Schotland investeert verder in drijvende windparken; moet productie duurzame waterstof ondersteunen

De Crown Estate Scotland heeft in de Noordzee, ten oosten van de Shetland Islands, drie nieuwe gebieden toegewezen voor de bouw van drijvende windparken. De gebieden vormen een aanvulling op de massale investeringen in offshore windenergie die het project ScotWind eerder dit jaar heeft aangekondigd. In eerste instantie werden daarbij zeventien projecten aangekondigd.

Met de drie bijkomende gebieden zou ScotWind een offshore capaciteit van 27,6 gigawatt uitbouwen.

Energiezekerheid

In januari dit jaar maakte ScotWind al zeventien projecten voor offshore windenergie bekend. Daarbij werd gewag gemaakt van een capaciteit van 24,8 gigawatt, waarbij drijvende windparken een capaciteit van bijna 15,1 gigawatt moesten vertegenwoordigen.

Met de drie bijkomende projecten zal de capaciteit van de drijvende windparken tot bijna 17,9 gigawatt worden opgevoerd. De opbrengst van de drie nieuwe parken zou moeten worden gebruikt voor de productie van duurzame waterstof.

“De Schotse regering ziet offshore windenergie als een van de belangrijkste economische en ecologische kansen die aan het land worden geboden”, benadrukte de Schotse premier Nicola Sturgeon in een commentaar op de aankondiging.

“Deze activiteit geeft Schotland de opportuniteit om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen en tegelijkertijd zijn energiezekerheid te verbeteren. Bovendien zal de sector tienduizenden hoogwaardige arbeidsplaatsen creëren.” De vergunningen leveren de Schotse schatkist ook nog 860 miljoen pond op.

“De offshore windenergie zal voor heel Schotland een meerwaarde blijken, maar zal vooral belangrijk zijn voor het noordoosten van het land”, betoogde Sturgeon nog. “Hierdoor zal de regio niet langer vooral als de hoofdstad van de Europese productie van olie en gas moeten worden bestempeld, maar zal die zich daarentegen als een van de Europese speerpunten van klimaatneutraliteit kunnen manifesteren.”

Snelle transitie

De Schotse premier merkte nog op dat de invasie van Rusland in Oekraïne en de toenemende kosten van het levensonderhoud duidelijk het belang van een snelle transitie naar hernieuwbare bronnen hebben aangetoond. Sturgeon wees er verder op dat in Schotland het elektriciteitsnet al bijna voor 100 procent door hernieuwbare energiebronnen wordt gevoed. 

Uit een recent onderzoek van de Schotse regering bleek dat de bevolking massaal voorstander is van investeringen in hernieuwbare energie, die volgens de ondervraagden een belangrijke sociale en economische waarde hebben. Tevens kon worden vastgesteld dat de Schotten zich massaal achter de bouw van offshore windparken scharen.

Bij de bewoners van kustgebieden in de omgeving van offshore windparken gaf 25 procent aan dat de activiteit een positieve impact had op hun levenskwaliteit. Slechts 4 procent maakte gewag van een negatieve impact.

Volgens 66 procent van de ondervraagden heeft de bouw van de offshore windturbines een positieve impuls gehad voor de lokale economie. Tevens kon worden gemeld dat voor 81 procent van de respondenten een visuele aanwezigheid van de offshore windturbines geen impact zou hebben op hun selectie van vakantiebestemmingen.

(ns)

Meer