Scholz’ ambitieuze plannen voor Duitsland en Europa

Duits bondskanselier Olaf Scholz gaf woensdagmiddag zijn eerste toespraak voor de Duitse Bondsdag. Hierin lichtte Scholz de politieke agenda van de nieuwe regering toe. De bondskanselier legde een sterke klemtoon op de vaccinatiecampagne, en maakte ambities over de economische vernieuwing en internationale betrekkingen bekend.

Enkele uren voordat in Nederland premier Rutte zijn regeerakkoord voorstelde, sprak in Duitsland kersvers bondskanselier Olaf Scholz in zijn eerste ‘State of the Union’ de Bondsdag toe. De verkeerslichtcoalitie – tussen sociaaldemocraten, groenen en liberalen – betekent een nieuwe koers voor de Duitse politiek, die zestien jaar lang overheerst werd door de christendemocraten van Angela Merkel. Volgens Scholz is deze nieuwe coalitie een nieuwe start voor Duitsland.

Klimaatinvesteringen

De nieuwe regering wil werk maken van een grondige vernieuwing van de Duitse economie. Daarvoor besteden ze extra aandacht aan klimaatverandering. “Er liggen 23 jaar voor ons waarin we moeten en zullen afstappen van fossiele brandstoffen”, zegt Scholz. “Daarom staan we voor de grootste transformatie van onze industrie en economie in honderd jaar.”

Eerder deze week maakte de Duitse regering bekend via een begrotingsmanoeuvre 60 miljard euro in een klimaat- en transformatiefonds te pompen. Duitsland zal extra middelen voorzien voor investeringen in offshore windparken, zonne-energie, elektrische laadpalen, de spoorwegen en nieuwe woningen. “Voor een succesvolle transformatie hebben we een modern bestuur nodig, dat veranderingen aandrijft in plaats van ze uit te stellen”, zegt Scholz.

Bouwen aan de sociale cohesie

Scholz ziet de private sector als motor van die vernieuwing, daarom wil hij een aantrekkelijk klimaat creëren voor investeringen en start-ups. Dat is volgens de bondskanselier enkel mogelijk als er voldoende sociale cohesie is.

De bondskanselier gelooft daarom dat extra inzet op een inclusieve samenleving en een hoger minimumloon het sociale bindweefsel zullen verstevigen in Duitsland. “Veel van het leed en de verzuring in onze samenleving zijn te wijten aan het feit dat burgers zich niet voldoende opgemerkt voelen.” Daarom moet de overheid extra inzetten op sociale gelijkheid. Ook benadrukte de bondskanselier dat Duitsland een immigratieland is, daarom wil hij het makkelijker maken voor nieuwkomers om zich te integreren en werk te vinden in Duitsland.

Europees engagement

Wat internationale politiek betreft, toont Scholz zich ambitieus om verder te werken aan een sterk Europa: “De eenmaking van Europa is onze belangrijkste nationale zorg”, zegt hij. Daarmee toont Scholz zich bereid om de reuzegrote schoenen van Angela Merkel in de Europese politiek te vullen. Merkel stond namelijk vaak aan de voorgrond om Europa door verschillende crises te sleuren.

Scholz kijkt voornamelijk richting het oosten van Europa, meer specifiek naar de crisis tussen Oekraïne en Rusland. Daarover zegt hij dat iedereen die de territoriale integriteit van de ander overtreedt een “hoge prijs zal betalen”. Volgens Scholz is het Duitse beleid over de kwestie echter niet los te koppelen van een georganiseerd Europees en trans-Atlantisch verbond.

Onmiddellijk na zijn toespraak trok Scholz naar Brussel voor een samenkomst van het Oostelijk Partnerschap, waar de Europese Raad samen met enkele oostelijke partnerlanden zich buigt over de toenemende spanningen met Rusland. Daar kan hij zijn ambities meteen bewijzen.

Vaccinatie als oplossing tegen corona

De sociaaldemocraat hecht ten slotte enorm veel belang aan de coronacrisis: “De situatie is lastig, maar de oplossing ligt voor de hand. De vorige winters waren we verplicht onze contacten te verminderen. Nu staan we een stuk verder, iedereen kan zich regelmatig testen en we moeten onze contacten terug beperken. Maar het allerbelangrijkste: iedereen kan en moet zich laten vaccineren.”

Daarmee verwijst hij naar de protesten van antivaxers in Duitsland. Volgens Scholz bestaan er “geen rode lijnen” over de pandemie, de regering is bereid alles te doen wat nodig is om het virus onder controle te krijgen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20