“Tabaksindustrie gebruikt alle trucs om zijn winsten te verdedigen”

De wereld telt momenteel nog altijd ongeveer 1,3 miljard tabaksgebruikers. Deze groep is de voorbije zes jaar met 25 miljoen consumenten afgenomen. Dat zegt een rapport van de World Health Organization (WHO). Verwacht wordt dat deze trend zich ook de volgende jaren verder zal doorzetten. Hierdoor zou de wereld midden dit decennium nog 1,27 miljard rokers tellen. De tabaksindustrie blijft echter actief in het verweer.

De cijfers van de gezondheidsorganisatie tonen dat vorig jaar nog 22,3 procent van de wereldbevolking tabaksproducten consumeert. Bij de mannelijke populatie loopt dat niveau echter op tot 36,7 procent, tegenover 7,8 procent bij de vrouwelijke bevolking.

Invloed

“Het is zeer bemoedigend te kunnen vaststellen dat elk jaar minder mensen tabak gebruiken en dat steeds meer landen op schema liggen om de wereldwijde doelstellingen te halen”, betoogt Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de gezondheidsorganisatie, in een commentaar op het rapport.

“Maar we hebben nog een lange weg te gaan en de tabaksfabrikanten zullen alle mogelijke trucs blijven gebruiken om hun gigantische winsten te verdedigen.” Rapporten tonen dat de tabaksindustrie de coronapandemie heeft aangegrepen om in vele landen bij de overheden opnieuw een grotere invloed op te bouwen.

“De tabaksfabrikanten hebben de pandemie in hun voordeel gebruikt door bij de regeringen in verschillende landen te lobbyen om sigaretten als essentiële producten te beschouwen”, luidt het. “Zelfs tijdens lockdowns probeerden deze bedrijven hun producten te blijven produceren, distribueren en verkopen.”

“Anderzijds zou een jaarlijkse investering van 1,68 dollar per hoofd van de bevolking in interventies om de tabaksconsumptie te ontmoedigen, tegen het einde van dit decennium 152 miljoen personen kunnen helpen om succesvol te stoppen met roken.”

“Die investering zou miljoenen levens kunnen redden en zou een aanzienlijke bijdrage leveren aan de economische groei van de landen op de lange termijn.”

Europese vrouwen

Ruediger Krech, directeur gezondheidspromotie bij de World Health Organization, merkt op dat inmiddels zestig landen op schema zitten om het tabaksgebruik tegen het midden van dit decennium met 30 procent te verlagen tegenover de consumptie die vijftien jaar voordien was geregistreerd.

Amper twee jaar geleden bleken slechts iets meer dan dertig naties die doelstellingen te zullen kunnen halen.

“De voorbije vijf jaar is het aantal mannelijke tabaksgebruikers met 2 miljoen consumenten gedaald, hoewel de totale mannelijke wereldbevolking tijdens diezelfde periode met 183 miljoen is aangegroeid”, merkt Krech op.

“Tijdens diezelfde periode werd bij de vrouwelijke rokerspopulatie een inkrimping met 23 miljoen gebruikers geregistreerd, hoewel ook daar de totale bevolking met 178 miljoen personen is toegenomen.”

Krech werpt daarbij wel op dat vrouwen in Europa de grootste terughoudendheid vertonen om het tabaksgebruik te verminderen.

“Europa is de enige regio die de verhoopte reductie met 30 procent dreigt te zullen missen”, voert hij aan. “Bij de Europese vrouwen is nog altijd 18 procent tabaksgebruiker. Dat is veel meer dan in alle andere regio’s van de wereld.”

Meer