Sarcasme is onverwachte troef op de werkvloer

Een sarcastisch ingestelde collega kan onvermoede voordelen bieden op de werkvloer. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Bar-Ilan University in Israël. De onderzoekers stelden vast dat de sarcastische opstelling van een collega of een meerdere een stimulans kan betekenen en de creativiteit van andere werknemers kan opdrijven. De scherpe atmosfeer die door sarcasme op de werkvloer wordt gecreëerd, doet het team volgens de onderzoekers harder en intelligenter werken.

“De inherente humor van het sarcasme zorgt er volgens de onderzoekers ook voor dat de boosheid van de spanningen wordt afgezwakt,” aldus de Britse krant Daily Mail. Uit het onderzoek bleek dat respondenten beter presteerden nadat ze geconfronteerd werden met een agressieve conversatie van een medewerker van een klantendienst met een ontevreden consument dan dat het gesprek op een normale manier verliep. Maar bij een sarcastische conversatie bleken de prestaties volgens de onderzoekers nog verder te verbeteren.

De onderzoekers merken op dat boosheid het individu aanzet om zich te focussen op directe taken, zodat men niet langer met de situatie geconfronteerd zou worden. “Het sarcasme heeft echter een beter effect, omdat er een denkproces op het hoger niveau mee gemoeid is en men twee realiteiten tegelijkertijd moet verwerken,” merkt onderzoeksleider Ella Miron-Spektor. “Boosheid die door sarcasme wordt geventileerd bevordert het complexe denken en het oplossen van creatieve problemen.” (MH)

Meer