Rapport: “Europese banken nemen klimaatrisico’s onvoldoende ernstig”

Geen enkele Europese bank komt met zijn beleid nog maar enigszins in de buurt van de richtlijnen die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft opgesteld voor de benadering van de risico’s rond de klimaatverandering en andere milieuproblemen. Dat blijkt uit een rapport van de Europese instelling, waarbij werd gekeken naar de strategie van 112 Europese banken om deze knelpunten in hun bedrijfsprocessen te integreren.

“De banken hebben op het gebied van milieubeleid nog een lange weg te gaan”, benadrukt Frank Elderson, lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank, in een commentaar op de resultaten van het rapport. “Ze moeten dringend ambitieuze en concrete doelen en tijdlijnen vastleggen om hun blootstelling aan de huidige en toekomstige risico’s van de klimaatverandering en andere milieuproblemen te beperken.”

Richtlijnen

In november vorig jaar publiceerde de ECB een handleiding met richtlijnen om banken te helpen om de milieurisico’s in hun strategieën te integreren. Het rapport benadrukt dat echter dat bij de meeste banken de implementering van deze maatregelen nog veraf lijkt.

Slechts 28 procent van de banken integreert risico’s rond de klimaatverandering en andere ecologische knelpunten bij de berekening van de kredietrisico’s van een debiteur. “Dit kan tot aanzienlijke problemen leiden wanneer de activiteiten van deze debiteurs door verschuivingen alternatieve producten aan waarde verliezen”, wordt er gewaarschuwd.

“Leningen voor de financiering van nieuwe olievelden zouden daardoor mogelijk niet meer kunnen worden terugbetaald. Indien de banken in hun portefeuille vele activa met een dergelijk waardeverlies hebben opgenomen, dreigt hun financiële stabiliteit in het gedrang te komen.”

In oktober presenteerde de Europese Commissie een nieuw pakket richtlijnen om het Europese bankwezen veiliger te maken. Dit zou banken verplichten om de klimaatproblematiek in hun interne risicomodellen op te nemen.

Critici waarschuwden echter dat er op dergelijke interne modellen niet mocht worden vertrouwd en riepen de Europese Commissie op hogere kapitaalvereisten in te voeren voor banken die kredieten verstrekken aan partijen die met fossiele brandstoffen actief zijn.

Het nieuwe rapport suggereert inderdaad dat de banken de klimaatrisico’s onvoldoende ernstig nemen. Daarbij wordt opgemerkt dat slechts 11 procent van de bestudeerde banken een analyse van de klimaatproblematiek en andere ecologische knelpunten in de opstelling van hun strategie opnemen.

Trage vooruitgang

Elderson kondigde aan dat deze risico’s in het toezicht van de ECB in de toekomst een belangrijkere rol zullen krijgen. Hij voegde eraan toe dat deze elementen uiteindelijk de kapitaalvereisten voor de banken zullen beïnvloeden.

Het rapport wijst er wel op dat de Europese banken in hun strategie meer aandacht hebben voor klimaatrisico’s dan voor andere milieuproblemen. “De meeste instellingen vertonen een blinde vlek voor fysieke risico’s en andere elementen van de ecologische problematiek, zoals het verlies aan biodiversiteit en vervuiling”, voert het rapport aan.

Anderzijds wordt opgemerkt dat vrijwel alle banken inmiddels plannen hebben ontwikkeld om hun beleid verder te verbeteren. “De instellingen zijn begonnen met het effenen van de weg, maar het tempo van de vooruitgang blijft in de meeste gevallen bijzonder traag”, concludeerde het rapport.

In de eerste helft van volgend jaar wil de ECB tot verdere stappen overgaan. Dan wordt een evaluatie gepland van de paraatheid van de banken om risico’s op het gebied van klimaat en milieu aan te pakken. Dat zal gepaard gaan met een klimaatgerelateerde stresstest.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20