Met de klassieke methodes vinden we nog wel nieuwe mensen maar helaas niet genoeg. En daarenboven voldoen de bestaande opleidingsmodules niet altijd aan onze wensen waardoor onze ploegleiders nieuwe werknemers vaak opnieuw moeten opleiden omdat ze het ritme niet aankunnen. Ik ben 20 jaar actief als HR-manager in de bouwsector en het personeelstekort is nog nooit zo nijpend geweest als vandaag. En bij T&P zijn we niet meteen geneigd om ons personeel in het buitenland te gaan zoeken. We willen werken met lokale mensen die zich volledig in onze bedrijfsfilosofie vinden en die hun eigen willen maken. Voor ons zit er met andere woorden niets anders op dan vernieuwende ideëen te verkennen en hiermee aan de slag te gaan. 

U begint met de T&P Academy op kleine schaal. Is het de bedoeling het concept ruimer door te trekken?

Philippe Callens: Het is een pilootproject en onze belangrijkste doelstelling is dat het een succes wordt en de eerste 14 deelnemers allen slagen. Het staat buiten kijf dat we het project willen uitbreiden. Als we op termijn op regelmatige basis al naargelang de behoeftes een nieuwe module in een bepaalde Waalse provincie en in verschillende metiers zoals dakdekker, chauffagist,… kunnen opstarten, zou dat een groot succes kunnen worden. Een van de doelstellingen is er een constante in te krijgen. Het is wel niet meteen de bedoeling om enkel op deze manier te gaan werken. We willen alle deuren openhouden en het maakt ons niet uit op welke manier we een goede kandidaat vinden. Maar op termijn zou de T&P Academy toch de belangrijkste aanwervingstool moeten worden.

U werkt in dit project samen met IFAPME. Hebt u die partner nodig? En wat met de andere partners?

Philippe Callens: Zeker, we hebben een overheidsinstelling als publieke partner nodig om het project te helpen dragen, zeker op juridisch vlak. We werken al 20 jaar met hen samen om jongeren tussen 15 en 20 jaar op te leiden. Een voordeel is dat de instelling veel ervaring heeft in de samenwerking met bedrijven. Onze 12 commerciële partners in het RED LEAGUE-project, die trouwens allemaal een band hebben met metselen, willen er vooreerst mee geassocieerd worden maar daarnaast dragen ze ook hun steentje bij als sponsor of als leverancier van gratis materiaal. Wanneer we het project naar andere vakgebieden uitbreiden, zullen we op zoek gaan naar nieuwe sponsors die actief zijn in die specifieke vakgebieden. Trouwens, er zijn al partners waarmee we werken, die kandidaat zijn nog voor we effectief een nieuwe opleiding hebben gestart. Het is met andere woorden van belang dat het pilootproject slaagt en we het snel kunnen uitrollen.

Hoe zwaar is de investering voor een groep zoals T&P?

Philippe Callens: Ik heb geen concrete cijfers maar het is duidelijk dat vooral de integratie van de gamification een flinke financiële inspanning van ons vergt. En er zijn ook de indirecte kosten zoals deze voor het human resources team, de ploegbazen die mede het hele project op het terrein zullen dragen, enzovoort. Maar hoe dan ook hopen we er indirect resultaat uit te halen. Afspraak binnen enkele maanden voor de eerste resultaten! 

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.