Optimistische mensen hebben één iets gemeen: ze zijn altijd te laat!

 

Er zijn mensen die al rond 6 uur in de ochtend wakker worden, vaak nog lang voordat hun wekker eigenlijk af zal lopen en ze op hun werk hun opwachting dienen te maken. Maar ondanks dit alles weten een groot aantal van hen toch nog frequent te laat te komen op hun werk. Voor sommige mensen is het zelfs heel normaal geworden dat ze vaker te laat, dan op tijd, op hun werk verschijnen. Collega’s kunnen er bijna hun klok op gelijk zetten dat deze personen een paar minuten te laat zijn. In de regel zitten er echter geen bedoelingen of opzet achter en willen deze laatkomers zich ook dolgraag aan de geldende regels houden net zoals iedereen. Van verandering is echter meestal geen sprake, gewoon omdat ze nu eenmaal zo zijn.  Wanneer deze vroege vogels namelijk wakker zijn geworden, dan willen ze hun tijd, voordat ze naar hun werk vertrekken, zo effectief mogelijk invullen. Vaak echter nemen ze te veel hooi op hun vork en gaan bijvoorbeeld:

 • Een uitgebreide douche, of zelfs een bad, nemen,
 • een korte lichamelijke training doen,
 • een uitgebreid ontbijt klaarmaken en de tijd nemen om hiervan te genieten,
 • het laatste nieuws tot in detail in zich opnemen,
 • een beetje zitten dagdromen tijdens het bijeen zoeken van de juiste kleding voor de komende dag,
 • nog snel even wat spulletjes opruimen of een huishoudelijk klusje klaren.

Nog zeeën van tijd

Wanneer iemand met een positieve instelling op de klok kijkt, zal vaak de opmerking te horen zijn: “Oh, ik heb nog zeeën van tijd.” Vervolgens zal deze persoon doorgaan met het uitvoeren van nog één, maar vaak nog meerdere taken om dan wederom tot de ontdekking te komen dat er nog ruim voldoende tijd over is voordat hij, of zij, naar het werk moet vertrekken. Wat extra tijd inplannen voor de reis van huis naar het werk is ook niet één van de standaard zaken waar een optimist rekening mee zal houden. Hij, of zij, zal er namelijk niet vanuit gaan dat er onderweg wat strubbelingen of tegenslagen kunnen ontstaan. Wanneer dat echter wel gebeurt, dan zal de standaard reistijd doorgaans niet meer voldoende zijn om op tijd op de plaats van bestemming aan te komen.

In de meeste gevallen zal een optimistisch persoon niet alleen op een dergelijk manier handelen als het gaat om het reizen naar diens werk, maar ook als er een afspraak in de privésfeer is gemaakt. Dit soort mensen is namelijk vaak niet stipt te noemen en dat gaan ze bovendien na enige tijd als volkomen normaal zien. De meeste mensen die optimistisch van aard zijn, zullen dan ook meestal heel hun leven te laat blijven komen, ongeacht het soort activiteit waar zij worden verwacht.

Waarom altijd te laat komen?

Optimistische mensen geven zelf vaak als excuus voor hun te laat komen, dat ze gewoon zo zijn en er niets aan kunnen veranderen. In de wetenschap is echter verrassend weinig onderzoek gedaan naar dit fenomeen, maar desondanks hangen sommige deskundigen de theorie aan dat bepaalde laatkomers een probleem hebben dat zich ergens diep in de hersenkwabben in heeft gebed. Op het moment dat je dus ook tot de mensen behoort die chronisch te laat komen, dan zullen ze waarschijnlijk regelmatig bakken met kritiek over zich uitgestort krijgen zonder daar iets mee te kunnen doen.

Deze mensen zijn immers niet lui ingesteld, minder productief, onverantwoordelijk of bevoorrecht ten aanzien van anderen. Het is zelfs zo dat deze laatkomers in geen geval iemand willens en wetens iemand proberen te beledigen met hun laatkomst. Het feit dat ze steeds weer te laat komen is gewoon een gevolg van hun psyche en hun persoonlijkheid.

Te laat komen heeft ook positieve kanten

Niet alleen de mensen die keer op keer op een laatkomer moeten wachten, maar zeker ook de persoon die niet op tijd op afspraken verschijnt, zal de gevolgen van dit fenomeen moeten dragen. Zo zal iemand die niet op tijd op zijn, of haar, werk verschijnt vaker aan het einde van een werkdag door moeten werken om al het werk toch gedaan te krijgen.

Gelukkig kleven er ook een aantal verborgen voordelen aan het te laat komen en om die reden kunnen chronisch laatkomers absoluut niet als hopeloos worden bestempeld vanwege de hoopvolle verwachtingen die ze blijven koesteren. Mensen die steeds weer te laat zijn, zullen eigenlijk gewoon optimistischer in zijn gesteld dan de meeste personen om hen heen. Ze geloven dat ze meer taken in een beperkte tijdspanne kunnen proppen, en dat andere mensen juist wat trager werken. Laatkomers zullen om die reden ook vaak aanzienlijk beter gedijen op momenten dat ze bezig zijn met het uitvoeren van meerdere taken tegelijkertijd.

Met andere woorden: mensen die vaak te laat komen, zijn fundamenteel hoopvol van aard. Deze eigenschap kan hen weliswaar wat minder realistisch maken en ook zullen ze wat moeilijker tijd in kunnen schatten, maar op de lange termijn zal dit echter lonend voor hen uitpakken (uiteraard wel op een andere manier dan voor de mensen die wel altijd op tijd zijn). Onderzoekers hebben bijvoorbeeld ontdekt dat het optimisme van laatkomers een groot aantal lichamelijke- en gezondheidsvoordelen met zich meebrengt, zoals:

 • minder last van stress,
 • minder kans op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten,
 • een sterker immuunsysteem.
 • een gelukkiger- en positiever leven leiden,
 • langere levensverwachting in het algemeen.

