PISA-studie: niveau van het Belgische onderwijs blijft achteruitgaan

Elke drie jaar, rond de kerstperiode, komt het beroemde Pisa-onderzoek (Programme for International Student Assessment) uit. Dit is een gemeenschappelijke test voor jongeren uit 81 deelnemende landen of onderwijssystemen, die het mogelijk maakt om niveaus te vergelijken. België schittert zelden in deze tests, en de Franse gemeenschap nog minder.

Het driejaarlijkse Pisa-onderzoek zou oorspronkelijk in 2021 worden uitgevoerd, maar de gezondheidscrisis zorgde ervoor dat de tests een jaar werden uitgesteld. Daarom werden de leerlingen vorig jaar aan de vragenlijsten onderworpen. De test richt zich op drie gebieden: lezen, wiskunde en wetenschap. Voor elke editie richten de vragen zich meer specifiek op één van deze drie domeinen. Dit jaar is wiskunde de ‘dominante’ categorie.

De resultaten van de Pisa-test van 2022 zijn binnen en het rapport is opnieuw vrij slecht. Op het gebied van lezen, wetenschappen en vooral wiskunde heeft de Franse gemeenschap punten verloren ten opzichte van 2018.

Belgen zijn slecht in wiskunde

  • Wiskunde: 474 punten in Franstalig België. Dit is een catastrofale daling in vergelijking met vorige onderzoeken, met een verlies van 21 punten. Andere landen en gemeenschappen verloren gemiddeld 17 punten. Het OESO-gemiddelde is 472 punten. Dit was het “sterke punt” van jonge Franstaligen in eerdere onderzoeken, waar we ons staande wisten te houden.
    • In Vlaanderen daalde de score van 518 naar 501 punten en in de Duitstalige Gemeenschap van 505 naar 483 punten.
  • Lezen: Tussen 2018 en 2022 zal de gemiddelde score voor onze studenten dalen van 481 naar 474 punten. Het OESO-gemiddelde is 476 punten, tegenover 487 eerder. De algemene trends worden dus bevestigd.
    • Vlaanderen behaalde 483 punten (voorheen 502) en de Duitstalige gemeenschap 467 punten (483).
  • Wetenschap: De Franse gemeenschap behaalde een gemiddelde van 479 punten, tegenover 485 eerder. Het OESO-gemiddelde daalde van 489 naar 485 punten.
    • De Vlaamse studenten gingen van 510 naar 499 punten en de Duitstalige studenten van 483 naar 487 punten. De Duitstalige Gemeenschap redt dus de eer van België door een van onze scores lichtjes te verhogen.

De schuld van covid

Dit PISA-onderzoek is een beetje ongewoon: het doel was om de impact van de pandemiejaren op het niveau van onze leerlingen te meten. Het is duidelijk catastrofaal. Voorts blijkt dat er nog steeds een abnormale kloof is tussen de onderwijssystemen in elk van onze gewesten en gemeenschappen.

(ns)

Meer