Ook de superrijken zijn een werkende klasse

Velen beschuldigen inactieve miljonairs voor de toename van de inkomensongelijkheid. In werkelijk blijkt de huidige generatie topverdieners hoofdzakelijk tot de werkende klasse te behoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Princeton University, de University of California en de University of Chicago, die tijdens het eerste anderhalve decennium van deze eeuw elf miljoen bedrijven in de Verenigde Staten analyseerden.

Daarbij werd vastgesteld dat de hoogste 0,1 procent inkomens – met meer dan 1,6 miljoen dollar verdiensten per jaar – vooral bestaat uit actieve ondernemers en professionals met een eigen bedrijf.

Vijftigers

“Deze werkende rijken zijn onder meer actief als advocaten, artsen, financiële professionals, autodealers en drankenhandelaars,” benadrukt hoofdonderzoeker Owen Zidar, professor economie aan de Princeton University. “Deze bedrijven hebben heel vaak twee eigenaars. De ondernemers halen hun hoogste inkomen wanneer ze tussen vijftig en zestig jaar oud zijn.”

“Ongeveer 93 procent van de eigenaars is actief betrokken bij de onderneming. Bovendien blijken ze voor de onderneming ook bijzonder belangrijk. Wanneer een eigenaar sterft of met pensioen gaat, daalt de winst van de onderneming met meer dan 80 procent. Er is meestal ook geen herstel. De onderzoeksresultaten tonen dat de hoogste inkomenscategorieën daadwerkelijk aan het werk zijn en niet alleen maar dividenden opstrijken.”

“De groep met inkomens tussen de hoogste 1 procent en 0,1 procent – met verdiensten tussen 390.000 dollar en 1,6 miljoen dollar per jaar – zijn onder meer actief in de geneeskunde en tandheelkunde of professionele en technische diensten. Anderen kunnen worden gevonden in de gespecialiseerde handel en juridische diensten. Deze personen hadden allemaal hun eigen bedrijf.”

“Bij de hoogste 0,1 procent – met meer dan 1,6 miljoen dollar verdiensten per jaar – is er sprake van onder meer artsen, tandartsen en andere professionals. Daarnaast bestaat deze groep uit financiële investeerders, autodealers en eigenaars van producenten van olie en gas.”

Erfenis

De onderzoekers stelden ook vast dat er bij deze topondernemers relatief weinig personen hun bedrijven van familieleden hebben geërfd. “Wanneer men naar jonge dertigers kijkt, moet men registreren dat weinigen ouders hebben die tot de 0,1 procent rijkste categorie van het land behoren,” zegt professor Zidar.

“De studie toont dat veel superrijken beroepsmatig een actief leiden en niet louter op hun fortuin teren. Dat kan ook consequenties hebben voor het fiscaal beleid. De overheid kijkt voor zijn inkomsten immers vaak naar zijn rijkere bevolkingsklasse.”

“Wanneer men die opbrengsten wil maximaliseren, zal men vooral in de vorming van een volgende generatie innovatoren moeten investeren. Dat zal meer opleveren dan de inzet van louter fiscale instrumenten.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20