Is het coronavirus goed voor het klimaat?

De uitstoot van broeikasgassen in China is de afgelopen weken met 25 procent gedaald doordat het land een massale maatschappelijke interventie uitvoerde om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. De luchtvervuiling is er ook gedaald als gevolg van minder rijden en minder kolenverbranding.

Terwijl het virus nu een tweede fase ingaat en zich buiten China in andere landen verspreidt, remt het de wereldwijde vraag naar olie- en luchtvervoer en bedreigt het de algehele wereldwijde economische groei. Allemaal zaken die de uitstoot van broeikasgassen flink kunnen inperken.

‘Maar’, zegt Joanna Lewis van de Georgetown University, ‘hoewel die reducties aanzienlijk zijn, zijn ze ook slechts tijdelijk en er zal waarschijnlijk een rebound-effect komen. Zodra mensen weer aan het werk gaan en fabrieken opnieuw opstarten, zullen ze proberen verloren tijd in te halen. Dat gaat wellicht leiden tot een toename van de uitstoot.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20