Prijs blijft voor elektrische auto belangrijkste barrière; actieradius roept steeds minder vragen op

De actieradius van de auto is bij potentiële klanten voor elektrische wagens steeds minder een barrière om tot een aankoop over te gaan, maar de prijs blijft een hekelpunt. Dat blijkt uit een studie van consulent Cox Automotive, gebaseerd op een enquête bij vijfduizend consumenten de voorbije zomer in de Verenigde Staten (VS).

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat voor de helft van de respondenten de vraagprijs een cruciale factor is om bij de aankoop van een auto niet voor een elektrische aandrijving te kiezen.

Bedenkingen

“Amerikaanse consumenten hebben vorig jaar meer elektrische wagens gekocht dan ooit voordien”, merkt Cox Automotive op. “Deze trend lijkt zich dit jaar verder door te zetten. De verkoop lag tijdens de eerste negen maanden van dit jaar 88 procent hoger dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Door problemen met de voorraadketens toont de verkoop op de brede automarkt een vertraging, maar bij de elektrische wagens kon daarentegen nog altijd van een vooruitgang worden gesproken.”

“De autosector brengt dit jaar tientallen nieuwe elektrische modellen op de markt. Eind volgend jaar zal de consument in de Verenigde Staten met een aanbod van meer dan honderd elektrische modellen worden geconfronteerd.”

“De autosector investeert zwaar in de ontwikkeling van elektrische wagens, maar de consument blijkt minder snel te gaan. Momenteel bestaat de Amerikaanse autovloot voor minder dan 3 procent uit elektrische wagens. Vele kandidaat-kopers blijken met een aantal bedenkingen te blijven worstelen.”

De voorbije zomer kon de Amerikaanse consument voor de aankoop van een nieuwe wagen kiezen tussen bijna driehonderd verschillende modellen. Maar bij de elektrische wagens was er slechts een keuze tussen minder dan twintig verschillende types mogelijk.

Bovendien bevond het grootste deel van die modellen zich in het hogere marktsegment. Volgens 51 procent van de ondervraagden zijn de elektrische auto’s te duur om een aankoop te overwegen. Dat cijfer ligt even hoog als twee jaar geleden.

In november dit jaar moesten consumenten in de VS voor een elektrische wagen gemiddeld 56.000 dollar betalen. Daarmee zijn elektrische wagens ruim 20 procent duurder dan gelijkaardige auto’s met een verbrandingsmotor.

De onderzoekers stelden vast dat 38 procent van de kopers van een nieuwe wagen wél bereid was om voor een elektrisch model te kiezen. Dat aantal daalt echter tot 21 procent wanneer gevraagd wordt of de shoppers meer dan 50 procent zeker waren om bij hun volgende aankoop ook echt voor een elektrisch model te zullen kiezen.

Slechts 3 procent van de ondervraagden gaf aan gegarandeerd een elektrische auto te zullen kopen.

Actieradius

De actieradius van de elektrische wagen blijkt bij de aankoopbeslissing van minder doorslaggevend belang dan in het verleden. Twee jaar geleden wees 47 procent van de ondervraagden nog naar de beperkte actieradius wanneer hen naar motieven werden gevraagd die de aankoop van een elektrische wagen zouden tegenhouden.

Dat cijfer is dit jaar tot 37 procent gedaald. Jongere chauffeurs tonen zich over het bereik het minst bezorgd. Bij de millennials beschouwde nog amper 29 procent het bereik als een mogelijk probleem. In de Gen Z zakt dat cijfer nog verder tot 20 procent.

Het is volgens de onderzoekers echter logisch dat de bekommernis over de actieradius daalt. “De nieuwe elektrische auto’s bieden immers een steeds toenemend bereik aan”, luidt het daarbij.

De onderzoekers merken daarbij op dat de respondent twee jaar geleden een actieradius van minstens 300 kilometer eisten. De reële prestaties van de wagens lagen 6 procent boven het gevraagde niveau. Inmiddels blijken de verwachtingen tot 350 kilometer te zijn opgelopen. De werkelijke prestaties liggen echter inmiddels al 18 procent hoger.

Ook de kennis over de vloot elektrische wagens blijft relatief beperkt. Vastgesteld werd dat 83 procent van de respondenten weet dat Tesla elektrische wagens verkoopt, maar bij Ford, Nissan en Chevrolet loopt dat terug tot respectievelijk 44 procent, 37 procent en 31 procent.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20