Amerikaanse platteland heeft gevaarlijkste wegennet

In de Verenigde Staten gebeurt bijna de helft van alle ongevallen op plattelandswegen, hoewel slechts 19 procent van de Amerikanen in die gebieden woont. Dat staat in een rapport van de Amerikaanse Governors Highway Safety Association (GHSA), die voor het fenomeen een aantal verklaringen naar voor schuift.

“Wegen zijn de ruggengraat van ruraal Amerika en verbinden verafgelegen gemeenschappen en gezinnen”, betoogt Jonathan Adkins, directeur van de Amerikaanse dienst voor verkeersveiligheid. “Terwijl steden en stedelijke gebieden alternatieven hebben voor verplaatsingen met de auto, is dat voor de bevolking van landelijke gebieden niet het geval.”

Onmisbaar

“De auto is dus op het Amerikaanse platteland quasi onmisbaar”, stipt Adkins aan. “Helaas moest tijdens de coronapandemie een toename van het gevaarlijk rijgedrag worden gemeld. Dat heeft bij de Amerikaanse plattelandsbevolking een grote tol geëist.”

“Het dan ook cruciaal dat de wegen in de Amerikaanse landelijke gebieden veiliger worden gemaakt, indien de Verenigde Staten zijn doelstelling op het gebied van het autoverkeer zijn doelstellingen wil halen en een land zonder verkeersdoden kunnen worden.”

De organisatie wijst er wel op dat het aantal verkeersdoden in het hele land toeneemt. In de periode voor de uitbraak van de coronapandemie was het aantal doden op plattelandswegen gedaald. Maar twee jaar geleden, nadat maatregelen tegen de verspreiding van het virus Covid-19 werden ingevoerd, werd opnieuw een stijging – net zoals op de andere categorie wegen in het hele land – geregistreerd.

Volgens voorlopige gegevens van de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) is het aantal doden op alle soorten plattelandswegen – inclusief interstates, verbindingsroutes en lokale wegen – vorig jaar opnieuw gestegen.

Redenen voor de gevaren op plattelandswegen zijn volgens het rapport onder meer een gebrek aan veiligheidsmiddelen, een eenvoudigere weginfrastructuur, ontoereikende medische hulpdiensten en het riskant rijgedrag, zoals het negeren van de gordelplicht, het rijden onder invloed van drank of drugs, overdreven snelheid en verstrooidheid.

Mannen

Uit de nieuwe analyse blijkt dat mannen twee keer zoveel risico lopen bij bij een ongeval op het Amerikaanse platteland om het leven te komen als vrouwen. Over een periode van vijf jaar kwamen lieten bij verkeersongevallen op het platteland nagenoeg 60.000 mannen om het leven, tegenover iets meer dan 25.000 vrouwen.

Ook jonge bestuurders lopen een grotere kans bij dergelijke ongevallen te overlijden. Het aantal dodelijke ongevallen op plattelandswegen voor bestuurders van veertien en vijftien jaar oud steeg twee jaar geleden met 57 procent.

Volgens het rapport lopen jonge bestuurders tot een gevorderde twintigen een aanzienlijk risico. In die categorie vertonen de ongevallencijfers de hoogste niveaus van alle leeftijdsgroepen. Het aantal verkeersdoden daalt daarna geleidelijk tot een leeftijd van ongeveer vijfenveertig jaar is bereikt, wanneer opnieuw een stijging moet worden opgetekend.

Hoewel vijfenzestigplussers 19 procent van de plattelandsbevolking uitmaken, vertegenwoordigen zij 21 procent van de mensen die bij verkeersongevallen in de Amerikaanse landelijke gebieden het leven lieten.

Ongeveer 58 procent van de totale groep die over een periode van vijf jaar die bij verkeersongevallen op het Amerikaanse platteland om het leven kwam, bleek geen veiligheidsgordel te dragen. Bij 27 procent was er sprake van overdreven snelheid.

Ongeveer 46 procent van alle dodelijke snelheidsovertredingen gebeurden op plattelandswegen. In staten met hoge maximumsnelheden vielen per hoofd van de bevolking meer doden op plattelandswegen dan in staten met lagere maximumsnelheden.

Nagenoeg 43 procent van de dodelijke ongevallen met een geïntoxiceerde chauffeur viel op een plattelandsweg. De gegevens over dodelijke ongevallen door drugsgebruik zijn onvolledig, maar de ambtenaren stellen dat bestuurders onder invloed van drugs twee jaar geleden minstens 2.644 mensen op plattelandswegen hebben gedood. Volgens de auteurs van de studie ligt dat cijfer in realiteit wellicht gevoelig hoger.

Verder bleek dat 46 procent van de dodelijke ongevallen met verstrooide chauffeurs op plattelandswegen gebeurde. In vijf jaar tijd stierven ongeveer 7.700 mensen op plattelandswegen bij ongevallen waarbij de bestuurder werd afgeleid.

Er wordt wel opgemerkt dat ook hier de cijfers in realiteit wellicht een hoger niveau zouden laten optekenen. Het is voor de politie en de onderzoekers immers moeilijk te bepalen of een bestuurder op het ogenblik van het ongeval al dan niet was afgeleid.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.