Snel geld nodig zonder bank?

Nog steeds lijken voor een heleboel mensen de termen ‘geld lenen’ en ‘een bank’ onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Een heleboel mensen zullen dan ook als eerste bij hun eigen, vertouwde bank aankloppen als zij een lening af willen sluiten. Toch is dit niet per definitie de meest gunstige manier van geld lenen voor iedereen. Om die reden is het dan ook verstandig om eerst wat tijd te steken in het beoordelen van alternatieven, zoals geld lenen zonder tussenkomst van een bank.

Snel geld nodig verandert de situatie

De nood om geld te lenen zal andere vormen aan gaan nemen op het moment dat je met spoed een bepaald bedrag op je bankrekening wilt hebben. De procedures die in gang gezet worden als je bij een bank, maar ook bij een heleboel andere financiële instellingen, een leenaanvraag doet, zijn immers erg tijdrovend. De belangrijkste oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat er altijd een toetsing plaats dient te vinden bij het CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) en in de regel ook nog eens een intern uit te voeren check om de terugbetalingscapaciteit en de kredietwaardigheid van een aanvrager te kunnen beoordelen.

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

Op het moment dat je dus snel geld nodig hebt, zal een dergelijke procedure vaak te veel tijd in beslag nemen. Je dient dan ook op zoek te gaan naar alternatieve manieren om geld te lenen dat je ook nog eens snel in handen kunt krijgen. De situatie zal dan ook volkomen anders zijn dan wanneer je voldoende tijd hebt om rustig te aanvraagprocedures te doorlopen en rustig het antwoord van de kredietverstrekker af te wachten. In de regel zal met spoed geld lenen bijvoorbeeld betekenen dat je met fors meer leenkosten te maken zult krijgen. Hoe sneller je over geleend geld wilt beschikken, hoe meer kosten er aan verbonden zullen zijn.

Geld lenen zonder bank gaat vaak sneller

Zoals al eerder gezegd, zal een bank eerst grondig na willen gaan of de aanvrager van een lening daadwerkelijk in staat zal zijn om zich aan de gemaakte betalingsverplichtingen te houden en dus beschikt over voldoende terugbetalingscapaciteit om een bepaalde geldsom te kunnen lenen. Elke kredietverstrekker is er immers altijd opgebrand dat het financieel risico tot een minimum wordt beperkt als er geld uitgeleend wordt.

De voorwaarden die gesteld worden aan een aanvrager van een lening kunnen echter volkomen anders zijn als je zonder tussenkomst van een bank geld gaat lenen. Zeker als je te maken hebt met personen of organisaties die dit onderhands willen regelen. Onderhands geld lenen wil zeggen dat je een lening aangaat van niet officiële kredietverstrekkers, zoals familie, vrienden of zelfs van een volkomen vreemde partij die tijdelijk, en uiteraard tegen betaling van een leenvergoeding, geld beschikbaar wil stellen.

Helaas zijn  er op dit vlak een heleboel malafide kredietverstrekkers actief die de meest vreemde, en zelfs illegale, voorwaarden verbinden aan het verstrekken van een bepaalde lening. Zo kan bijvoorbeeld de leenvergoeding abominabel hoog zijn, de looptijd een stuk korter zijn dan die van een vergelijkbare lening bij een officiële kredietverstrekker of dient de aanvrager van een lening eerst een bepaald bedrag aan de kredietverstrekker te betalen voordat er geld geleend kan worden.

Veilig geld lenen zonder bank

Op het moment dat je besluit om geld te gaan lenen zonder tussenkomst van een bank, dan dient veiligheid op de eerste plaatst te staan. Bij voorkeur ga je dan ook alleen in zee met kredietverstrekkers die een goede reputatie op hebben gebouwd. Meer informatie over de reputatie van, en de ervaringen met, een bepaalde kredietverstrekker kun je vinden door diens naam in te geven in een zoekmachine, zoals Google, en op zoek te gaan naar klantbeoordelingen en reviews.

