Ouders spenderen dubbel zoveel tijd met hun kinderen als 50 jaar geleden

De huidige generatie ouders besteedt meer tijd aan zijn kinderen dan al hun voorgangers van de voorbije halve eeuw. Dat is de boodschap van een onderzoek van wetenschappers aan het European University Institute en de University of California, gebaseerd op een enquête bij ouders uit elf welvarende westerse landen. Vastgesteld werd dat moeders zes jaar geleden gemiddeld bijna één uur langer voor hun kinderen zorgden dan hun voorgangers uit het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw.

Ook bij vaders kan een gelijkaardige evolutie worden vastgesteld. Daar nam de tijdsbesteding met hun kinderen over diezelfde periode immers van zestien minuten tot nagenoeg één uur toe.

Frankrijk

“De trend bleek in alle demografische categorieën te kunnen worden vastgesteld,” zeggen de onderzoekers Guila Sani en Judith Treas. “In bijna alle onderzochte markten – Groot-Brittannië, Canada, Duitsland, Denemarken, Italië, Nederland, Slovenië, Spanje en de Verenigde Staten – konden dezelfde conclusies worden geregistreerd.”

“Alleen in Frankrijk moest een lichte daling worden opgetekend in de tijd die in het ouderschap werd geïnvesteerd. Dat moet wellicht worden toegeschreven aan de traditionele Franse visie op het moederschap, waarbij ook vroeger al onder meer gevraagd werd naar een langere periode met borstvoeding werd gevraagd en tevens meer tijd moest worden vrijgemaakt voor onder meer het wassen van katoenen luiers.”

De conclusies van Sani en Treas worden bevestigd door een studie van het Pew Research Center. Ook daar werd opgemerkt dat moderne ouders in de Verenigde Staten steeds meer tijd met hun kinderen doorbrengen. Dat moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan een verandering in de filosofische benadering van de kinderopvang, waarbij een grotere nadruk wordt gelegd op intensievere opvoedingspraktijken en een sterke ouderbetrokkenheid.

Weinig impact?

“Niet iedereen is het er echter over eens dat de grotere aandacht voor de kinderen uiteindelijk wel een positieve evolutie zou zijn,” stipt de nieuwssite Quartz aan. Gewezen wordt daarbij naar een Amerikaanse studie, die de impact bekeek van de tijd die ouders in hun kinderen tussen de leeftijd van drie en elf jaar investeren.

“Die tijd bleek geen enkele impact te hebben op de persoon die het kind uiteindelijk zou worden,” aldus de studie. “Er bleek zelfs een negatieve impact wanneer kinderen vaker geconfronteerd worden met angstige en gestresseerde moeders die door de combinatie van werkverplichtingen en kinderopvang met slaapproblemen kampen.”

“De kwaliteit van de tijdsbesteding lijkt in ieder geval belangrijker te zijn. Onder meer werd vastgesteld dat voorlezen de prestaties van kinderen op latere leeftijd kunnen verbeteren.”

“Eén ding blijft duidelijk,” aldus nog Quartz. “Hedendaagse ouders voelen zich schuldig over de tijd die ze niet met hun kinderen kunnen doorbrengen. Een derde van de Amerikaanse moeders met tieners denkt te weinig tijd met hun kroost door te brengen, terwijl bijna de helft van mening is onvoldoende aandacht te besteden aan de vrienden of hobby’s van hun kinderen. Bij de Amerikaanse vaders denkt 48 procent te weinig tijd met hun kinderen door te brengen.”

Een aantal theorieën suggereren dat ouders met een hogere opleiding en een superieur loonniveau minder tijd met hun kinderen zouden doorbrengen. In deze groep wordt aan tijd – ook die met de kinderen wordt doorgebracht – immers een hogere kost gekoppeld. Bovendien zouden de hogere salarissen gemakkelijker kinderopvang toelaten.

Sani en Treas komen echter tot de tegenovergestelde vaststelling. “Moeders met een hogere schoolopleiding besteden elke dag een half uur meer aan hun kinderen dan gemiddeld,” zeggen ze. “Die situatie is sinds het midden van van de jaren zestig van de voorbije eeuw gevoelig veranderd.”

“Toen bleken moeders uit de middenklasse en de arbeiderspopulatie ongeveer evenveel tijd met hun kinderen door te brengen,” betogen Sani en Treas.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20