Polen bewijst nut van zwaardere verkeersboetes

In Polen is het autoverkeer de voorbije drie jaar beduidend veiliger geworden. Dat is in belangrijke mate te danken aan de strengere verkeersregels die in het land de recente periode zijn ingevoerd. Dat blijkt uit een rapport van de Poolse politie.

In Polen worden bij een aantal verkeersovertredingen strengere straffen opgelegd dan in het verleden. Dat geldt onder meer voor overdreven snelheid, inbreuken tegen het inhaalverbod en overtredingen tegen de voorrangsregels.

Duidelijke impact

Uit overheidscijfers blijkt dat op de Poolse autowegen drie jaar geleden 2.389 verkeersongevallen werden geregistreerd. Dit jaar moesten van januari tot en met oktober door de Poolse wegpolitie 1.559 feiten worden opgetekend.

“Vergeleken met drie jaar geleden kende het aantal verkeersongevallen in Polen een daling met 27 procent”, wordt in het rapport opgemerkt. “Er moesten daarbij ook 28,9 procent minder gewonden worden verzorgd. Bij het aantal overlijdens kon een vermindering met 34,7 procent worden gemeld.”

Woordvoerders van de Poolse politie merken op ervan overtuigd te zijn dat de hogere straffen verantwoordelijk zijn voor de verbeterde cijfers. “Dankzij de wijzigingen in de verkeerswetgeving werden een aantal boetes verhoogd”, wordt er daarbij opgemerkt.

“Maar daarnaast is de vervalperiode voor strafpunten wegens verkeersinbreuken verlengd. Hierdoor lopen chauffeurs bij herhaalde verkeersovertredingen een groter risico hun rijbewijs te moeten inleveren. Recidivisten moeten er bovendien rekening mee houden dat hun boetes worden verdubbeld.”

Dronkenschap

De politieagenten zijn er zelf van overtuigd dat de verhoging van de straffen verantwoordelijk is voor de cijfers. De wijzigingen in de verkeersregels omvatten een verhoging van het aantal boetes, een verlenging van de periode waarna strafpunten worden geschrapt en een verdubbeling van de prijs van de boete die voor een overtreding moet worden betaald als men in het recente verleden al een overtreding heeft begaan.

Verder wordt opgemerkt dat de Poolse politie ook intensiever jacht maakt op dronken bestuurders. In oktober van dit jaar werden in Polen immers 9.316 bestuurders op dronkenschap betrapt. Dat betekende een stijging met 37 procent tegenover drie jaar geleden.

De Poolse politie merkt op dat de introductie van strengere maatregelen een absolute noodzaak was. Polen behoort immers tot de lidstaten van de Europese Unie waar het autoverkeer het grootste aantal levens kost.

In de Europese Unie kwamen twee jaar geleden per miljoen inwoners bij verkeersongevallen 42 mensen om het leven, miljoen inwoners, maar in Polen liep die tol op tot 66 slachtoffers. Alleen Roemenië (85), Letland (73) en Bulgarije (67) haalden slechtere scores.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.