Rapport Barcelona: “Openbaar vervoer is voor een stad van levensbelang”

Zonder openbaar vervoer zouden steden compleet onleefbaar zijn. De agglomeraties zouden door een onoverkomelijke congestie dichtslibben en door een massale uitstoot van broeikasgassen worden versmacht. Dat wordt duidelijk aangetoond door een rapport van het vervoerbedrijf Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

De studie, die de impact van het openbaar transport op de samenleving van de bestudeerde, merkt op dat openbaar vervoer een absolute voorwaarde is om een stedelijke agglomeratie te kunnen laten functioneren.

Luchtvervuiling

“De resultaten van het onderzoek presenteren een beeld van de maatschappelijke voordelen die het openbaar vervoer voor de gemeenschap te bieden heeft”, benadrukt het Spaanse vervoerbedrijf. “De stad beschikt niet over voldoende ruimte om de vloot auto’s te herbergen die zonder openbaar vervoer zouden moeten worden gebruikt. Dat zou ook de luchtvervuiling drastisch verhogen.”

Het vervoerbedrijf merkt op dat zijn diensten jaarlijks 627 miljoen ritten registreren. Indien al die verplaatsingen met een dieselwagen zouden worden gemaakt in plaats van met de metro of bussen van het bedrijf, zou dan ook jaarlijks 295.009 ton extra koolstofdioxide in de atmosfeer uitstoten.

“Deze constructie vertegenwoordigt uiteraard het meest negatieve scenario, waarbij elke verplaatsing met een auto zou worden gedaan en niemand ervoor zou kiezen te voet te gaan of de fiets te nemen”, stippen de wetenschappers aan. “Maar toch maakt deze veronderstelling duidelijk welke negatieve impact het verdwijnen van het openbaar vervoer op de samenleving zou hebben.”

Camp Nou

“De problematiek wordt visueel nog opvallender indien er wordt gekeken welke ruimte door deze bijkomende autovloot zou worden ingenomen”, wordt in het rapport nog aangevoerd. “Het openbaar vervoer is immers een belangrijk instrument om de congestie van de stad te verminderen.”

Wanneer de bevolking voor zijn verplaatsingen niet op metro of bus beroep zou kunnen doen, zou Barcelona ruim 300 hectare extra rijstroken moeten aanleggen om de extra autotrafieken te kunnen opvangen.”

“Dit vertegenwoordigt een vloot wagens die 51 versies van het iconische voetbalstadion Camp Nou in Barcelona zouden vullen. Het is voor een stad onmogelijk om zoveel voertuigen in het verkeer te brengen. Een dergelijke stad zou niet levensvatbaar zijn.”

Een recente staking bij het buspersoneel van het vervoerbedrijf gaf daarbij een goede identicatie van mogelijke problemen die de afwezigheid van het openbaar zou kunnen veroorzaken. “Het autoverkeer liep tijdens de spitsperiodes met 1,3 procent op”, merkte de krant Lavanguardia op. “De instroom in de metro kende tegelijkertijd een stijging met 4 procent.”

Transports Metropolitans de Barcelona heeft zelf een strategisch plan voorgesteld om de duurzaamheid van het transport in de Catalaanse metropool verder duurzamer te maken. Daarbij wordt vooral gewezen op de overschakeling naar alternatieve brandstoffen.

Het vervoerbedrijf merkt daarbij op dat over twee jaar 210 hybride voertuigen aan de vloot zullen worden toegevoegd. Driekwart van die voertuigen zal met een elektromotor worden uitgerust. Het resterende kwart zou op waterstof kunnen rijden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20