‘Stop and search’, het gepaste antwoord op Britse misdaadepidemie?

Ook in Engeland moet de politie opnieuw meer in het straatbeeld aanwezig zijn. Dat is de enige manier om een einde te maken aan de toenemende golf van straatcriminaliteit waarmee het land momenteel wordt geconfronteerd. Dat zegt Richard Cooke, voorzitter van de West Midlands Police Federation, in een column voor de Britse krant The Telegraph.

Hij verwijst daarbij naar het beleid van de politie in Birmingham. Daar is immers besloten om agenten opnieuw gemakkelijker toe te laten om personen op straat aan te spreken en te fouilleren. Een dergelijk beleid werpt volgens Cooke duidelijk vruchten af. Volgens sommigen moeten in Engeland twintigduizend agenten opnieuw in de straten gaan patrouilleren.

Bevoegdheden

“In Engeland worden steeds meer mensen op straat neergestoken,” zegt Richard Cooke. “Men kan niet langer beweren dat deze vorm van criminaliteit zich hoofdzakelijk tot Londen beperkt. Recente slachtoffers waren tieners in Essex en Cheshire. In Birmingham werden op enkele dagen tijd drie tieners doodgestoken. Ons antwoord kan niet halfslachtig zijn. Daarom hebben we in Birmingham aan de politie opnieuw meer bevoegdheden gegeven om op straat zonder een duidelijke opgave van redenen mensen aan te spreken en te fouilleren. De impact van die maatregel is al voelbaar.”

“De politie ervaart dat de ingreep zich in het straatbeeld laat voelen,” betoogt Cooke. “Burgers benaderen onze collega’s met woorden van dank. Ook zij vinden dat de politie iets doet aan de agressieve sfeer in het stadsbeeld. Er zijn meer arrestaties gebeurd en er zijn gevaarlijke wapens van straat gehaald. Te lang is de politie grotendeels uit de straat weggebleven.”

“Dit heeft aan diverse figuren het gevoel gegeven dat ze ongestraft gewapend op pad konden gaan. De eerste resultaten van het nieuwe beleid maken duidelijk dat deze tactieken bijzonder efficiënt kunnen zijn. Al te lang was er een overdreven terughoudendheid om op straat proactief op te treden.”

Die zachtere aanpak viel volgens Cooke samen met het aantreden van Theresa May begin dit decennium als Brits minister van binnenlandse zaken. “De politie erkent dat een grotere aanwezigheid op straat slechts een deel van het antwoord kan zijn,” zegt hij. “De criminaliteitscrisis heeft complexe wortels.”

“Bendes die zich drugshandel bezig houden, zullen wapens dragen om zich te beschermen en straffen uit te delen. Maar ook gezagsgetrouwe jongeren kunnen zich door een sfeer van angst aangezet voelen om uit een bekommernis voor zelfverdediging naar wapens te grijpen. We mogen over wapendracht nooit compromissen sluiten, maar deze kinderen verdienen onze hulp.”

Doden

Cooke erkent dat een aantal partijen het fenomeen als een probleem van volksgezondheid willen benaderen. Hij geeft toe dat die invalshoek mogelijk positieve gevolgen zou kunnen hebben, maar dat zal volgens Cooke niet beletten dat vandaag kinderen dreigen te sterven.

Birmingham heeft volgens hem bewezen dat een sterker optreden van de politie resultaten oplevert. “Dit is momenteel de enige oplossing om nog meer slachtoffers te vermijden,” waarschuwt hij. “De realiteit is echter dat dit streven met de beperkte omvang van het huidige kader niet haalbaar is. Tijdens de zomermaanden moet nog meer geweld worden verwacht. We hebben dan ook nu meer politieagenten nodig.”

“De politiek ontkent vaak het verband tussen de inkrimping van het politiekader en de toenemende messencriminaliteit,” zegt Cooke. “Het is onbegrijpelijk dat de overheid negeert wat voor ons vanzelfsprekend is. Het geweld is uit de hand gelopen. Dat is in grote mate te wijten aan het feit dat er niet voldoende agenten op straat zijn.”

“De opgelegde besparingen hebben bij de politie vooral geleid tot centralisatie en een reactief beleid. Lokale bureaus zijn gesloten. Onze agenten zijn over het algemeen veel verder weg van het publiek dat zij dienen. Het optreden van de politie wordt vooral gestuurd door noodoproepen. Dat laat de straat vrij aan individuen met malafide bedoelingen.”

Cooke waarschuwt dat die beperkte aanwezigheid van de politie in het straatbeeld gepaard gaat met een zacht veroordelingsbeleid bij de rechtbanken en een grote tolerantie tegenover recidivisten. “Daarmee is een perfecte voedingsbodem voor een toenemende criminaliteit gecreëerd,” zegt hij nog.

“In plaats van alle verantwoordelijkheid te ontwijken, zou de overheid zich moeten laten inspireren door de recente successen in Birmingham. Er moet dan ook een nationale strategie komen om de aanwezigheid en de bevoegdheden van de politie in het straatbeeld te versterken. Indien dat niet lukt zullen in Engeland jonge mensen blijven sterven.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20