Thomas & Piron: moeilijk 2022 goed doorstaan 

Voor bouwgroep Thomas & Piron was 2022 een jaar van talloze uitdagingen met de stijgende materiaalkosten als orgelpunt. Desondanks kon de groep zich goed staande houden met jaarcijfers die best mogen worden gezien. We legden naar aanleiding van het jaaroverzicht Edouard Herinckx, co-CEO van de groep, het vuur aan de schenen. Hij is meer dan tevreden met de cijfers, die in dit persbericht terug te vinden zijn, en het aardig gevulde orderboekje maar ziet toch nog heel wat uitdagingen. 

Wat zijn kort samengevat de belangrijkste punten in de jaarcijfers?

Edouard Herinckx: Wat vooral opvalt is dat ondanks de moeilijke marktomstandigheden de EBITDA stabiel is gebleven op 88 miljoen EUR. Daarnaast is er de verdere groei van de balans en de toename van het eigen vermogen met 13% tot 372 miljoen EUR. Het feit dat de winst binnen de groep blijft maakt dit mogelijk. En dan is er natuurlijk de groei van de omzet met 33%: er was geen interne groei maar twee mooie overnames zetten een turbo op de omzet. 

Kunt u iets meer over die overnames vertellen

Edouard Herinckx: Vorig jaar hebben we enerzijds de Belgische onderneming Galère en haar dochteronderneming Galère Lux, actief in de burgerlijke bouwkunde, overgenomen van BAM. De Nederlandse groep besliste immers om België te verlaten. Galère versterkt vooral onze aanwezigheid in de regio Luik. De medewerkers zijn trouwens tevreden dat ze opnieuw in een familiebedrijf kunnen werken. En later op het jaar hebben we de Zwitserse groep Epiney Holding overgenomen. We waren reeds actief in de streek van Sion en dat wordt door Epiney nu uitgebreid naar Sierre en Crans Montana. 

Wat precies doen deze twee groepen?

Edouard Herinckx: Door deze twee overnames hebben we onze activiteiten verder kunnen diversifiëren, zowel in binnen- en buitenland. Galère is actief op het vlak van civiele bouwkunde en openbare werken in de regio Luik en het Groothertogdom Luxemburg. Voor ons biedt het een uitstekende toegevoegde waarde en heel wat synergiemogelijkheden want we zijn niet actief in de streek van Luik en tot voor kort deden we geen openbare werken. Galère heeft trouwens al bijgedragen aan onze groei. Epiney Holding van zijn kant is gespecialiseerd in bouw en burgerlijke bouwkunde voor openbare en particuliere werken en brengt een grote complementariteit in het Zwitserse Wallis met Groupe Dumas, die we in 2020 hebben overgenomen, met zich mee. 

Hoe verloopt de integratie?

Edouard Herinckx: De integratie van 1000 mensen in onze organisatie loopt zeer goed. Bij Galère bijvoorbeeld hebben we het voordeel dat we in het verleden reeds werven samen deden en de ploegen elkaar dus al kennen. Een topmedewerker van Galère is trouwens recent hoofd geworden van ons filiaal Sotraba in de regio van Nijvel. En hoewel we heel wat kruisbestuivingen zien, zullen de twee entiteiten autonoom blijven maar niet onafhankelijk van elkaar werken. Dankzij Galère hebben we heel wat ervaring in civiele bouwwerken bijgekregen. 

Ziet u vandaag nog veel overnameopportuniteiten?

Edouard Herinckx: Zeker. Vandaag zijn we nog in de running bij twee dossiers maar het is niet zeker dat het ook effectief tot een overname komt. De volgende twee jaar ligt onze prioriteit elders. We zullen ons eerder concentreren op de integratie en consolidatie van de recente overnames en het vinden van extra synergiën. Verlies niet uit het oog dat we door de twee recente overnames een duizend medewerkers extra hebben bijgekregen op een totaal van 3300. Galère van zijn kant heeft bijna 450 arbeiders in dienst, voor een omzet van 250 miljoen euro. 

In augustus 2022 hebt u een prijswaarborg voor particuliere klanten ingevoerd. Hoe is dit gelopen

Edouard Herinckx: Bij de bouw of aankoop van een woning of appartement wist de koper van zodra het contract werd ondertekend wat het definitieve prijskaartje bij oplevering zou zijn op voorwaarde dat een bepaalde termijn kan worden gerespecteerd en bijvoorbeeld de goedkeuring van de bouwvergunning niet te lang op zich laat wachten. Dit principe loopt nog altijd en heeft ons geen windeieren gelegd. Kopers zijn tevreden dat ze weten waar ze aan toe zijn. Ook de banken zijn vragende partij om een vaste prijs te hebben zodat ze beter hun risico kunnen incalculeren.Realisaties en belangrijkste projecten in 2022

780 woningen opgeleverd

535 apparmtenten opgeleverd

95 renovaties sleutel op de deur

Wat zijn vandaag de uitdagingen voor Thomas & Piron? 

