Professionele lening (investeringskrediet) simulatie

Op het moment dat je een eigen bedrijf hebt, dan kan het gebeuren dat voor bepaalde projecten niet voldoende eigen middelen ter beschikking hebt. Hierbij kun je onder andere denken aan het aankopen van extra voorraad, nieuwe machines of zelfs het uitvoeren van een noodzakelijke verbouwing en/of herinrichting van (een deel van) het bedrijfspand. Eigenlijk zijn er talloze investeringen te noemen die binnen een bedrijf gedaan kunnen worden, maar waar meniet altijd voldoende eigen kapitaal voor beschikbaar zal zijn. Een investering doen als de onderneming niet op normale sterkte door kan draaien, is immers geen optie.

Wat is een professionele lening, oftewel een investeringskrediet?

Een investeringskrediet zou je kunnen omschrijven als een lening die aan wordt gegaan om materiële, immateriële of financiële investeringen of bedrijfskapitaal mee te kunnen financieren. In de praktijk zal een investeringskrediet een lening zijn met een middellange- of lange, maar in alle gevallen een vooraf vastgestelde, looptijd. Een professionele lening zal af worden gelost volgens een van te voren met de kredietverstrekker overeengekomen aflossingsplan. In sommige gevallen zal een bedrijf in aanmerking komen voor een tegemoetkoming door de overheid, bijvoorbeeld in de vorm van een borgstelling, een subsidie of een achtergestelde lening.

Wie sluit er een professionele lening, oftewel een investeringskrediet af?

De doelgroep van een professionele lening zijn:

 • zelfstandige ondernemers,
 • beoefenaars van vrije beroepen,
 • kleine bedrijven,
 • middelgrote bedrijven
 • grote bedrijven,

Eigenlijk kan dus iedere onderneming of instelling een investeringskrediet aanvragen op het moment dat er sprake is van te weinig eigen kapitaal om een bepaalde investering uit te kunnen voeren.

Hoeveel kun je lenen met een professionele lening, oftewel een investeringskrediet?

Een investeringskrediet zal in principe af worden gesloten vanaf een bepaald bedrag. Het minimumbedrag voor een investeringskrediet kan echter van kredietverstrekker tot kredietverstrekker sterk uiteenlopen. Er zijn zelfs kredietverstrekkers die een duidelijk onderscheid maken tussen:

 • een klein investeringskrediet: dat al vanaf enkele duizenden euro’s af kan worden gesloten.
 • Een klassiek investeringskrediet: zal in de regel uitgaan van een wat hoger leenbedrag.

Voor een investeringskrediet met een subsidie kan het minimum leenbedrag soms zelfs nog lager zijn dan dat van een klein investeringskrediet en oplopen tot een aantal duizenden euro’s.

Tip! Simuleer verschillende leningen: 

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

Wat is de looptijd van een professionele lening, oftewel een investeringskrediet?

De looptijd van een lening is de tijd die je krijgt om het geleende geld, samen met de verschuldigde rentevergoeding, terug dient te betalen De looptijd van het investeringskrediet kan echter ook van kredietverstrekker tot kredietverstrekker enorm verschillen. Ook kan elke kredietverstrekker zelf de looptijd van een professionele lening bepalen, deze kan dus even goed 1 maand zijn (voor een klein investeringskrediet), tot wel 30 jaar. Bij deze looptijd zal eveneens de opnameperiode zijn inbegrepen. Het krediet zal in ieder geval nooit langer lopen dan de economische levensduur van het leendoel waar de financiering voor is bedoeld.

De opname en terugbetaling van een professionele lening, oftewel een investeringskrediet

Een investeringskrediet kan in zijn geheel. Maar ook in delen op worden genomen. Deze opnameperiode zal dan ook vaak de vorm van een kredietopening. De opnameperiode zal daarbij afhangen van de behoeften ten aanzien van de financiering en zal korter zijn dan 2 jaar. Een veel gebruikte opnameperiode zal 2 maanden duren waarbij de terugbetaling van rente in de regel per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar plaats gaan vinden. De terugbetaling van de schuld zal gebeurt in de meeste gevallen qua periodiciteit gelijklopen met die van de terugbetaling van de rentevergoeding (maar in ieder geval nooit korter) en met dezelfde vaste aflossingen in elke periode.

