Openbaar vervoer New York moet op zoek naar nieuw inkomstenmodel

In New York moet de Metropolitan Transportation Authority (MTA) dringend op zoek naar een nieuw zakelijk model. Het openbaar vervoer lukt er immers niet in om opnieuw voldoende reizigers aan te trekken om zijn zware financiële crisis te helpen oplossen. Het bestuur van de transportautoriteit erkent dan ook een nieuw model van inkomsten te moeten ontwikkelen.

Vertegenwoordigers van de Metropolitan Transportation Authority – een staatsagentschap dat de metro, busdiensten en de forenzentreinen van New York City beheert – willen de volgende maanden met wetgevers en vakbonden onderhandelingen over nieuwe financieringsbronnen en kostenbesparingen opstarten. Een concrete inhoud van die gesprekken kon nog niet worden verduidelijkt, maar er wordt wel gewezen naar succesvolle maatregelen die in andere Amerikaanse steden werden doorgevoerd.

Thuiswerk

Het aantal reizigers in de metro van New York heeft zich nog altijd niet van de uitbraak van het coronavirus hersteld. De trafieken zouden een niveau van 60 procent hebben bereikt tegenover de aantallen die drie jaar geleden, voor de uitbarsting van de pandemie, werden opgetekend. Vele werknemers hebben er immers voor geopteerd om zoveel mogelijk van thuis uit te blijven werken. 

Voor de uitbraak van de pandemie konden de ticketverkoop en tolgelden de helft van de bedrijfskosten van het bureau dekken. Die verhouding is nu tot ongeveer 30 procent gedaald. Die kloof betekent dat het vervoerbedrijf halverwege dit decennium met een exploitatietekort van 2,6 miljard dollar zal worden geconfronteerd. “Indien er geen nieuwe financieringsbron kan worden gevonden, kunnen de forenzen zich aan forse bezuinigingen en sterke tariefstijgingen verwachtingen”, merken experts op.

“Het verdienmodel van het vervoerbedrijf is niet meer levensvatbaar”, benadrukt Rachael Fauss, analist bij Reinvent Albany, een organisatie die de servicekwaliteit van Amerikaanse overheden opvolgt. “Het beste is dat het vervoerbedrijf op een nieuwe, doorlopende vorm van overheidssteun zou kunnen rekenen. Er mag niet met een eenmalige hulp worden gewerkt, want er zal wellicht gedurende een langere periode met minder reizigers rekening moeten worden gehouden.

S&P Global Ratings verwacht dat het passagiersvervoer in het Amerikaanse openbaar vervoer in de Verenigde Staten pas tegen het midden van dit decennium driekwart van zijn trafieken uit de periode voor de uitbraak van de pandemie zal hebben herwonnen. Dat is een jaar later dan de voorspellingen die eerder naar voor werden gebracht.

De meeste Amerikaanse vervoerbedrijven zijn financieel afhankelijk van overheidssteun en bijzondere inkomsten. De omzet uit de ticketverkoop is immers onvoldoende om alle bedrijfskosten te dekken. In steden zoals Boston, Philadelphia en San Francisco dekken extra inkomsten ongeveer 50 procent van de totale uitgaven. In Los Angeles loopt dat pakket zelfs op tot 80 procent. Die aandelen liggen beduidend hoger dan in New York.

Neerwaartse spiraal

De Metropolitan Transportation Authority is wel van plan om vanaf eind volgend jaar automobilisten die Manhattan binnen rijden een congestiebelasting aan te rekenen. Daarmee realiseert New York een Amerikaanse primeur, die de stad naar verwachting jaarlijks 1 miljard dollar inkomsten per jaar zou moeten opleveren. Dat geld zou de stad kunnen helpen om zijn vervoersysteem, dat meer dan honderd jaar oud is, te moderniseren.

Deze inkomsten zouden de financiële balans van het vervoerbedrijf kunnen verbeteren. “De overheveling van deze gelden naar de operationele begroting levert echter een aantal problemen op”, beklemtoont Fauss. “Op die manier wordt immers het budget voor kapitaalinvesteringen afgebouwd. Daardoor zou de investering in de modernisering van de infrastructuur in het gedrang kunnen komen.”

Indien het vervoerbedrijf geen nieuwe financiering vindt, zal volgens waarnemers de service moeten worden afgebouwd, terwijl de tarieven – die al hoger zijn dan gepland – verder zouden moeten worden opgedreven. “Dit betekent dat forenzen meer moeten betalen om zich te kunnen verplaatsen en tegelijkertijd langer moeten wachten op treinen die vaker met defecten zullen moeten afrekenen”, stellen ze.

Andrew Albert, een bestuurslid van het vervoerbedrijf, waarschuwde dat een eventuele afbouw van de dienstverlening nefast zou zijn. “Een verminderde service leidt tot minder gebruikers”, beklemtoonde hij. “Dit leidt tot neerwaartse spiraal waardoor het tekort nog groter wordt.”

Er wordt nog op gewezen dat het vervoerbedrijf tevens moet afrekenen met een piek aan misdrijven, waardoor reizigers minder geneigd zijn om van het openbaar transport gebruik te maken. Eveneens moet een oplossing worden gevonden voor het probleem van het zwartrijden, dat tijdens de coronapandemie sterk is toegenomen en naar schatting jaarlijks een verlies van 500 miljoen dollar aan inkomsten zou kosten.

In New York City zou momenteel een op drie gebruikers van het openbaar vervoer zich aan zwartrijden schuldig maken.

Meer