Robot neemt plaats van 1,6 arbeidskrachten in

Een industriële robot neemt na zijn installatie over een periode van één jaar de plaats van gemiddeld 1,3 arbeidskrachten in. De volgende jaren kan dat proces echter tot 1,6 verdwenen banen oplopen. Bedrijven vergaren na de opstart van de robot immers een grotere expertise in de optimale inschakeling van de technologie in hun operaties. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers van Oxford Economics.

Er zijn volgens Oxford Economics echter ook opmerkelijke regionale verschillen te melden. In gebieden met een hoogopgeleide populatie blijft de impact op de tewerkstelling beperkt tot een verlies van 1,2 banen per robot. Op locaties met een lager opgeleide bevolking loopt dat echter op tot 2,0 verdwenen arbeidsplaatsen.

Autobouw

De onderzoekers merken nog op dat de industrie nergens in de wereld zwaarder door de automatisering is geraakt dan in China. Daar zouden industriële robots sinds het begin van deze eeuw al meer dan 550.000 werknemers hebben vervangen.

Oxford Economics voegt eraan toe dat China tevens de grootste investeringen in automatisering heeft gedaan. Het land vertegenwoordigde drie jaar geleden 36 procent van de wereldwijde verkoop van industriële robots.

‘Wanneer naar specifieke sectoren wordt gekeken, blijkt vooral de autoconstructie een grote interesse in robots te tonen,’ zegt Oxford Economics. ‘De sector nam vier jaar geleden 103.000 industriële robots in gebruik.’

‘De innovatie in autonome en elektrische wagens vergt in toenemende mate gesofisticeerde productieketens. Dit heeft een belangrijke stimulans gevormd voor de vraag naar nieuwe, krachtiger en intelligente machines.’

Complex

De impact die robots op de tewerkstelling hebben, kan een complex karakter vertonen. Sommige analisten zien robots als een voordeel. De toestellen zouden immers vooral repetitieve taken op zich nemen. Daardoor zouden arbeiders werk met een hogere toegevoegde waarde kunnen uitvoeren. Oxford Economics ziet echter een verband tussen de automatisering en een verlies aan tewerkstelling.

‘Globaal bekeken wordt dat verlies gecompenseerd door productiviteitswinst en prijsverlagingen van het eindproduct,’ aldus de onderzoekers. ‘De geproduceerde goederen worden echter over een bredere regio verspreid. De voordelen van deze goedkopere producten komen dan ook ten goede aan gezinnen over grote afzetgebieden.’

‘Gemeenschappen die het meest afhankelijk zijn van industriële arbeid en dus door de introductie van de nieuwe technologie het zwaarst worden geraakt, zijn daarentegen meestal veel meer op kleinere locaties geconcentreerd. Daar kunnen robots een grote werkloosheid veroorzaken.’

‘Indien deze trend zich verder doorzet, zullen wereldwijd de volgende jaren nog miljoenen arbeidskrachten hun baan kunnen verliezen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20