Californië getroffen door historische droogte

Het grootste deel van het westen van de Verenigde Staten kampt met een intense droogte. Californië is een van de zwaarst getroffen staten. 

Waarom is dit belangrijk?

Droogte is een verborgen wereldwijde crisis die het risico loopt “de volgende pandemie” te worden als landen niet dringend actie ondernemen op het gebied van water- en landbeheer en tegen het broeikaseffect.

Op 22 juni 2021 verspreidde de droogte zich door heel de staat. Ongeveer 33 procent van Californië kreeg te maken met een extreme droogte. Droogte omvat abnormale lage hoeveelheden neerslag en bergsneeuw, zeer droge grond en temperaturen die hoger zijn dan normaal. Deze factoren hebben invloed op de watervoorraad. Die zal de komende zomermaanden veel beperkter zijn.

Smeltende energie

Het pak sneeuw in de bergen dient als een natuurlijk waterreservoir. Als het smelt in de zomer en de lente, komt er drinkbaar water vrij. Maar de sneeuwlaag was dit jaar veel kleiner dan normaal in Californië. Het grootste deel ervan smolt al weg door de hoge temperaturen in het voorjaar. Monitorstations konden op 1 juni op slechts drie plaatsen sneeuw meten.

Ook het water in de stuwmeren staat enorm laag in Californië. De stuwmeren worden gebruikt om energie op te wekken. Het grootste reservoir, Shasta Lake, heeft nog maar de helft van zijn water over. 

Dat is een probleem voor het energieverbruik in Californië. De energieproductie via de hydro-elektrische manier is in de eerste vier maanden van 2021 al 37 procent minder dan vorig jaar. Vergelijk je met 2019, dan is het zelfs 71 procent minder. 

(mah)

Lees ook: 20 procent van de Europese landbouwgrond met bossen bedekken om droogte en hittegolven te voorkomen

Meer