Landbouw moet oplossingen voor toekomst zoeken in de ruimte

De ruimtevaart kan tot een volgende revolutie in de landbouw leiden. Dat zegt Nikolaus Correll, professor computerwetenschappeen aan de University of Colorado. Correll voert daarbij aan dat de ontwikkeling van nieuwe landbouwtechnologieën één van de grote uitdaging voor de mensheid wordt. De ruimtevaart kan volgens de wetenschapper echter één van de belangrijke pijlers worden van een duurzame landbouw op aarde. Correll wijst daarbij op de plannen voor ruimtemissies naar verdere bestemmingen in het heelal, waarbij de astronauten in staat zullen moeten zijn om op een duurzame voedselproductie beroep te kunnen doen. “Tot nu toe is landbouw nog geen drijfkracht achter innovatie in automatisering geweest, maar heeft vooral van die ontwikkelingen geprofiteerd,”? merkt professor Correll op. “Die situatie moet dringend veranderen. De huidige economische ontwikkelingen sturen aan op een uitbreiding van het technologisch areaal en de productie van eenvormige oogst over een langere periode. Die ontwikkelingen lenen zich het best voor automatisering. Vooruitgang in robotica kan daarbij een belangrijke rol vervullen, waarbij onder meer kleinschalige robots kunnen helpen om de landbouw terug naar de stedelijke omgeving, met een productie in gebouwen of op daken, te brengen.”? “Een stedelijke landbouw biedt dezelfde uitdagingen die worden geregistreerd rond de voedselproductie in toekomstige ruimtekolonies,”? benadrukt Nikolaus Correll. “Die oplossingen zullen niet gevonden worden bij een evolutie van de huidige systemen, maar zullen een totaal nieuwe benadering, zoals het gebruik van robots, vergen. Daarnaast vergt duurzame landbouw ook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en een geïntegreerd management van bronnen, vooral in een stedelijke omgeving of aan boord van een ruimteschip. Een groter ruimteschip kan weliswaar meer cargo meevoeren, maar vergt ook een grotere brandstoftoevoer en een grotere bemanning, die op zijn beurt meer bronnen nodig heeft.”? “Om een grotere massa naar de ruimte te lanceren, is een groter brandstofverbruik nodig,”? zegt professor Correll. “Dat verbruik bepaalt hoelang de mens in de ruimte kan overleven. Uitgewezen is dat ruimtemissies vanaf twee jaar gebaat zouden zijn met een eigen voedselproductie. Een alternatief scenario zou kunnen worden gevonden in een lancering van cargo, voorafgaandelijk aan een bemande missie. In beide gevallen is echter automatisering noodzakelijk, want de inzet van de mens in de ruimte in inefficiënt. Duurzame landbouw in de ruimte vergt echter een optimaal gebruik van bronnen, waaronder een efficiënte recyclage, waarbij onder meer planten zouden kunnen groeien op basis van afvalwater en koolstofdioxide.”? “Die technologie zou ook op de aarde voordelen kunnen bieden,”? merkt de wetenschapper op. “Agricultuur vormt op dit ogenblik nog geen cruciale component van de ruimtevaart, maar dat snel veranderen. Daarbij zal men zich vooral moeten toespitsen op een uitbreiding van de knowhow over plantengroei in de ruimte, het aanreiken van oplossingen voor het onderhoud van oogsten en een inzicht in de impact van deze activiteiten op mensen die in een geïsoleerde omgeving in de ruimte dienen te overleven. Al deze ontwikkelingen zullen gebruik maken van robots.”? (MH)

Meer