Daarnaast dien je altijd grondig de algemene voorwaarden en kleine lettertjes van een leenovereenkomst door te nemen voordat je definitief een bepaalde lening aangaat (en dus je handtekening onder een leencontract zet). Alleen als je zeker weet wat je kunt verwachten en wat er van jou wordt verwacht door de kredietverstrekker, dan kun je vervelende verrassingen achteraf grotendeels vermijden. Zodra er immers ongewone, of zelfs illegale, voorwaarden of kosten zijn verbonden aan het afsluiten van een lening, dan kun je de aanvraag resoluut stopzetten en op zoek gaan naar een andere manier om geld te lenen.

Veel mensen die snel geld nodig hebben, zijn helaas wat minder voorzichtig en daar weten nog altijd kwaadwillende figuren handig op in te spelen. Met fraaie beloftes wordt iemand acute geldnood dan overgehaald om een lening aan te gaan tegen (achteraf gezien) zeer ongunstige voorwaarden en met vaak torenhoge leenkosten op de koop toe. De kans is in dergelijke situaties dan ook groot dat de financiële situatie alleen nog maar verder zal verslechteren.

Verantwoord geld lenen zonder bank

Geld lenen zonder bank wil gelukkig niet in alle gevallen zeggen dat je met een onbetrouwbare partij zaken doet. Wanneer je een betrouwbare kredietverstrekker hebt weten te vinden, is het echter wel van groot belang dat je op een verantwoorde manier geld gaat lenen. In de praktijk betekent verantwoord geld lenen dat je geen schuld, of zelfs meerdere schulden, op gaat bouwen die je je eigenlijk niet kunt veroorloven. Deze situatie is niet alleen erg ongunstig voor de persoon die een lening aangaat, maar zeker ook voor de kredietverstrekker omdat deze vaak naar (een deel) van het uitgeleende bedrag kan fluiten.

Voordat je een lening af gaat sluiten (met of zonder tussenkomst van een bank) dien je dan ook je financiën op een eerlijke manier te beoordelen en na te gaan wat je terugbetalingscapaciteit is als je een (nieuwe) lening aangaat. Geld lenen betekent immers dat je voor een bepaalde periode jezelf zult verbinden aan bepaalde betalingsverplichtingen. Deze betalingsverplichtingen kunnen, als je op een onverantwoorde wijze geld gaat lenen, een enorme druk uitoefenen of het beschikbare budget. Indien de druk te hoog wordt, bestaat er een reële kans dat je de lening, of andere rekeningen, niet meer kunt betalen. Op die manier beland je dus van de regen in de drup en stapelen de financiële problemen zich alleen maar meer op.

Vergelijken, vergelijken en nog eens vergelijken

Snel geld in handen krijgen, lijkt wellicht een ideale optie als je in financiële nood verkeert. Als je in een dergelijke situatie terecht bent gekomen, en zonder tussenkomst van een bank, een lening aan wilt gaan dan dien je toch niet als een dolle stier de eerste de beste mogelijkheid aan te grijpen. Beter oriënteer je je eerst op de mogelijkheden die er zijn om zonder bank geld te lenen. Dit kan echter van persoon tot persoon, en zelfs van geval tot geval, verschillen omdat niet elke persoonlijke- en financiële situatie vergelijkbaar is.

Door bij meerdere aanbieders van leningen offertes aan te vragen en de voorwaarden door te nemen die verbonden zijn aan bepaalde leenvormen die zij aanbieden, kun je redelijk snel achterhalen welk product er het beste aansluit bij je persoonlijke situatie en leenbehoeften. Hoewel de rente en de looptijd van een lening vaak cruciaal zijn voor de uiteindelijke leenkosten die je aan het einde van de rit moet gaan betalen, zijn ook de overige voorwaarden van belang die om de hoek komen kijken als je geld wilt lenen.

Een gunstige rente en looptijd

Wanneer je geld gaat lenen dan zullen de factoren rente en looptijd een essentiële rol spelen bij de bepaling van de leenkosten waar je mee opgezadeld zult worden. Het vinden van een lening met zowel een gunstige rente als een ideale looptijd is dan ook een must als je niet te veel wilt betalen. Zelfs als je snel geld nodig hebt, dien je dan ook voldoende aandacht aan deze aspecten te besteden.