Edouard Herinckx: Dat zijn er toch wel wat. Enerzijds stellen we vast dat bouwvergunningen voor onze projecten langer op zich laten wachten: we pleiten duidelijk voor een verkorting. De regels veranderen vaak en we krijgen meer weerstand van buurtbewoners op bepaalde projecten. U kunt NIMBY wel, not in my backyard. Met de verhoging van de financieringskosten hebben deze vertragingen een negatieve invloed op de verkoopprijs en onze marges gehad. Daarenboven zijn steeds meer van onze medewerkers bezig met administratieve taken dan met werk op de werf. Anderzijds zien we dat veel mensen afwachten, onzeker zijn maar tegelijk veel geld uitgeven aan hun volgende vakantie. De boodschap die ik wil meegeven is dat het vandaag nog steeds een goed moment is om te bouwen. Tegen mensen met bouwplannen zou ik willen zeggen dat de rentevoeten vandaag nog altijd lager liggen dan 2 jaar geleden. Mensen moeten inderdaad maandelijks meer betalen maar velen hebben recent een salarisverhoging van 11% gekregen. Dat mogen we niet uit het oog verliezen. Er zijn voor ons hoe dan ook minder dossiers en het wordt een hele opgave om onze verkopen op peil te houden. In de pers verscheen recent dat notarissen schrik hebben omdat er veel minder aankoopakten te noteren vallen. Banken zouden daarnaast hun rol van weleer weer moeten opnemen en pro-actiever zijn: vandaag vragen ze te veel eigen vermogen. Ten derde worden we in Wallonië geconfronteerd met nieuwe regels rond de behandeling van gestort materiaal en dat zal een invloed hebben op onze kosten en winstgevendheid.

Wat is de impact van de stijgende materiaal- en energiekosten?

Edouard Herinckx: De energiekosten zijn vandaag minder een probleem. En op het vlak van de materiaalkosten zien we vandaag eveneens een geleidelijke stabilisering van de prijzen en dat is goed voor iedereen. Daarenboven zijn de onzekere en lange leveringstermijnen, die ook een impact op onze rendabiliteit hadden, zo goed als verdwenen. Vorig jaar speelden al deze elementen, vooral tijdens de zomermaanden, ons enorm parten. We konden zeer moeilijk plannen maken en vandaag is de planning voor onze werven wel weer zo goed als normaal.

Is het gemakkelijk om nieuwe medewerkers te vinden? En hoe loopt de T&P Academy die u begin dit jaar hebt opgericht?

Edouard Herinckx: Een groot gedeelte van onze activiteiten gebeurt met onze eigen arbeiders en dat is een belangrijke asset van de groep. Het probleem is echter dat velen al om en bij de 30 jaar bij ons actief zijn en stilaan op pensioen gaan. Dat is een groot probleem overal in België en iedere onderneming moet inventief zijn om jongeren te kunnen aantrekken in onze sector. In maart 2023 is de T&P Academy van start gegaan waarbij we via een nieuwe gamification-methode tussen de 15 à 20 jonge medewerkers willen aanwerven. De bedoeling is tevens ze zo snel mogelijk op onze werven te plaatsen en dat is bijna het geval.

Hebt u nog grote investeringen gepland en zal u financiering nodig hebben? Behoort een beursgang ooit tot de mogelijkheden?

Edouard Herinckx: Vandaag hebben we niet echt een kapitaalbehoefte maar als er zich een opportuniteit zou voordoen dan zullen we niet twijfelen en snel schakelen. Het voordeel is dat een familiebedrijf zijn met één aandeelhouder waardoor we onze strategische lijn kunnen aanhouden en ons volop kunnen focussen op stabiele groei. Vandaag zijn we tevreden met onze geografische diversificatie en onze uiteenlopende bouwactiviteiten: het risico is goed gespreid. We zijn aanwezig in 6 landen: België, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Zwitserland en Marokko. En in elk van die landen lopen de zaken vandaag anders en deze diversificatie is zoals gezegd een goede zaak. Een beursgang behoort in geen geval tot onze plannen en ik denk niet dat dit ooit zal komen

Wat kunnen we van T&P verwachten op korte en iets langere termijn?

Edouard Herinckx: Voor 2023 is het te vroeg om uitspraken te doen. In september zullen we een preciezer beeld van de globale gang van zaken krijgen. Hoe dan ook gaan we ervan uit dat we in 2023 een kleine stijging van de omzet zullen kunnen neerzetten en onze verkoopdoelstellingen zullen halen. Vandaag is er werk voor iedereen en het orderboek is goed gevuld. Ook voor de volgende twee jaar zouden we graag onze activiteit op een stabiele basis onze activiteiten verder uitbouwen. We hebben nog ruimte want er lopen veel offerteaanvragen. 

Meer