FOD Financiën zoekt 2 nieuwe managers

De FOD Financiën is momenteel actief op zoek naar nieuwe leidinggevende figuren voor twee prominente posities binnen haar organisatie.

Administrateur-Generaal van de Patrimoniumdocumentatie

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) beheert een breed scala aan activa, variërend van onroerend goed tot roerende goederen zoals meubels, voertuigen, sieraden en financiële middelen. Haar taken omvatten onder meer het innen van hypotheek-, registratie- en successierechten, de verkoop van staatsbezittingen, onteigeningen voor openbaar nut en het vaststellen van het kadastraal inkomen. De AAPD is verdeeld in vier pijlers met elk hun eigen expertise: Rechtszekerheid, Opmetingen en Waarderingen, Informatieverzameling en -uitwisseling, en Patrimoniumdiensten.

De rol: De Administrateur-Generaal van de Patrimoniumdocumentatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategische visie voor de Algemene Administratie, rekening houdend met zowel het beleid en de doelstellingen op FOD-niveau als de geldende (inter)nationale afspraken en verplichtingen. Hij/zij staat in voor het behalen van de gestelde doelen en coördineert de dagelijkse werking van de AAPD.

De Administrateur-Generaal rapporteert rechtstreeks aan de Voorzitter van het Directiecomité van FOD Financiën en heeft de leiding over de eigen diensten en de Administrateurs N-2. De rol vereist nauwe samenwerking met andere Algemene Administraties binnen FOD Financiën en vertegenwoordiging van de AAPD in externe relaties met overheidsinstanties en -instellingen, zowel nationaal als internationaal.

Het gewenste profiel: De ideale kandidaat beschikt over de vereiste kwalificaties voor een niveau A-functie, inclusief minimaal 6 jaar managementervaring. Kennis van fiscale en niet-fiscale grondbeginselen, begrip van het Belgisch institutioneel kader en het politieke besluitvormingsproces zijn essentieel. Analytisch denkvermogen en goede coaching- en netwerkvaardigheden worden ook hoog gewaardeerd.

Voor meer informatie of om te solliciteren, kunt u terecht op Werkenvoor.be.

Administrateur Particulieren

De Administratie Particulieren, onderdeel van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc), is belast met het correct en rechtvaardig berekenen van belastingen en voorheffingen. Haar verantwoordelijkheden omvatten federale tools zoals Tax-on-Web en MyMinfin, evenals het controleren van fiscale situaties en het behandelen van geschillen.

De rol: Als lid van het beheerscomité draagt de Administrateur Particulieren bij aan het bereiken van de strategische en operationele doelstellingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en de uitvoering van het beleid van FOD Financiën. Hij/zij geeft hierover rapport aan de Administrateur-Generaal van de Fiscaliteit.

De Administrateur Particulieren geeft leiding aan de diensthoofden van de Centra Particulieren en het Nationaal Centrum Opsporingen, evenals aan de diensten managementondersteuning van de Administratie Particulieren en de Dienst Tax Audit & Compliance Management Particulieren. Hij/zij is verantwoordelijk voor samenwerking met andere (Algemene) Administraties van FOD Financiën en vertegenwoordigt de Administratie Particulieren in nationale en internationale betrekkingen.

Het gewenste profiel: Voor deze functie zoekt FOD Financiën een kandidaat met minimaal 6 jaar managementervaring en geschiktheid voor een niveau A-functie. Diepgaande kennis van Belgische, Europese en internationale fiscaliteit, begrip van moderne managementprincipes, en vaardigheden in proces- en projectbeheer zijn vereist. Analytisch denkvermogen, coaching- en netwerkvaardigheden, evenals een sterk gevoel van verantwoordelijkheid zijn van groot belang.

Bezoek Werkenvoor.be voor meer informatie en om u kandidaat te stellen.

Dit artikel werd opgesteld in samenwerking met FOD Financiën.

Meer