Energietransitie in VS verloopt te snel, met ernstig risico op stroomuitval bij hittegolf

De Amerikaanse elektriciteitsnetbeheerders hebben het moeilijk om de vraag bij te benen en waarschuwen voor stroomtekorten tijdens hittegolven en andere periodes van hoog verbruik dit jaar. Een verband met de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne? Helemaal niet. Er wordt veeleer gewezen op de overgang van de VS naar schonere energie.

Van Californië tot Texas, via Indiana, vrezen exploitanten van elektriciteitsnetwerken in de komende weken en maanden stroomonderbrekingen, meldt de Wall Street Journal. De oorzaak daarvan zou de toezegging van de VS zijn om af te zien van fossiele brandstoffen.

Traditionele elektriciteitscentrales op steenkool en aardgas worden buiten gebruik gesteld ten voordele van hernieuwbare energiebronnen (wind en zon), maar de nieuwe infrastructuur kan nauwelijks aan de elektriciteitsvraag voldoen. In periodes van hoog verbruik kunnen tekorten niet worden uitgesloten, waarschuwen de producenten.

De stroomuitval die Californiërs twee jaar geleden meemaakten, kan opnieuw gebeuren. Droogte, extreme hitte en bosbranden eisten toen hun tol van het fragiele elektriciteitsnet. En naarmate de opwarming van de aarde toeneemt, zullen deze omstandigheden voor netwerkstoringen vaker voorkomen, waardoor het nog dringender wordt om over te schakelen op hernieuwbare energie.

Beperkte productie

Feit is dat wind- en zonneparken – de goedkoopste vormen van elektriciteitsopwekking – geen continue productie leveren. Ze zijn afhankelijk van de weersomstandigheden, net zoals waterkrachtcentrales die tijdens droogteperiodes met moeite kunnen werken, en grote batterijen nodig hebben om hun productie voor later gebruik op te slaan.

Momenteel wordt een groot aantal accuopslagsystemen ontwikkeld, aldus de Amerikaanse media, maar het productietempo ligt niet hoog genoeg om de stillegging van traditionele elektriciteitscentrales, die 24 uur per dag kunnen draaien, te compenseren, waarschuwen de exploitanten.

“Elke markt in de wereld probeert met hetzelfde probleem om te gaan”, aldus Brad Jones, waarnemend algemeen directeur van de Electric Reliability Council of Texas, die het elektriciteitsnet van de staat beheert. “We proberen allemaal manieren te vinden om zoveel mogelijk hernieuwbare bronnen te gebruiken … en er tegelijkertijd voor te zorgen dat we voldoende beschikbare opwekking hebben om de betrouwbaarheid te waarborgen.”

Want zelfs voor de staten die echt werk maken van de overschakeling op groene energie, zoals Californië, zijn stroomtekorten niet uit te sluiten.

Problemen met de bevoorradingsketen en inflatie

De bevoorradingsketen is bovendien bijzonder verstoord door de lockdowns in China, en sommige grondstoffen – de oorlog in Oekraïne is een factor – ontbreken. De wereldwijde inflatie is ook een verklarende factor.

En de zorgen van de exploitanten zijn nog maar het begin, want als de efficiëntie van de energietransitie niet beter wordt, zal het risico op elektriciteitstekorten in de komende jaren sterk toenemen. Naarmate de verwarming van woningen meer geëlektrificeerd wordt, naarmate hittegolven vaker voorkomen en de mensen ertoe aanzetten de airconditioning hoger te zetten, en naarmate elektrische auto’s de norm worden, zal de vraag naar elektriciteit vertienvoudigen.

(am/mah)

Meer