Optimistische mensen hebben vaker succes

Het vast blijven houden aan een aantal positieve vooruitzichten zijn eveneens van cruciaal belang om persoonlijk succes te kunnen behalen. Onderzoek heeft aan het licht gebracht dat gevoelens van geluk ook de algehele productiviteit, creativiteit en teamwork op de werkplek zal verhogen. Dit geheel zal om die reden een groot deel uitmaken van de zin waar iemand mee aan het werk gaat. Bovendien is dit zelfs van toepassing op mensen die een zogenaamd type B persoonlijkheid hebben, maar ook op personen die de neiging hebben om zich meer ontspannen en bij voorkeur ongedwongen willen leven. Dit zijn dus personen die hun te laat komen niet zal wijten aan allerlei kleine dingen, ze zullen zich juist eerder gaan richten op een groter geheel en een toekomst voor zich zien vol met talloze mogelijkheden.

Tijd is relatief

Het begrip tijd is relatief en om die reden zouden meer mensen moeten proberen om van het moment te genieten. Hierbij dien je ook te beseffen dat punctualiteit eveneens moet worden gezien als een relatief begrip. Tijd en te laat komen kan dus niet onder dezelfde noemer worden geplaatst omdat hun betekenis niet alleen verschillend is, maar ook van plaatst tot plaats en van cultuur tot cultuur iets anders kan omvatten. In de westerse wereld wordt te laat komen vaak gezien als een soort belediging, of als een teken van een minder goede arbeidsklasse.

Op het moment dat iemand te laat is, dan wordt ervan uitgegaan dat deze persoon zijn, of haar, tijd belangrijker of waardevoller vindt dan de gemaakte afspraak. Veel mensen geloven bovendien in het motto: tijd is geld en geld is tijd. In andere landen en culturen kan het echter lijken alsof de waarneming van tijd elke keer weer wordt omgevormd als je een grens oversteekt. In een land zoals Duitsland is het onder andere al eeuwenlang erg belangrijk dat je efficiënt en punctueel bent. Indien je daar niet op het afgesproken tijdstip aanwezig bent, dan loop je het risico dat je gesprekspartner bij je aankomst alweer is vertrokken.

Indien je dit gedrag zou durven laten zien in een land als Spanje, dan zul je opnieuw met een andere reactie te maken krijgen. De Spanjaarden worden namelijk erg geleefd door de klok en staan er zelfs om bekend dat ze klokslag 22:00 uur hun avondmaal gaan gebruiken. Daarentegen zul je maar weinig, of niets meer merken van enige punctualiteit in Latijns-Amerikaanse landen. Het gaat er in die landen alleen om dat je komt opdagen en wanneer of op welke manier doet veel minder ter zake.

Economisch gezien is te laat komen not done

Vanuit economisch oogpunt zullen bij veel mensen de nekharen overeind gaan staan als een bepaalde afspraak wordt vertraagd doordat iemand niet op tijd aanwezig is. Niet punctueel zijn, is in dit opzicht immers slecht voor de economische groei en zal bovendien allerlei belangrijke planningen en schema’s in de war sturen. Om efficiënt te kunnen werken dient dan ook iedereen, altijd en overal op tijd aanwezig te zijn. Maar daar staat echter ook tegenover dat er nog steeds een heleboel mensen zijn die elke dag tot laat aan het werk zijn en desondanks toch een beperkte productiviteit weten te behalen. Het is dus altijd van groot belang om een goede balans te vinden tussen op tijd komen en het bereiken van een optimale productiviteit.

Het opzetten van planningen en schema’s is op dit vlak dan ook erg belangrijk, maar dat wil niet per definitie zeggen dat de wereld dreigt te vergaan als dat een keertje niet gebeurt. Mensen die geneigd zijn om te laat te komen, zullen onderweg wellicht graag wat extra aandacht geven aan zaken die voor anderen vaak wat onbeduidend over kunnen komen. In plaats daarvan zullen punctueel aangelegde persionen juist erg gehaast door het leven gaan, zonder aandacht te hebben voor kleine dingen die om hen heen gebeuren. Beide groepen mensen kunnen om die reden dan ook nog veel van elkaar leren.

Het leven is zoveel meer

Het leven kan niet alleen bedoeld zijn om in te worden gepland, vaak tot in de kleinste details, maar absoluut ook om zo nu en dan even ergens van te genieten. Er zullen echter altijd mensen blijven die enorm veel waarde blijven hechten aan gemaakte planningen en roosters. Voor hen zal afwijken van de gemaakte afspraken dan ook direct betekenen dat ze tijd te kort gaan komen.

Iemand met een optimistischer inslag zal daarentegen juist genieten van de mogelijkheid om van een bepaald moment te genieten. Het leven op dit moment is voor hen van levensbelang omdat ze op die manier geestelijk goed gezondheid kunnen blijven. In andere gevallen kan het echter weer meer voordelen opleveren door met de grote stroom mee te gaan en je te laten leiden door de grote massa. Het is immers niet altijd mogelijk om al je tijd te besteden aan het stilstaan ​​bij je verleden of je toekomstdromen, al zul je daar doorgaans wel een heleboel prachtige dingen om je heen voor moet missen. Je moet dus zelf bepalen hoeveel aandacht je wilt besteden aan het letten op de tijd en de consequenties die aan eventueel te laat op een afspraak verschijnen, zullen hangen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20