Duurzaam record: VS haalden vorige maand 20 procent van elektriciteit uit wind- en zonne-energie

Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de Amerikaanse energiemix groeit snel en vestigt record na record. Maar netbeheerders vrezen dat de transitie te snel zal gaan en tot black-outs zal leiden.

In maart leverden wind- en zonne-energie al 18 procent van de elektriciteit in de VS, en in april werd dit aandeel weer overtroffen, tot 20 procent. Dit blijkt uit gegevens van de denktank Ember.

Het record kwam vooral tot stand door een windboom in de Great Plains en het Midden-Westen (in staten als Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, en de Dakota’s), voegt het medium Electrek eraan toe. Er werd 46,1 terawattuur (TWh) aan windenergie geproduceerd en 16,3 TWh aan zonne-energie gedurende de maand.

Aandeel groene energie doorheen de jaren

Wat de hoeveelheid geproduceerde windenergie betreft, is dit ook een all-time high. Het stuwt de totale hoeveelheid geproduceerde groene energie naar een nieuw record: in april produceerden wind, zon, water (22,5 TWh), biomassa (4,2 TWh), en “andere” samen 29 procent van de elektriciteit in de VS. Waterkracht en zonne-energie, daarentegen, hebben al betere maanden gekend.

In 2015 waren zonne- en windenergie goed voor slechts 5,7 procent (1 en 4,7 procent) van de opgewekte elektriciteit, of 229,8 TWh. Tegen 2021 was de productie meer dan verdubbeld tot 543,5 TWh, wat neerkomt op 13 procent (3,9 procent en 9,1 procent) van de totale productie. Het aandeel van deze twee energiebronnen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen.

Waterkracht is al langer aanwezig: sinds de jaren 2000 wordt jaarlijks zo’n 250-300 TWh geproduceerd. Met inbegrip van water (dat ongeveer 6 procent vertegenwoordigt), bereikt het aandeel van hernieuwbare energie 11,7 procent in 2015 en 19,1 procent in 2021. Tegen 2022 zal dat aandeel verder toenemen, naarmate de nieuwe wind- en zonne-installaties blijven groeien.

Stroomuitval

De proliferatie van wind- en zonne-energie is echter niet zonder problemen. De snelle groei zou dit jaar namelijk tot stroomuitval kunnen leiden. Dat komt omdat de VS hun kolen- en gasgestookte elektriciteitscentrales langzaam uitfaseren (goed voor iets minder dan 60 procent van de opwekking in 2021, vergeleken met meer dan 65 procent in 2015, volgens de gegevens van Ember).

Bij de transitie zijn de netbeheerders bezorgd dat hernieuwbare energie nog steeds niet aan de vraag voldoet. Hernieuwbare-energie-installaties blijven blootgesteld aan weersomstandigheden, zoals droogte, bewolking of gebrek aan wind; het aanbod is intermitterend. Vooral tijdens hittegolven of bosbranden, waarschuwen de exploitanten, zal het net onder druk komen te staan. Twee jaar geleden hadden inwoners van de staat Californië al met dergelijke tekorten te kampen.

Anderzijds zal, met de voortdurende uitstoot van broeikasgassen (waar de verbranding van fossiele brandstoffen van aan de basis ligt), de klimaattoestand blijven verslechteren. Gehoopt wordt dus dat de hernieuwbare energiebronnen op lange termijn de fossiele bronnen zullen vervangen. Maar de belangrijkste hinderpalen zijn momenteel de opslag (om de intermitterende energie op te vangen) en de beschikbaarheid van specifieke metalen.

(lb/ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20