Bank Van Breda: ‘Cultuur is hier een werkwoord’ 

Een werkomgeving waarin iedereen het beste van zichzelf kan geven, bij Bank Van Breda staat dit torenhoog op de agenda. We spraken op het hoofdkantoor van de bank met HR-verantwoordelijke Marianne Van Erck en CEO Dirk Wouters over cultuur en waarden, leiderschap, connectie en co-creatie. 

‘Neen, we zijn geen Nederlandse bank.’ CEO Dirk Wouters zet bij de start van het interview meteen de puntjes op de i. ‘Van Breda’ verwijst dus niet naar de stad, wel naar de naam van de stichter Jos van Breda. Al sinds 1930 is Bank Van Breda een echte Belgische bank, met hoofdkantoor in Antwerpen. De bank heeft ook geen kantoren in het buitenland. Achter de onderneming staan nog steeds familiale aandeelhouders, met enerzijds Ackermans & van Haaren, en anderzijds de familie Jacques Delen.  

Groei dankzij een strategische keuze 

Toen in de jaren tachtig duidelijk werd dat het moeilijker zou worden voor kleinere banken, koos Bank Van Breda voor een duidelijke niche: het is de bank voor – iedereen kent de baseline ondertussen uit het hoofd – ondernemers en vrije beroepen, een doelgroep die een specifieke expertise en benadering vergt. 

Dirk Wouters: ‘Dankzij die duidelijke keuze, groeit Bank Van Breda, zowel op financieel en commercieel vlak, als in de personeelscijfers. Eind 2023 werkten er 569 mensen voor de bank. Onze medewerkers zitten grotendeels op de hoofdzetel in het prachtig gerenoveerde gebouw aan de Schelde. Daarnaast zijn er zo’n 220 collega’s te vinden in het kantorennetwerk over het hele land. Dat zijn allemaal eigen mensen. Ooit werkten we met zelfstandige agenten, maar omwille van de complexiteit van deze dubbele structuur, kozen we ervoor om toch enkel met eigen medewerkers verder te gaan. Je moet als kleine of middelgrote bank kiezen voor eenvoud.’ 

Eenvoud in de HR-aanpak 

De HR-afdeling van Bank Van Breda bestaat uit tien mensen, onder leiding van Marianne Van Erck, die behalve Head of HR ook een business partner-rol opneemt. Terwijl elke HR-medewerker een eigen specialiteit heeft – payroll, opleiding, rekrutering… – benadrukt Van Erck dat het gaat over één team, waarvan iedereen verantwoordelijkheid opneemt in bredere HR-projecten.

Marianne Van Erck: ‘We gaan voor een decentraal personeelsbeleid. Vanuit HR faciliteren we heel wat processen, maar we vragen heel vaak ook aan de districtmanagers en eerstelijnsverantwoordelijken om taken op te nemen, zoals bijvoorbeeld bij een rekrutering. Zo voert de leidinggevende het eerste selectiegesprek met een sollicitant.’ 

Dirk Wouters: ‘Onze afdelingsverantwoordelijken zijn op deze manier een beetje de bedrijfsleider van hun entiteit, en dus ook de people manager die betrokken is in heel de employee journey. Een dergelijke autonomie kan in een organisatie voor veel verschillen zorgen. Wij kiezen voor alignering. Gaan we op zoek naar een nieuwe best practice, dan zullen we die in een afdeling testen, maar altijd met als doel om die uiteindelijk te implementeren over de hele organisatie. Doe je dit niet, dan riskeer je een wildgroei aan initiatieven.’ 

Het belang van connectie

Bank Van Breda hecht enorm veel belang aan connecteren. Initiatieven om elkaar beter te leren worden dan ook heel bewust op de agenda gezet. In een groeiverhaal is connectie namelijk enorm belangrijk. 

Marianne Van Erck: ‘Een mooi voorbeeld van wat we doen om collega’s écht te leren kennen en connectie te maken is You-time. Dat is geen evaluatieproces, maar een proces van frequente feedback. We vragen aan elke medewerker een samenvatting. De directieleden lezen alle verslagen voor de mensen binnen hun eigen directie. Dirk leest ze allemaal. 569 verslagen dus.’

Dirk Wouters: ‘De dialoog tussen medewerker en leidinggevende gaat over zaken als motivatie, inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling. Dat kan drie keer een win-win zijn: als medewerkers gemotiveerd en inzetbaar zijn, is dat goed voor de medewerker, maar ook goed voor het bedrijf. En voor de persoonlijke ontwikkeling. Ik neem inderdaad graag mijn tijd om alle You-Time verslagen te lezen. Het geeft een enorme voeling met wat er gebeurt in het bedrijf.’

Co-creatie zorgt voor implementatie

Ook co-creatie staat hoog op de agenda van Bank Van Breda. En ja, die zorgt soms voor wat vertraging in een wereld waar time nog altijd money is. Maar het zorgt eveneens voor breed gedragen oplossingen. 

Dirk Wouters: ‘Bij de opstart van een project gaan we na wie er impact van zal ondervinden en zorgen we ervoor dat die mensen mee aan tafel zitten. Het project verloopt daardoor inderdaad trager, maar je verdient die tijdsinvestering achteraf terug wanneer de implementatie en de gedragenheid van het project zoveel sterker zijn. Daar zit de return on investment.

Ook in de manier waarop we lijnen uitzetten en het kader bepalen, willen we co-creatief zijn. Je kan opleggen, maar je kan ook vragen beantwoorden en uitleggen waarom iets niet kan. In dat geval krijg je duiding, is er dialoog geweest over de keuzes die je maakt, en staat aan het einde iedereen achter het besluit.’

De keukengeheimen van Bank Van Breda

Bank Van Breda schreef onlangs het boek ‘Medewerkers aan zet’ waarin ze hun keukengeheimen met de rest van de wereld delen. Wat maakt hen tot beste werkplek voor hun medewerkers? 

Marianne Van Erck: ‘Na onze verkiezing bij Great Place To Work in 2022 werden we weleens gevraagd om te gaan spreken. Ons verhaal triggerde en inspireerde duidelijk ook andere ondernemers. Wij hebben het altijd zo gekend. Sommige tradities bestaan al jaren. Heel wat initiatieven vinden we evident. Zelf staan we er vaak niet eens meer bij stil. Het zijn dan ook vooral buitenstaanders die ons wezen op het unieke aan ons verhaal. Zij hebben ons aangemoedigd om dat verhaal met de rest van de wereld te delen.’ 

Dirk Wouters: ‘We hebben het over zeven ingrediënten die universeel zijn, maar die je op maat van de eigen organisatie moet gebruiken. Je kan inspiratie halen uit het boek, maar niet blindelings volgen. Onze ambitie?  Van bij de start al hadden we een boek voor collega’s voor ogen. De bestaande collega’s die trots mogen zijn op het feit dat ze aan die beste werkplek hebben meegewerkt, maar ook toekomstige medewerkers die dankzij dit boek alvast een beetje voelen hoe het is om bij Bank Van Breda te werken. Maar we willen meer. We zijn er namelijk van overtuigd dat Bank Van Breda iets in huis heeft waar andere organisaties inspiratie uit kunnen halen. We hebben de waarheid niet in pacht, maar kunnen wel enkele ingrediënten aanreiken die andere organisaties kunnen helpen om een betere werkplek te worden.’ 

Deze tekst verwijst naar een eerdere publicatie in HR.SQUARE.

Meer