Beste bancaire spaarboekje brengt nog meer op, maar het is de overheid die als eerste uitpakt met spaarrente van 2 procent netto

Santander Consumer Bank, een nichespeler op de Belgische spaarmarkt, trekt begin volgende maand de rente op al zijn spaarrekeningen op. Die op Vision Max, het meest lucratieve bancaire spaarboekje op de markt, stijgt van 1,6 naar 1,8 procent. Ondanks die toename moet die spaarformule de duimen leggen voor de e-DEPO-rekening, het “spaarboekje” van de overheid. Die zal vanaf volgende maand netto iets meer dan 2 procent opbrengen.

Waarom is dit belangrijk?

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft tijdens de jongste beleidsvergadering de rente opgetrokken met 50 basispunten. Daardoor bedraagt de depositorente - de vergoeding die de banken krijgen wanneer ze geld stallen bij de nationale centrale banken - 2,5 procent. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er nog meer verhogingen volgen. De financiële instellingen krijgen op die manier meer ruimte om hun klanten een hogere spaarvergoeding te geven.

In het nieuws: Santander Consumer Bank biedt in ons land drie spaarboekjes aan. De rentes op al die formules worden op 1 maart opgetrokken.

 • De rente op de spaarrekening Vision stijgt van 1 naar 1,25 procent.
 • Vision+ zal vanaf volgende maand 1,5 procent in het laatje brengen, tegenover 1,4 procent vandaag.
 • De bank verhoogt de rente op Vision Max – het meest lucratieve spaarboekje op de markt – van 1,6 naar 1,8 procent.
  • Die vergoeding geldt enkel voor wie tussen 125.000 en 200.000 euro spaart. Wie minder of meer geld opzijzet, zal vanaf 1 maart een spaarrente ontvangen van 1,05 procent. Dat is 20 basispunten meer dan vandaag.
  • Indien je niet aan die voorwaarden voldoet, is het dus een goed idee om je spaargeld te parkeren op Vision+. Door de aangekondigde renteverhoging (tot 1,5 procent) zal dat spaarboekje de op één na meest renderende spaarrekening in ons land zijn, samen met Extended van Aion Bank en Fidelity Sparen van Medirect. Bij Aion is de spaarformule enkel beschikbaar voor wie een abonnement bij de bank heeft. Dat kost 3,9 of 19 euro per maand, afhankelijk van de formule.

De beste bancaire spaarboekjes vanaf 1 maart:

 1. Vision Max van Santander Consumer Bank: 1,8 procent
 2. Vision+ van Santander Consumer Bank: 1,5 procent
 3. Extended-spaarrekening van Aion Bank: 1,5 procent
 4. Fidelity Sparen van MeDirect: 1,5 procent
 5. Tempo Sparen van ING/ Getrouwheidsrekening van NIBC Direct: 1,4 procent

De e-DEPO-rekening brengt meer op

Meer nieuws: Intussen heeft ook de Deposito- en Consignatiekas een verhoging van de rente op de e-DEPO-rekening, het “spaarboekje” van de overheid, aangekondigd.

 • De spaarvergoeding stijgt in maart van 2,8 naar 2,9 procent bruto. Na betaling van de roerende voorheffing (30 procent) hou je netto 2,03 procent over.
  • De interesten worden ofwel eenmaal per kalenderjaar op verzoek van de begunstigde uitbetaald, ofwel op het moment van de volledige terugbetaling van de spaardeposito’s. De interesten worden niet gekapitaliseerd.
  • De Deposito- en Consignatiekas berekent de uit te betalen rente op 1 januari.
 • De overheid blijft door de rentewijziging het meest lucratieve spaarboekje hebben.

Afwachtende houding (traditionele) banken

Meer renteverhogingen? Analisten, waaronder Stefan Willems van Spaarvarkens.be, hebben de voorbije weken kritiek geuit op de banken, en in het bijzonder op de traditionele spelers, omdat ze de renteverhogingen beperkt houden.

 • “Grootbanken zijn zeer traag in het doorrekenen de stijgende rente. Mag gerust wat extra publieke druk komen”, schreef Willems onlangs op Twitter.
 • De banken zitten door het verstrakkende geldbeleid van de ECB op rozen. Ze krijgen een hogere vergoeding op de deposito’s die ze stallen bij de monetaire instellingen, terwijl ze de inkomsten uit de kredieten zien toenemen. De financiële instellingen kunnen met andere woorden opnieuw meer winst putten uit hun traditionele verdienmodel: kortlopende deposito omzetten in langlopende kredieten.
  • De economen Paul De Grauwe (London School of Economics) en Yuemei Ji (University College London) argumenteerden een maand geleden al in een paper dat het monetair beleid van de ECB via de stijgende depositorente tot een subsidiëring van de banken door de monetaire instelling leidt.

(fjc)

Meer