De terugbetaling kan echter ook op een andere manier worden afgesproken met een kredietverstrekker: zoals elke maand of elke drie maanden. In bijzondere situaties is het zelfs mogelijk dat er overeen wordt gekomen dat de lening een relatief korte looptijd heeft (van 3 tot 5 jaar) en wanneer het economisch verantwoord is, dan kan de aflossing plaatsvinden aan het einde van de looptijd. Soms kan er uitstel voor de eerste aflossing van het geleende geld worden verleend en wordt dus het investeringskrediet een bepaalde tijd vrijgesteld van terugbetaling. Deze periode mag (samen met de opnameperiode) niet langer zijn dan 3 jaar en zal zijn inbegrepen in de totale looptijd van de professionele lening.

Rentevoet bij een professionele lening, oftewel een investeringskrediet

De rentevoet die toe wordt gepast voor de professionele lening, is een nominale rentevoet die vast zal staan voor de totale looptijd van het investeringskrediet (en voor zover marktrentevoeten beschikbaar zijn (hooguit 20 jaar), of de rente is variabel en kan dus tussentijds herzien worden. De herzieningsperiodes kunnen daarbij echter van kredietverstrekker tot kredietverstrekker uiteenlopen, zodat bij de ene lening er gesproken wordt over een periode van 1, 2, 3 of zelfs 5 jaar. Uiteraard zijn er ook andere periodes overeen te komen.

De rentevoet die voor wordt gesteld in een offerte voor een investeringslening, is altijd slechts een beperkte tijd geldig (bijvoorbeeld voor de duur van 60 dagen tot ondertekening van de leenovereenkomst) gezien de aanwezige schommelingen op de financiële markten van dergelijke rentevoeten. De rente wordt in de regel berekend aan het einde van een bepaalde periode (maand, kwartaal en dergelijke) aan de hand van een zogenaamde 365/360 berekening.

Andere kosten bij een professionele lening, oftewel een investeringskrediet

De kosten die verbonden zijn aan een professionele lening zijn opgebouwd uit:

 • de rente,
 • verschillende andere onderdelen, zoals:
  • dossierkosten: een vergoeding voor het analyseren van het leendossier,
  • het opmaken van de leenovereenkomst,
  • eventuele waarborgen.
  • beheerkosten: een vergoeding voor de inning van de schuld en de bijbehorende rentes,
  • het regelmatig uitvoeren van een risicoanalyse,
  • het administratief beheren van de leenovereenkomst,
  • reserveringsprovisie: een provisie die wordt berekend voor het ter beschikking houden van de nog niet opgenomen leensom (een percentage van het bedrag dat niet is opgenomen dat per kwartaal aan wordt gerekend).
  • eventueel een verwijlrente (als de schuld en/of de rente niet op tijd worden terugbetaald. (de rente van een kaskrediet zal in rekening-courant toe worden gepast, vermeerderd met een overschrijdingsmarge).

Zekerheden bij een professionele lening, oftewel een investeringskrediet

In principe zullen alle vormen van zekerheden mogelijk zijn bij een professionele lening en zullen deze worden bepaald op basis van:

 • het gemaakte risicoprofiel van de kredietnemer,
 • de transactie,
 • de economische omstandigheden.

De meest voorkomende zekerheden bij een investeringskrediet zijn:

 • de hypothecaire lening,
 • het bedrijfspand,
 • het hypothecair mandaat
 • de borgstelling,
 • het effecten- of depositopand
 • dan wel een combinatie van bovenstaande zekerheden.

Bijkomende verbintenissen bij een professionele lening, oftewel een investeringskrediet

In een groot aantal gevallen zullen een aantal bijkomende verbintenissen overeen worden gekomen bij het afsluiten van een investeringskrediet, zoals:

 • financiële verhoudingen (ratio’s) die het bedrijf in acht dient te nemen voor de duur van de looptijd van het investeringskrediet (covenants)
 • een verplichting (engagement) om geen bezittingen (activa) te belasten in de toekomst, zonder schriftelijke toestemming van de kredietverstrekker
 • het behoud van het grootste deel van de aandelen door de kredietnemer.

Voordelen van een professionele lening, oftewel een investeringskrediet

Een professionele lening heeft een aantal belangrijke voordelen. Hierbij kun je onder andere denken aan een investeringskrediet:

 • heeft een vaste rentevoet die af is gestemd op de economische levensduur van het leendoel dat ermee wordt gefinancierd.
 • is een goede oplossing voor een onderneming die wil investeren zonder de in- en uitstroom van liquide middelen (de zogenaamde cashflow) in problemen te brengen.

Wat is een simulatie van een professionele lening, oftewel een investeringskrediet?

