TerraFarms: 40ft-container wordt een zeer lucratieve boerderij

Containers kunnen als kleinschalige landbouwbedrijven over de hele wereld de voedselvoorziening garanderen. Dat zegt het bedrijf Local Roots uit Los Angeles, waar een technologie werd ontwikkeld om scheepscontainers voor de teelt van allerlei groenten aan te passen. Deze containers kunnen onder de naam TerraFarms ter beschikking worden gesteld aan partijen die naar een landbouw met een meer duurzaam karakter streven.

De containers kunnen immers tot in de onmiddellijke omgeving van de gebruiker worden gebracht, waardoor de productie ter plaatse kan gebeuren en de uitstoot en kosten van lange voedingstransporten kunnen worden uitgespaard. Bovendien worden de teelten ongevoelig voor ongunstige weersomstandigheden en kan de impact van de landbouw op het leefmilieu gevoelig worden beperkt.

Ecologisch

“Een container kan evenveel oogst opleveren als ruim twee hectare traditionele landbouwgrond,” betoogt Eric Ellestad, chief executive van Local Roots. “Op die manier kan een groot gedeelte landbouwproductie dicht bij de eindgebruiker worden gebracht.”

Volgens Local Roots zouden de voedselkilometers dankzij een TerraFarm met 93 procent kunnen worden gereduceerd. Ellestad voegt er aan toe dat de containers bovendien met de nodige technologieën zijn uitgerust om een zekere en constante oogst te leveren. Met sensoren wordt er immers voor gezorgd dat ten alle tijde in de container de ideale verlichting en verwarming kan worden voorzien om op een optimale oogst te kunnen rekenen.

“Ook ecologisch biedt Local Roots talrijke voordelen,” benadrukt Ellestad. “Er wordt immers geen gebruik gemaakt van meststoffen of bestrijdingsmiddelen. Dat is in de gesloten en gecontroleerde omgeving van de TerraFarm niet nodig. De teelt in een TerraFarm heeft ook minder dan 100 liter water per dag nodig om te kunnen groeien. Dat is slechts 1 procent van het water dat op een traditioneel landbouwbedrijf voor eenzelfde opbrengst moet worden gebruikt.”


© Local Roots

Koffie

Ellestad merkt daarnaast op dat de teelten in een TerraFarm tevens sneller groeien dan op het traditionele landbouwbedrijf. Het groeiproces in de containers wordt door teams specialisten van Local Roots vanop afstand gevolgd. Elke dertig dagen kan een nieuwe oogst sla worden gegarandeerd. De traditionele landbouw heeft daarvoor zestig dagen nodig.

Bedoeling is onder meer dat de TerraFarms op typische verbruikspunten worden geïnstalleerd. Gewag wordt gemaakt van onder meer groothandels, restaurants en bedrijven. Onder meer de Verenigde Naties voeren tests met de TerraFarms uit. De containers kunnen immers over de hele wereld voedselproducten leveren. Dat kan een belangrijke meerwaarde blijken in regio’s waar de gezondheid van de bevolking onder een eenzijdig dieet te lijden heeft.

Op termijn worden ook in de ruimtevaart mogelijkheden gezien. Tevens wordt gewag gemaakt van teelten die door de klimaatverandering – zoals koffie – in het gedrang zouden kunnen komen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20