Robotica: Kunnen de VS China nog bijbenen?

Amerikaanse fabrieken hebben vorig jaar 35.880 robots geïnstalleerd. Dat is een stijging van 7% in vergelijking met een jaar geleden, blijkt uit een recent rapport van de Robotics Industry Association (RIA). Opmerkelijk genoeg is het niet langer de auto-industrie die de inzet van robotica domineert. Ze maken ook hun intrede in de voedings-, semi-geleider- en plastic-industrie.

Robotica: Chinese dominantie is frappant

Toch liggen de Verenigde Staten in dit domein ver achter op China. Dat land heeft een enorme voorsprong en investeert steeds meer geld in artificiële intelligentie (A.I.). Onderstaande grafiek van de International Federation of Robotics bevat de cijfers voor 2017, maar geeft toch een duidelijk beeld van de Chinese dominantie.

Robotica - 15 grootste markten 2017

De Amerikanen lijken nu toch nog in de race met China te willen stappen. Niet enkel worden meer en meer robots ingezet. Ook in de universiteiten is een stijging van de investeringen in robotica waar te nemen. Doel: de technologie van de toekomst domineren.

De robotica bevindt zich volgens experts ook op een keerpunt. “Robots worden beter, goedkoper en veelzijdiger. Daarom kunnen ze efficiënt worden ingezet in meer industrieën”, zegt Rob Atkinson, voorzitter van de Information Technology and Innovation Foundation.

Ook het MIT stapt in de race

Ook de Amerikaanse universiteiten geven gas. Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) richtte onlangs het College of Computing op, met een startkapitaal van 1 miljard dollar. 350 miljoen daarvan werd aangereikt door Stephen Schwarzman, de CEO van het investeringsfonds Blackstone. Hij wil de VS tegen elke prijs concurrentieel houden met China. Wel waarschuwt hij voor de disrupties die A.I. in de samenleving teweeg kan brengen indien er onvoldoende controles worden ingebouwd.

Een van de missies van het College of Computing is dan ook er voor te zorgen dat iedereen de mogelijkheden van technologie begrijpt en waar ze moet worden ingezet.

Too little, too late?

Experts zijn niet onder de indruk. Indien de VS hun technologische koers niet aanpassen zal morgen veel van wat in de VS wordt gekocht in de VS worden geproduceerd… door Chinese robots.

China heeft het bewijs geleverd dat de regering een centrale rol kan spelen wanneer het er op aan komt een industrie te ontwikkelen. In dit geval de robotica. Belangrijker misschien nog is dat de regering met zo’n strategie de doorslag kan geven in de race om het wereldleiderschap in een bepaalde sector.

De Amerikanen hebben op de marktwerking vertrouwd om te beslissen wat er met wetenschap en technologie moet gebeuren. Een catastrofale vergissing, vreest men nu.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20