“Droogte is de volgende pandemie. En je kan er geen vaccin voor maken”

Droogte is een verborgen wereldwijde crisis die het risico loopt “de volgende pandemie” te worden als landen niet dringend actie ondernemen op het gebied van water- en landbeheer en het aanpakken van de klimaatnoodsituatie. Daarvoor waarschuwt een rapport van de Verenigde Naties (VN).

Minstens 1,5 miljard mensen zijn de jongste 20 jaar rechtstreeks getroffen door droogte, en de economische kosten daarvan gedurende die tijd worden geschat op 105 miljard euro. De werkelijke kosten zullen waarschijnlijk vele malen hoger zijn omdat dergelijke schattingen niet veel van de impact in ontwikkelingslanden omvatten.

Volgens Mami Mizutori, de speciale vertegenwoordiger van de VN-secretaris-generaal voor rampenrisicovermindering, staat droogte op het punt de volgende pandemie te worden en er is geen vaccin om het te genezen. Het grootste deel van de wereld zal de komende jaren te maken krijgen met waterstress. In bepaalde periodes zal de vraag het aanbod overtreffen. Droogte is een belangrijke factor in landdegradatie en de daling van de opbrengsten voor belangrijke gewassen.

Droogte kost nu al minstens 9 miljard per jaar in Europa

Veel mensen hebben nog steeds het het beeld dat droogte iets is dat vooral de woestijngebieden in Afrika treft, maar dat is zeker niet meer het geval. Droogte is nu wijdverbreid en volgens het rapport zullen tegen het einde van de eeuw op een handvol landen na alle landen er in een of andere vorm mee te maken krijgen.

“Mensen leven al 5.000 jaar met droogte, maar wat we nu zien is heel anders”, zei Mizutori bij de presentatie van het rapport. “Menselijke activiteiten verergeren de droogte en vergroten de impact, waardoor de vooruitgang bij het uit de armoede halen van mensen dreigt te ontsporen.”

De ontwikkelde landen zijn overigens niet immuun voor droogte. De Verenigde Staten (VS), Australië en Zuid-Europa hebben de afgelopen jaren te maken gehad met droogte. Droogte kost meer dan 5 miljard euro per jaar aan directe gevolgen in de VS, en ongeveer 9 miljard euro in de EU, maar ook dat zijn waarschijnlijk ook ernstige onderschattingen.

Niet alleen klimaatverandering is de boosdoener

Door de bevolkingsgroei worden in veel regio’s ook meer mensen blootgesteld aan de gevolgen van droogte, aldus het rapport. Droogte gaat ook verder dan de landbouw. Langs de Donau in Europa, heeft de afgelopen jaren steeds terugkerende droogte het vervoer, het toerisme, de industrie en de energieopwekking flink aangetast.

Veranderende regenpatronen als gevolg van klimaatverandering zijn een belangrijke oorzaak van droogte, maar het rapport identificeert andere boosdoeners. Zoals het inefficiënte gebruik van watervoorraden en de degradatie van land onder intensieve landbouw en slechte landbouwpraktijken. Ontbossing, overmatig gebruik van kunstmest en pesticiden, overbegrazing en overmatige winning van water voor landbouw zijn ook grote problemen.

(am)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20