Stad Gent lanceert onderzoek naar etnisch profileren bij politiecontroles

De stad Gent gaat in zee met de VUB en de UGent om de professionaliteit van identiteitscontroles door de politie wetenschappelijk te onderzoeken. “Vertrouwen tussen burger en politie is immers essentieel.”

De Politiezone Gent ondertekende in juli vorig jaar het zogenoemde ‘handelingskader professioneel profileren’, een theoretisch instrument met richtlijnen over politiecontroles. Dat moet de politie helpen om efficiënt en gericht personen te identificeren en te controleren op basis van gedrag, feiten en omstandigheden – niet op basis van hun uiterlijk. Nu wil de stad Gent de impact en het effect van dit kader evalueren. Het onderzoek start dit najaar. 

“Burgers met migratieachtergrond geven aan dat ze in hun contacten met de politie situaties van etnisch profileren ervaren”, zegt Astrid De Bruycker (Vooruit), schepen van Gelijke Kansen. “Zowel de Stad als de Politiezone nemen die signalen ernstig. Dit onderzoek zal ons zicht geven op de impact van het handelingskader van de Gentse politie op de professionaliteit van identiteitscontroles. Wat we voor ogen hebben, is een win-win.”

Handelingskader

Het startpunt van het wetenschappelijk onderzoek is het handelingskader en de opleidingen voor politiemedewerkers. Om te onderzoeken hoe de politie de richtlijnen toepast, zullen de criminologen Sofie De Kimpe (VUB) en Antoinette Verhage (UGent) meegaan op het terrein en informatie verzamelen. Ze nemen ook de wijze van kennisoverdracht van de opleidingen onder de loep. 

De stad wil op die manier te weten komen of de huidige aanpak een impact heeft op de manier waarop identiteitscontroles worden uitgevoerd. Enerzijds wordt onderzocht in welke mate agenten het kader kennen en toepassen. Anderzijds zal ook gekeken worden naar de moeilijkheden die politiemensen zelf ervaren als ze het handelingskader toepassen. 

“Goede verstandhouding begint op straat”

Om te weten te komen hoe de Gentenaars zelf de identiteitscontroles ervaren, zullen de onderzoekers burgers via divers samengestelde focusgroepen bevragen. “De bevolking heeft de politie nodig en de politie heeft de bevolking nodig”, zegt De Bruycker. “Een goede verstandhouding tussen beide begint op straat, tijdens hun onderling contact. Het is daar dat we onderzoek zullen voeren en nagaan of het handelingskader zijn werk doet.”

De stad Gent en de politiezone zullen nadien een rapport met aanbevelingen, dat verwacht wordt in het voorjaar van 2023, ontvangen. Er komt ook een studiedag waarop de resultaten worden voorgesteld aan het brede publiek. Om het onderzoek te financieren maakt de stad 140.000 euro vrij uit het budget voor gelijke kansen en welzijn. 

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20