Stormen worden sterker en destructiever

Tropische cyclonen hebben de voorbije decennia wereldwijd aan kracht gewonnen. Steeds meer stormen hebben een destructief karakter. Dat zegt een studie van wetenschappers aan de University of Wisconsin en de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van satellietgegevens van de voorbije vier decennia. De resultaten bevestigen volgens de onderzoekers dat de opwarming van de oceanen het destructieve karakter van cyclonen zou aandrijven.

Schade

De wetenschappers stelden vast dat jaarlijks 86 cyclonen worden geregistreerd. Dat aantal is over een periode van bijna 40 jaar nagenoeg onveranderd gebleven. ‘Er kon een duidelijke toename van de meest destructieve cyclonen – met windsnelheden boven 185 kilometer per uur – worden vastgesteld,’ zeggen de onderzoekers.

‘De waarschijnlijkheid dat deze cyclonen – orkanen of tyfoons – windsnelheden van meer dan 185 kilometer per uur kan halen, is over de voorbije vier decennia volgens de studie met 15 procent toegenomen. Dat heeft belangrijke gevolgen. De zwaarste stormen veroorzaken immers ook de grootste economische en materiële schade en eisen ook meer mensenlevens.’

‘De studie toont bovendien dat de toename van deze cyclonen minstens gedeeltelijk aan menselijke activiteiten moeten worden gekoppeld,’ zegt onderzoeksleider Jim Kossin. ‘De resultaten maken duidelijk dat de opwarming van de aarde de temperaturen van het zeeoppervlak heeft doen stijgen in gebieden waar tropische cyclonen ontstaan.’

Complex

De onderzoekers waarschuwen echter dat de orkaanactiviteit door een complex geheel van factoren wordt beïnvloed. Vulkaanuitbarstingen, weerfenomenen zoals El Nino of El Nina, Afrikaans woestijnzand, aerosols en broeikasgassen kunnen de waarschijnlijkheid op orkaanvorming verhogen of verminderen.

De wetenschappers stelden echter niet alleen een verhoging in gemiddelde intensiteit vast. Er kon ook een geografische verschuiving worden opgetekend. In sommige regio’s werden minder stormen geteld, maar elders moest een hogere activiteit worden opgetekend. Vooral de noordelijke gebieden van de Atlantische Oceaan werden met zwaardere stormen geconfronteerd.

Volgens de voorspelling van de wetenschappers zal de activiteit van tropische cyclonen tegen het einde van deze eeuw afnemen. Er zouden jaarlijks nog 69 cyclonen worden vastgesteld. ‘In de meeste regio’s zal die daling kunnen worden vastgesteld,’ menen de onderzoekers. ‘Het gebied rond Hawaï zou daarop echter een van de uitzonderingen zijn.’

‘Maar ondanks de verwachte daling in kwantiteit, moet worden gevreesd dat een groot aantal van deze cyclonen krachtiger zal zijn en dus veel meer schade zal aanrichten. Dat is het gevolg van de stijgende temperatuur van het oceaanoppervlak, die de potentie van de tropische stormen zal voeden.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20