Reserves fossiele brandstoffen kunnen resterend emissiebudget ruim zeven keer opsouperen

Het verbranden van de wereldwijd bewezen reserves aan fossiele brandstoffen zou tot een grotere uitstoot leiden dan alle emissies die sinds de industriële revolutie zijn gebeurd. Dat zou voor de planeet catastrofale gevolgen hebben. Dat blijkt uit een rapport van het Carbon Tracker Initiative, dat een database van de bestaande reserves aan fossiele brandstoffen heeft samengesteld.

Indien de regeringen zouden toelaten dat al deze reserves zouden worden aangewend, in totaal 3.500 miljard ton broeikasgassen zal worden uitgestoten.

Rampzalig

Het rapport onthult dat de Verenigde Staten en Rusland elk voldoende fossiele brandstofreserves hebben om op zichzelf een temperatuurstijging van meer dan 1,5 graad Celsius tegenover het begin van het industriële tijdperk te veroorzaken. Alle landen in het rapport samen hebben meer dan voldoende brandstofreserves om het resterende emissiebudget van de wereld zeven keer te overschrijden.

“Dit zou aanleiding geven tot rampzalige hittegolven, overstromingen, droogtes en andere catastrofes”, waarschuwt Mark Campanale, oprichter van het Carbon Tracker Initiative. “Regeringen over de hele wereld hebben wel beloofd de opwarming van de aarde te bestrijden, maar blijken meestal niet bereid om nieuwe ontginningen van fossiele brandstoffen te blokkeren.”

“Bij vele regeringen zijn de beloftes over klimaatactie compleet losgekoppeld van de beslissingen om nieuwe licenties voor de ontginning van fossiele brandstoffen toe te kennen”, merkt Campanale daarbij nog op.

Om de wereld een kans te geven een catastrofale klimaatverandering te vermijden, moet de resterende uitstoot voor de toekomst tot een volume tussen 400 miljard ton en 500 miljard ton beperkt blijven. “Dit zou betekenen dat de uitstoot dit decennium nog met ongeveer de helft zou moeten worden verminderd en tegen het midden van deze eeuw volledig tot nul zou moeten worden herleid”, luidt het.

Overzicht

“Alleen al de Verenigde Staten zouden met het gebruik van hun reserves 577 miljard ton kunnen uitstoten”, beklemtonen de auteurs van het rapport. “Die reserves omvatten 27 miljard ton emissies van projecten die inmiddels al zijn goedgekeurd.”

“In Rusland is er sprake van een uitstoot van 490 miljard ton, met 11 miljard ton van goedgekeurde projecten. China, India en Australië hebben allemaal eveneens voldoende fossiele brandstofreserves om de wereld op de rand van klimaatcatastrofe te brengen.”

“Landen praten graag over emissies, maar willen het daarbij niet over fossiele brandstoffen hebben”, merkt Campanale op. “Emissies zijn echter het gevolg van de aanwending van fossiele brandstoffen. Om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven, moet het gebruik van fossiele brandstoffen worden aangepakt. Daarvan is momenteel echter geen sprake.”

“De Russische invasie in Oekraïne heeft de situatie nog verergerd. De prijzen van olie en gas zijn door die oorlog sterk gestegen. De Europese leiders zoeken overal in de wereld naar mogelijkheden om hun gasvoorraden aan te vullen. António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, waarschuwde ook al dat de energietransitie niet snel genoeg wordt doorgevoerd. 

De database zal volgens Rebecca Byrnes, onderdirecteur van de Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, wel toelaten om een beter overzicht te verkrijgen van de projecten met fossiele brandstoffen die overal in de wereld nog kunnen worden opgezet.

Dit kan volgens haar ook betere mogelijkheden aanreiken om controles uit te voeren, terwijl investeerders gemakkelijker de kans zouden kunnen krijgen om grote vervuilers aan te zetten een duurzamer strategie te adopteren.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20