Een professionele lening is voor ondernemingen een interessante manier om geld te lenen. Het investeringskrediet mag echter niet verward worden met de win win lening. Met een win win lening wordt namelijk een fiscaal vriendelijke en financieel interessante leenvorm bedoeld die in het leven is geroepen voor particulieren een investering willen doen in een kleine- of middelgrote onderneming, of in een ander bedrijf. Een investeringskrediet daarentegen is een vorm van financiering die door een onderneming af kan worden gesloten, bijvoorbeeld om nieuwe machines aan te schaffen, in nieuwe technologieën te investeren en nog een groot aantal andere zaken waardoor het bedrijf verder uit kan groeien of zich nog meer kan ontwikkelen. Voordat er echter een professionele lening aan wordt gevraagd doet een ondernemer er verstandig aan om een simulatie van een dergelijk investeringskrediet uit te voeren. Enkel op die manier kan de ondernemer namelijk duidelijk, en tot in detail, in beeld krijgen hoe interessant een bepaalde lening nu werkelijk is voor zijn, of haar, bedrijf.

Om een investeringskrediet simulatie uit te kunnen voeren, zul je meestal op zoek moeten gaan naar een betrouwbare aanbieder van dit soort leningen. De meeste kredietverstrekkers die professionele leningen aanbieden, zullen namelijk ook vaak een simulatietool op hun website aanbieden aan potentiële klanten.

Waarom eerst een investeringskrediet simulatie doen?

Er zijn een aantal uiteenlopende reden om eerst een investeringskrediet simulatie uit te voeren voordat er over wordt gegaan tot het afsluiten van een professionele lening, namelijk:

 • de simulatie is gratis,
 • de simulatie is vrijblijvend.

Je hoeft als potentiële kredietnemer dus niet bang te zijn je ergens aan vast zit door een dergelijke simulatie uit te voeren. Er zullen dus geen vervelende addertjes onder het gras zitten of onverwachte verplichtingen aan deze handige rekentool verbonden zijn.

Het is echter wel zo dat de kostprijs die verbonden is aan een professionele lening in veel gevallen zal worden onderschat door ondernemingen. In de praktijk is het namelijk zo dat een investeringskrediet aan wordt gegaan voor forse bedragen. Op hoge bedragen zal echter ook een hoge kostprijs van toepassing zijn, maar deze kosten zullen in een heleboel gevallen over het hoofd worden gezien. Om van tevoren gedetailleerd erachter te komen met welke kosten je rekening dient te houden, dan kan een professionele lening de perfecte oplossing zijn.

Wat nodig is voor een investeringskrediet simulatie

Om een investeringskrediet simulatie uit te kunnen voeren, dien je als ondernemer uiteraard de beschikking te hebben over bepaalde informatie, zoals:

 • de hoogte van het precieze bedrag dat je nodig denkt te hebben,
 • op welke termijn je verwacht de professionele lening af te kunnen betalen,
 • eventueel de rentevorm van het investeringskrediet:
  • vaste rente,
  • variabele rente.

Op het moment dat je op al deze punten een antwoord weet te geven, dan kun je zonder enig probleem beginnen met het invullen van de gegevens in de simulatietool. Dit handige hulpmiddel kan dan vervolgens probleemloos berekenen met welke kosten je rekening dient te gaan houden, maar tevens hoe dergelijke kosten zich exact zullen gaan ontwikkelen in de toekomst. In alle gevallen zal het uitvoeren van een investeringskrediet simulatie erg interessant zijn voor iedere ondernemer die van plan is met geleend kapitaal zijn, of haar, bedrijf verder te ontwikkelen, te laten groeien of gewoon draaiende te houden.

Conclusie

Het berekenen van de kosten die komen kijken bij het afsluiten van een investeringskrediet hoeft vandaag de dag niet onnodig veel tijd of moeite meer te kosten. Je hoeft namelijk niet meer zelf een ingewikkelde rekensom te maken, en daarbij met talloze factoren rekening te houden. Het enige wat je moet is een betrouwbare aanbieder van professionele leningen opzoeken op het internet en vervolgens de simulatietool gebruiken die waarschijnlijk op diens website aanwezig zal zijn. Steeds meer kredietverstrekkers bieden tegenwoordig namelijk maar al te graag deze extra service aan hun potentiële klanten. Het berekenen van de kosten voor een investeringskrediet hoeft daardoor niet onnodig veel tijd te kosten. Kredietverstrekkers weten namelijk maar al te goed dat voor elke ondernemer tijd heel veel geld kan kosten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20