Theo Francken wordt tijdelijk geweerd uit geheime Kamercommissies na tweet met gevoelige info

Theo Francken wordt voor de rest van het parlementaire jaar geweerd uit Kamercommissies waarop de geheimhoudingsplicht van toepassing is. Dat heeft Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) vanavond aangekondigd. Een onvoorzichtige tweet van het N-VA-Kamerlid ligt aan de basis van die sanctie.

De Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies in de Kamer vergadert achter gesloten deuren. Omdat daar regelmatig gevoelige informatie wordt meegedeeld, bijvoorbeeld over troepenbewegingen, mogen de aanwezige parlementsleden daar achteraf ook niet over communiceren. N-VA-Kamerlid Theo Francken deed dat in maart wel, toen hij tweette dat het Belgische leger dit jaar niet zou deelnemen aan operatie Barkhane, een Franse missie in Mali. Dat had minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) in die Commissie gezegd.

Dedonder stuurde het secretariaat van de Commisie daarop een brief met de vraag om ‘het reglement toe te passen’. Volgens de minister had de tweet van Francken een diplomatieke weerslag, omdat de Fransen nog niet op de hoogte waren van de beslissing. De Commissie Opvolgingen heeft daarop onderzocht of de geheimhoudingsplicht effectief is geschonden. Dat gebeurde de voorbije weken achter gesloten deuren. De meerderheid van de leden was van oordeel dat Francken de geheimhoudingsplicht inderdaad niet respecteerde.

Het N-VA-Kamerlid werd gisteren gehoord door Kamervoorzitster Eliane Tillieux, die hetzelfde concludeerde. ‘Op basis van de elementen moet de schending van de geheimhoudingsplicht vastgesteld worden’, kondigde Tillieux vanavond aan. Francken mag tot het einde van de gewone zitting 2021 geen lid meer zijn van de organen van de Kamer waarop de geheimhoudingsplicht van toepassing is. De Vlaams-nationalist mag ook niet vervangen worden in de Commissie Opvolgingen. Daarnaast verliest Francken ook nog drie maanden lang 20 procent van zijn parlementaire vergoeding.

Het Kamerreglement voorziet normaal gezien dat Francken de rest van de legislatuur uit de Commissies met geheimhoudingsplicht wordt gezet, maar die regeling vindt Tillieux te streng, zei ze. De Kamervoorzitster wilde rekening houden met het evenredigheidsbeginsel en zal een voorstel indienen om dat ook in te schrijven in het bewuste artikel van het reglement, klonk het.

Francken zelf bleef er destijds bij dat het de regels niet had overtreden, omdat hij geen gevoelige informatie had gedeeld die troepen in het buitenland in gevaar zou kunnen brengen. Een beleidsintentie van de minister heeft niets te maken met geheimhoudingsplicht, zei hij. Het N-VA-Kamerlid beschuldigde minister Dedonder daarnaast van een politiek motief.

Meer