Politieprotesten zullen blijven aanhouden: “Er volgen nog veel meer acties”

Na de protestactie van de politievakbonden dinsdagochtend in Brussel, dreigen zij nu ook om de komende dagen actie te voeren. 

De essentie: De vier politievakbonden VSOA, NSPV, ACV en ACOD nemen steeds meer maatregelen om te protesteren tegen de federale regering.

 • Dinsdagochtend trokken een paar honderd politiemensen door Brussel. Hun protestactie begon bij het Centraal Station en eindigde bij de Wetstraat.
 • Dat zorgde in Brussel voor behoorlijk wat verkeershinder. Een aantal straten werden door de actie afgesloten. Intussen zou de hinder al grotendeels afgenomen zijn.
 • De politievakbonden plannen nog een aantal acties, vertelt Vincent Houssin, ondervoorzitter van VSOA, aan Business AM. Hoewel ook vrijdag een protest op de agenda staat, zegt Houssin dat dit niet de enige actie is die deze week zal worden uitgevoerd. 
 • “In de loop van de week zullen nog verschillende acties zijn over het ganse land.” Veel wou de ondervoorzitter van VSOA daar echter nog niet over kwijt. Ook daarna zullen de protesten blijven aanhouden. “Dit is nog maar een eerste actie. Er volgen er nog meer. Na nieuwjaar gaan we dat nog een beetje opdrijven”, klinkt het.
 • Volgens berichtgeving van De Morgen zal de actie van vrijdag sowieso al voor hinder zorgen aan de luchthavens en bij Thalys. Joery Dehaes van ACV vertelt aan Business AM dat de politie tijdens de kerstperiode echter minder hard zal protesteren. “We gaan iedereen zijn kerstperiode wel wat gunnen, maar in januari gaan we gewoon nog harder verdergaan als er geen tegemoetkoming komt”, klinkt het.
 • Van 15 december tot minstens 15 januari zullen politieagenten ook geen boetes meer uitdelen voor infracties die niet gevaarlijk zijn. Dehaes vertelde vorige week aan Business AM dat die actie kan verlengd worden indien de regering niet reageert.
 • ACV liet ook weten dat de politievakbonden hebben besloten om het Hoog Overlegcomité voor de politie te verlaten. “Voor de politievakbonden is het vertrouwen in minister van Quickenborne volledig verdwenen”, klinkt het bij Dehaes.

Beloofde loonsverhogingen

De achtergrond: De vakbonden zijn niet blij dat de regering is teruggekomen op de beloofde loonsverhogingen, zegt Houssin.

 • Begin dit jaar werd overeengekomen dat agenten 60 euro netto zouden bijkrijgen in 2023. In het begrotingsakkoord van de federale regering dit najaar werd echter besloten om die loonsverhoging gedurende een periode van drie jaar stapsgewijs in te voeren.
 • Ook wordt er gesproken over een snellere afbouw van de voordelige eindeloopbaanregeling waar politieagenten momenteel van kunnen genieten. Zij kunnen al op hun 58e met pensioen, maar tegen 2030 zal dat pas vanaf de leeftijd van 63 zijn.
 • “Het protocolakkoord zegt iets totaal anders”, zegt Houssin.  Een medewerker van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) had destijds zijn handtekening gezet onder het protocolakkoord over de lonen en arbeidsvoorwaarden. 
 • Volgens de regering betekent die handtekening echter niet dat de loonsverhogingen werden goedgekeurd, enkel dat de voogdijminister akte had genomen. “Men probeert daar nu iets groter van te maken”, zei eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) enkele weken terug in de Kamer. 
 • “De minister van Justitie beweerde tijdens het laatste contact dat die dat nooit had getekend”, klinkt het bij de ondervoorzitter van VSOA. “Het enige wat wij vragen aan de regering is dat de gemaakte afspraken worden gerespecteerd”, klinkt het nog. Volgens Houssin zou de regering echter nog geen gehoor hebben gegeven aan de acties van de politie. 
 • Ook Dehaes zegt dat de regering nog niet heeft gereageerd. “Het laatste wat we ervan gehoord hebben is toen we met 12.000 man voor hun deur stonden.” Eind november protesteerde de politie al eens tegen de beslissing van de regering.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20