Sammy Mahdi nieuwe voorzitter cd&v; krijgt bijna 97 procent van de stemmen

Op de Familiedag van de cd&v in Plopsaland De Panne is Sammy Mahdi tot nieuwe voorzitter van de partij verkozen. Mahdi was de enige kandidaat voor de functie. Hij kreeg 96,86 procent van de stemmen achter zich.

Madhi, tot nu toe in de federale regering staatssecretaris voor Asiel en Migratie, wordt bij cd&v de opvolger van Joachim Coens. Nadat cd&v bij een peiling in mei van dit jaar met een vernietigende uitslag was geconfronteerd, had Coens aangekondigd ontslag te nemen. 

Kleinste partij

Uit die peiling, georganiseerd door de openbare omroep VRT en de krant De Standaard, was gebleken dat cd&v bij een verkiezing in Vlaanderen nog nauwelijks 8,7 procent van de stemmen zou halen. Daarmee dreigde de cd&v de kleinste partij van Vlaanderen te worden. Mahdi moet die neerwaartse trend voor zijn partij stopzetten en trachten een heropleving op gang te brengen.

Joachim Coens werd tweeënhalf jaar geleden tot voorzitter van de cd&v gekozen. Hij behaalde toen een nipte overwinning tegen zijn tegenkandidaat Sammy Mahdi. Deze laatste krijgt deze taak nu dus alsnog in handen.

De nieuwe voorzitter benadrukte daarbij tevreden te zijn van zijn partijgenoten een massale steun te krijgen. “Het worden bijzonder pittige tijden, maar ik ben blij dat ik op zoveel steun kan rekenen”, reageerde hij op de bekendmaking van de resultaten van de voorzittersverkiezing. 

Betutteling

“De cd&v moet een sterke gemeenschapspartij zijn”, gaf Mahdi nog aan. “Ze moet de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid die we allemaal ten opzichte van elkaar hebben. Dit betekent naar mijn aanvoelen dat er in de samenleving momenteel iets teveel betutteling heerst.”

Daarbij verwees hij naar een aantal recente gebeurtenissen die volgens hem duidelijk de druk van de regelgeving van de overheid – onder meer betrekking tot het onderwijs of mogelijke gedragsregels voor jeugdkampen – op de maatschappij aantonen.

Tegelijkertijd wees Sammy Mahdi er echter ook op dat er initiatieven moeten worden genomen om de burgers veel beter te beschermen. Daarbij schoof hij de problemen rond de koopkracht als voorbeeld naar voor. “Mensen krijgen hun facturen niet meer betaald”, betoogde de nieuwe voorzitter.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20