“Gedoemd om klimaatdoelstellingen niet te halen”: Windenergie-sector pleit voor verviervoudiging nieuwe installaties

In een nieuw rapport waarschuwt de windindustrie dat het aantal nieuwe installaties in 2021 achter zal blijven bij de verwachtingen.

De Global Wind Energy Council (GWEC) stelt in zijn nieuwe rapport dat er vorig jaar 93,6 gigawatt (GW) aan windenergiecapaciteit is geïnstalleerd. Dit is iets minder dan in 2020, toen het cijfer 95,5 GW bedroeg. Opgemerkt wordt dat dit over de maximale hoeveelheid elektriciteit gaat die installaties kúnnen produceren, niet wat zij daadwerkelijk voortbrengen.

Volgens de organisatie, die de belangen van de sector behartigt, is de afname vooral te wijten aan de daling van de Chinese en Amerikaanse cijfers voor onshore-installaties (op land). Zo werd in China vorig jaar 30,7 GW geïnstalleerd, tegenover meer dan 50 GW in 2020. In de VS ging het dan weer om 12,7 GW geïnstalleerde landcapaciteit: 4,16 GW minder dan het jaar daarvoor.

Offshore-windenergie daarentegen kende haar beste jaar ooit: daarvan werd 21,1 GW aan capaciteit geïnstalleerd in 2021.

In totaal is de cumulatieve capaciteit van windenergie op onze planeet gestegen tot 837 GW.

Klimaatdoelstellingen

In haar rapport zegt de organisatie: “Bij het huidige installatietempo voorspelt GWEC Market Intelligence dat we tegen 2030 minder dan twee derde van de windenergiecapaciteit zullen hebben die nodig is voor een 1,5°C- en netto-nultraject, waardoor we er in feite toe veroordeeld zijn onze klimaatdoelstellingen niet te halen.”

“Het huidige beleid zal de komende vijf jaar naar verwachting 557 GW aan nieuwe capaciteit toevoegen. Dat is meer dan 110 GW aan nieuwe capaciteit per jaar tot 2026. Deze groei moet echter tegen het einde van het decennium verviervoudigen als de wereld op koers wil blijven voor een 1,5°C-scenario en netto-nul tegen 2050”, stipt de GWEC aan.

Een temperatuurstijging van 1,5°C boven het pre-industriële niveau is een doelstelling die in 2015 is vastgesteld in de Overeenkomst van Parijs – een streven om de stijging van de gemiddelde temperatuur wereldwijd ruim onder de 2°C te houden. Volgens de VN moeten, om de opwarming van de aarde “tot maximaal 1,5°C te beperken (…), de emissies tegen 2030 met 45 procent worden teruggedrongen en tegen 2050 netto-nul bereiken”.

In het rapport dringt de GWEC aan op gestroomlijnde vergunningsprocedures en “een sterker internationaal regelgevend kader om de toegenomen concurrentie voor belangrijke grondstoffen en mineralen aan te pakken”.

Gunstige context

De organisatie is van mening dat wat de wereld de voorbije maanden heeft meegemaakt, meer dan ooit aantoont dat we ons moeten concentreren op hernieuwbare energie. Voor Ben Backwell, de CEO van de lobby-organisatie, “zijn de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, waarbij economieën en consumenten wereldwijd zijn blootgesteld aan extreme volatiliteit van fossiele brandstoffen en hoge prijzen, een symptoom van een aarzelende en rommelige energietransitie”.

“De afgelopen 12 maanden moeten ons wakker schudden: we moeten vastberaden vooruit en overschakelen op energiesystemen van de 21e eeuw die gebaseerd zijn op hernieuwbare energiebronnen”, klonk het nog. Verder wees Backwell er op dat de invasie van Rusland in Oekraïne “de implicaties van de afhankelijkheid van de invoer van fossiele brandstoffen voor de energiezekerheid heeft aangetoond”.

(lb/evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20