  • Variabele- of vaste rente: de rente die over een lening berekend wordt kan zowel vast als variabel zijn. Een vaste rente zal gedurende de volledige looptijd van de lening constant blijven, terwijl een variabele rente onderhevig zal zijn aan schommelingen die veroorzaakt worden door veranderingen op de financiële markten. Een vaste rente biedt dus meer zekerheid, maar daar zal ook een hoger tarief, en uiteindelijk dus meer leenkosten, aan verbonden zijn.
  • De looptijd van een lening kan sterk verschillen en op die manier eveneens de kosten van een lening beïnvloeden. Hoe lange immers de looptijd is, hoe langer de openstaande schuld blijft bestaan en hoe meer rentekosten je dient te betalen. Een kortere looptijd zal daarentegen minder kosten met zich meebrengen, maar er wel voor zorgen dat je te besteden budget meer onder druk kan komen te staan. De spreiding van de aflossing van een schuld zal deze druk echter weten te verminderen.

Een van de optie die je hebt, als je snel een gering geldbedrag wilt lenen, is het aangaan van een minilening. Deze leenvorm staat echter bekend vanwege de zeer korte looptijd, het geringe geldbedrag en de zeer korte aanvraagprocedure. Vanwege de geringe omvang (minder dan 1000 euro) en de korte looptijd (tot 3 maanden) van de minilening zal er immers geen wettelijk verplichte toetsing bij het CKP plaats hoeven vinden en kan er zo veel tijd worden bespaard. Hier staat echter wel tegenover dat je een fors bedrag aan leenvergoeding dient te betalen en de minilening dus een erg dure manier is om snel geld te lenen.

Het prijskaartje van snel geld lenen

In vrijwel alle gevallen zal geld lenen ook extra geld gaan kosten (behalve wanneer je een onderhandse lening aan kunt gaan waar je geen leenvergoeding over hoeft te betalen, bijvoorbeeld bij familie of vrienden). Daarbij komt verder dat een heleboel kredietverstrekkers extra kosten in rekening zullen brengen als je snel geld wilt lenen. Je zou dan ook kunnen zeggen: hoe sneller je de leensom tot je beschikking wilt hebben, hoe meer leenkosten dit met zich mee zal brengen. Niet alleen zal er een hogere leenvergoeding worden berkeed, maar ook zullen er allerlei bijkomende kosten in rekening worden gebracht, zoals de kosten die betaald moeten worden voor een spoedbetaling en het versneld beoordelen van een leenaanvraag.

Conclusie

Snel geld nodig hebben, zal doorgaans gepaard gaan met een heleboel stress. In de haast om het benodigde geld in handen te krijgen, kunnen dan ook gemakkelijk een aantal essentiële aspecten van veilig en verantwoord geld lenen over het hoofd worden gezien. Dit kan de kredietnemer achteraf echter duur komen te staan. Niet alleen bestaat er namelijk de kans dat er te veel leenkosten betaald worden, maar ook dat er belachelijke, of zelfs onwettige, voorwaarden worden verbonden aan een bepaalde snelle lening. Wanneer je snel geld wilt lenen zonder tussenkomst van een bank, dan is voorzichtigheid absoluut geboden en zal de meest vertrouwde (maar ook niet altijd verantwoorde) manier van geld lenen zijn een lening aangaan bij een familielid of goede vriend.

De drempel om familie of vrienden om financiële hulp te vragen, is voor een heleboel mensen erg groot en in dat geval is het aangaan van een minilening in bepaalde gevallen een goede, maar weliswaar dure, oplossing. Voordat je een dergelijke kleine lening afsluit, dien je wel precies te weten hoe je op korte termijn de aflossing en de bijbehorende leenvergoeding kunt betalen. Een minilening die niet op tijd terug kan worden betaald, zal je immers met torenhoge kosten (en dus vaak met nog meer geldzorgen) opzadelen. Ook in dit geval geldt dus dat je goed moet weten waar je mee bezig bent, en dat je de meest gunstige aanbieder en lening hebt weten te vinden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20