Overgewaardeerde Duitse vastgoedmarkt vormt bedreiging voor banken

In Duitsland worden banken steeds kwetsbaarder voor een overgewaardeerde vastgoedmarkt. De kredietverstrekkers zouden dan ook gedwongen moeten worden om opnieuw sterkere kapitaalbuffers op te bouwen. Dat heeft Claudia Buch, vice-president van de Duitse Bundesbank, gezegd.

“Aan het begin van de coronapandemie werd in Duitsland de anticyclische kapitaalbuffer voor banken tot nul teruggebracht”, merkt de Duitse zakenkrant Handelsblatt op. “Dat moest de financiële sector toelaten om financiële middelen vrij te maken die de impact van de coronacrisis opvangen.”

Meer kredietvolumes

De Bundesbank merkt nu echter op dat opnieuw een sterke economische groei kan worden opgetekend, waarbij tevens een heropleving van de bankleningen kan worden geregistreerd. “Dit betekent dat ook de kredietrisico’s opnieuw zouden toenemen, zodat de banken gedwongen zouden moeten worden om tegen mogelijke problemen sterkere financiële buffers aan te leggen”, zegt Claudia Buch.

“De prijzen op de Duitse woningmarkt zijn het voorbije jaar opnieuw met gemiddeld 6,7 procent gestegen”, voert Buch aan. “Er worden in het algemeen ook nog verdere prijsstijging verwacht. Uit een enquête blijkt dat bijna 90 procent van de Duitse huishoudens ervan uitgaat dat de vastgoedprijzen nog verder zullen blijven stijgen.”

De woonkredieten stegen in een vergelijkbaar tempo. Tijdens het derde kwartaal van dit jaar werden 7,2 procent meer leningen afgesloten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.

“De prijzen van de Duitse woningen liggen inmiddels tussen 10 procent en 30 procent boven hun reële waarde”, betoogt Buch. “Dat is bovendien in steeds toenemende mate ook buiten de grootstedelijke gebieden het geval. Het moment is dan ook aangebroken om in te grijpen en maatregelen te nemen die dreigende problemen in de toekomst moeten kunnen helpen vermijden.”

Verliezen

“Door die hoge prijzen dreigen ook de banken de waarde van vastgoed als onderpand voor leningen mogelijk te zullen overschatten”, waarschuwt Claudia Buch. “Daardoor kunnen de banken bij een prijscorrectie op de Duitse vastgoedmarkt uiteindelijk aan grote verliezen worden blootgesteld.”

“Bovendien moet men er rekening mee houden dat in Duitsland ongeveer de helft van de bankleningen voor woningen een rentevaste periode van meer dan tien jaar hebben. Een hoog aandeel langlopende leningen en investeringen maakt het Duitse financiële systeem kwetsbaar voor renterisico’s.” 

Buch merkt wel op dat het Duitse financiële systeem tijdens de coronapandemie in het algemeen goed heeft gewerkt. “De uitgebreide overheidsmaatregelen hebben de financiële sector tegen verliezen beschermd”, zegt ze. “Maar kwetsbaarheden blijven zich opbouwen, waarbij vooral moet worden gewezen naar negatieve macro-economische ontwikkelingen en vooral de evoluties op de vastgoedmarkt.”

Over een verhoging van de kapitaalbuffer is Ausschuss für Finanzstabilität (AFS) bevoegd. Daar zou nog dit jaar een beslissing worden genomen.

De Europese Centrale Bank (ECB) wees onlangs in zijn financiële stabiliteitsrapport eveneens op de hogere risico’s op de vastgoedmarkt. De instelling waarschuwde daarbij op het toegenomen gevaar van mogelijke prijscorrecties, vooral op de woningmarkt in landen waar de waarderingen al hoger waren voor de uitbraak van de crisis.

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20