Economische heropleving heeft impact robots op arbeidsmarkt beperkt

Een sterk economisch herstel het voorbije decennium heeft een groot banenverlies voorkomen. Vooral laagopgeleide jongeren en werknemers uit minderheidsgroepen in traditionele industriële regio’s moeten vaststellen dat hun arbeidsplaatsen steeds meer door robots worden ingenomen.

Dat blijkt uit een rapport van de Century Foundation over de impact van de toenemende automatisering in de Verenigde Staten na de economische recessie eind vorig decennium.

Verliezers

Het rapport toont volgens de onderzoekers dat robots nog niet de desastreuze effecten hebben gebracht waarvoor velen hadden gewaarschuwd.

Schattingen van de potentiële impact van robots op de economie van de Verenigde Staten lopen sterk uiteen. Sommige studies voorspellen dat 50 procent van alle werknemers het risico zou lopen de volgende decennia zijn tewerkstelling aan automatisering te verliezen.

‘De versnelde automatisering heeft duidelijke verliezers gemaakt,’ erkent onderzoeksleider William Rodgers, professor publiek beleid aan de Edward J. Bloustein School. ‘De slachtoffers zijn vooral jongere, lager opgeleide productiearbeiders in het Midwesten van de Verenigde Staten. Dat geldt nog meer voor jongeren uit minderheidsgroepen.’

‘Deze industrieën hebben niet alleen het grootste aantal robots in gebruik, maar tonen ook de snelste toename van de automatisatie. Een aantal negatieve effecten van de automatisering op de arbeidsmarkt werden gemaskeerd door het economisch herstel van het voorbije decennium. Zonder die heropleving zouden de robots wellicht veel meer banen teloor hebben doen gaan.’

Kansen

‘Sinds het einde van het vorige decennium is het gebruik van robots sterk toegenomen,’ zegt Rodgers. ‘Regio’s in het industriële Midwesten hebben consequent de hoogste robotintensiteit. De inzet van robots ligt er minstens twee keer hoger dan in andere regio’s.’

‘Sinds het einde van het laatste decennium is het aantal productierobots in de Verenigde Staten meer dan verdubbeld. Tien jaar geleden telde het land 0,81 robots per duizend werknemers. Dat is sindsdien opgelopen tot 1,97 robots per duizend werknemers.’

‘De introductie van robots heeft op de werkgelegenheid van een aantal groepen werknemers een positieve impact gehad,’ voert Rodgers nog aan. ‘Onder meer de arbeidskansen van jonge laagopgeleide mannen en laagopgeleide volwassen vrouwen blijken gestimuleerd. Andere groepen blijken geen invloed te hebben ervaren.’

De conclusies van de studie suggereren volgens Rodgers dat de automatisering, onder de juiste economische omstandigheden, aan sommige werknemers zonder een universitair diploma meer kansen op de arbeidsmarkt kan bieden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20